Rýchle povýšenie je riskantné najmä vtedy, ak manažérom chýbajú príslušné soft skills, nemajú čas dozrieť a veľmi rýchlo sa začnú potkýnať o vlastnú aroganciu.

Arogancia býva veľkou pascou kariéry

Chýbajúca sebakritika a preceňovanie sa sú najväčším nebezpečenstvom mladých manažérov. Nedostatočné interpersonálne zručnosti bývajú dôvodom, že veľa sľubných manažérskych kariér sa rýchlo skončí.

Ak sa pýtame radových zamestnancov, aké vlastnosti u svojich nadriadených neznášajú, víťazí jednoznačne arogancia. Arogantní manažéri sa často sťažujú, že ich ľudia sú absolútne nemotivovaní a rozmýšľajú, ako ich motiváciu zlepšiť. V lepšom prípade ich zahrnú lístkami do divadla, vyženú ich na teambuilding (samozrejme, sami manažéri sa ho nezúčastnia) alebo im pošlú pizzu, keď musia zostať dlhšie v práci. To, nad čím však nezauvažujú, je zmena vlastného správania. A možno to by zamestnanci privítali najradšej. Trvalé pracovné nasadenie dosiahnu slušným, férovým a úctivým správaním a vedomím, že to, čo robia, je zmysluplné.

Čo je vlastne arogancia?

Počuli ste niekedy niekoho, aby sám seba označil za arogantného? Asi nie. Skôr my tak hodnotíme tých druhých, ak máme dojem, že sa považujú za „niečo viac“.

Arogancia je naše osobné hodnotenie. Dávnejšie sme hovorili o namyslenosti, márnomyseľnosti, pýche či nafúkanosti. Ľudia, ktorých vnímame ako arogantných, sa obyčajne správajú takto:
• sú presvedčení o svojich schopnostiach,
• považujú sa za jedinečných a nenahraditeľných,
• neuznávajú hodnotu druhých,
• druhých ľudí hodnotia a odsudzujú,
• o druhých sa vyjadrujú pohrdlivo,
• majú radosť zo zneisťovania a ponižovania svojich kolegov,
• skutočnosť vidia skreslene.

3 INDÍCIE AROGANCIE

1. nepočúvanie – nepočúvate, čo druhí hovoria; ignorujete ich názory, pretože váš názor je jediný správny;
2. prehliadanie – prehliadate, že vy sami robíte chyby a domnievate sa, že týmto bezchybným postojom získate rešpekt druhých. Mýlite sa, rešpekt takto nezískate: chyby robia druhých sympatickými;
3. nevenovanie pozornosti – tým, ktorých nepovažujete za seberovných, neposkytnete svoj čas a nemáte na to ani chuť.

Čo sa ale naozaj skrýva za arogantným správaním?

Kým sa arogantní ľudia navonok predvádzajú, vnútri sa cítia menejcenní. Pocit vlastnej hodnoty posilňujú tým, že ponižujú druhých. Svojím mudrlantstvom a povznesenosťou si od druhých ľudí udržujú odstup, aby sa chránili. Veria, že ak dajú druhým pocítiť, že sú menejcenní a nedokážu s nimi držať krok, nezaútočia na nich. Arogancia je vlastne sebaobrana.

Aj ľudia, ktorí sa cítia osamotení a vylúčení, často ukazujú svoju zatrpknutosť a nespokojnosť cez aroganciu. Motívom arogancie môže byť aj závisť. Niekedy za arogantnou fasádou skrývame poriadnu dávku neistoty. Ľudia, ktorí trpia nedostatkom sebavedomia, sa často správajú neprístupne. Ich neprístupnosť býva obranou pred zranením.

Článok je krátený pre účely webu. Celý si ho prečítate v decembrovom Zisku manažment 2017.