Ak vyvoláte u kolegov pozitívne emócie – záujem, nadšenie, radosť, motiváciu –, máte vyhraté. Pokiaľ sa vám chtiac či nechtiac podarí vzbudiť strach, hnev či dezilúziu, váš projekt môže byť ohrozený. Čo je vlastne príčinou a čo okrem racionálnych faktov musíme vo firemnej komunikácii zohľadniť?

Každý z nás má vlastnú stratégiu ako prijíma informácie a následne komunikuje. Pozrime sa na to, ako sa prejavuje inflačný, rigidný a deflačný typ správania.

Poďme spolu na poradu implementačného tímu. Ste líder tímu a váš tím čaká nový náročný IT projekt. Dobrá správa je, že v prípade úspešnej implementácie budete môcť byť veľkorysejší v odmeňovaní, možno časom budete môcť prijať do tímu nových ľudí, budú financie na intenzívnejšie vzdelávanie a možno aj spoločný teambuilding. Obmedzením však je, že úvodné etapy projektu musíte zvládnuť v aktuálnom počte a termíny sú neúprosné. A je tu moment, keď ako líder tímu predstavujete racionálne (fakty) nový projekt a očakávate pozitívne reakcie.

Vzápätí prichádza studená sprcha v podobe reakcie členov vášho tímu: „To je výborné, to si zase vrchnosť vymyslela. Páni, kľudne si to robte, ale bezo mňa. Bez okamžitej posily projektového tímu do toho nejdem,“ rozčúlene reaguje projektový manažér Juraj. Práve ste sa stretli s inflačným typom komunikácie. Svojou troškou do diskusie prispieva Andrea: „Mali sme si to dopredu prejsť, prepočítať, naplánovať, dohodnúť postup. Nemôžeš nás takto postaviť pred hotovú vec, je to narýchlo ušité, nepremyslené.“ Andrea komunikuje pomocou rigídnej stratégie. A aby sme mali zachovanú pestrosť názorov, s povzdychom sa pridáva deflačne komunikačný typ, Tomáš: „To jednoducho nezvládneme, to sa nedá. Akože, šéfe, povedz, čo mám robiť, a ja to urobím, ale toto bude katastrofa.“

Príklad na ilustráciu: tri typy stratégií komunikácie

Zastavme sa na chvíľku pri jednotlivých typoch, aby sme im lepšie porozumeli. Všetci občas používame každú z týchto stratégií – inflačnú, rigidnú aj deflačnú –, každý z nás však inklinuje prevažne k jednej. Prečo a ak akej, to je už výsledkom našich osobných presvedčení, hodnôt, životných skúseností a najmä prevládajúcich emócií. Každá stratégia má svoje negatívum, ale aj svoje neoceniteľné kvality.

Inflačný typ – je často nadmieru súťaživý, výbušný, môže sa prejavovať aj agresívne, prehnane sebavedome, má sklon k „nafukovaniu“ udalostí i vlastných kvalít, vie byť urážlivý a zároveň ľahko urazí druhých. Pomysleli ste si, že tento typ by ste vo svojom tíme nechceli? Chyba! Ak sa človek používajúci túto stratégiu správania sa cíti bezpečne a v uvoľnení, bez napätia, je to typ odvážneho, riskujúceho, tvorivého pracovníka. Ten, čo ochraňuje slabších, motivuje tých, ktorí ťažko uveria. Ak potrebujete pre náročný projekt získať nasledovníka, toho, ktorý prvý podporí nové myšlienky, hľadajte práve tu – tu ste na správnom mieste.

Rigidný typ – má rád fungujúce systémy, pravidlá, často býva perfekcionista, zmeny prijíma opatrne, vidí chyby všade okolo, posudzuje každého a všetko. Ale ak mu vytvoríte usporiadané prostredie, prejavíte rešpekt a dovolíte mu v rámci dohodnutých pravidiel tvoriť, máte vo svojom tíme skvost – spoľahlivého, lojálneho, pracovitého zamestnanca. Človeka, ktorý je neoceniteľným tímovým hráčom podporujúcim aj ostatných.

Deflačný typ – prehnane skromný, ústupčivý, ťažko sa presadzujúci voči silnejším typom. Vyhýba sa zaujať jednoznačné stanovisko v sporných situáciách, uniká z konfliktov, je ťažšie čitateľný pre okolie. Ľahko sa vzdáva už dopredu, máva porazenecké nálady. Ak máte dostatok citu a porozumenia pre tento typ stratégie a „neukričíte ho“, ale povzbudíte k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, práve ste získali člena tímu, ktorý vytvorí príjemnú atmosféru pre ostatných. Jeho využitie je všade tam, kde potrebujete dosiahnuť porozumenie, spájať protiklady a navodiť príjemnú atmosféru.

Ide to aj v pohodovej atmosfére...

Vráťme sa na úvodnú poradu k Jurajovi, Andrei a Tomášovi. Ich reakcie predstavovali jednotlivé typy v nepohode a v napätí. Ak by boli práve v dobrom naladení a uvoľnení, mohlo to vyzerať aj takto:

Juraj: „Super, na nový projekt sa teším, konečne nejaká poriadna výzva, veď sme skvelý tím, čo poviete? Kedy začíname?“

Andrea: „No, keď som si pozrela detaily projektu, bude to náročné, ale... ak sa všetci budeme snažiť, podarí sa nám to. Dôležité je, aby sme sa všetci zapojili, a zvládneme to, kým zaučíme posily.“

Tomáš: „Ak si pomôžeme navzájom, pôjde to. Dúfam, že to zvládnem. Ako môžem pomôcť ostatným?“

Rozdiel je len v tom, že každému k pocitu bezpečia a uvoľneného naladenia dáte ako líder tímu to, čo potrebuje.

Inflačný typ (Juraj) potrebuje výzvy, primeraný pocit osobnej dôležitosti, zapojenia a ocenenia aj vidinu budúceho úspechu. Je vhodné poverovať ho i novými, kreatívnymi a zaujímavými riešeniami, pre ktoré sa inflačné typy nadchnú. Zo strany lídra je vítaná primeraná miera nadhľadu a zhovievavosti pre určité osobitosti – popri tvorivosti i trochu nedochvíľnosti a chaosu.

Rigidnému typu (Andrea) poskytujeme dostatok informácií a času, aby si mohol zvyknúť na zmenu a prispôsobiť sa jej. Pokiaľ výnimočne musíme prekročiť hranice (nejaké pravidlo či dohodu), trpezlivo vysvetľujeme, aby sme znížili mieru diskomfortu, ktorý mu prekročením hraníc spôsobujeme.

Deflačný typ (Tomáš) potrebuje ubezpečenie, že robí veci správnym spôsobom a že je dobrým členom tímu, ocenenie jeho starostlivosti robí divy. Tiež trpezlivosť a povzbudenie, ak má vyjadriť vlastný názor. Ako líder citlivo zachytávajte signály – ak deflačný typ mlčí, nemusí to byť súhlas. Pri nahromadení potlačených pocitov môže prísť buď neočakávaná emočná búrka, alebo už len výpoveď ako výsledok nahromadenej tichej frustrácie.

Preferujte ku každému individuálny prístup

Žiadna novinka – potrebujete zvoliť individuálny prístup ku každému členovi tímu. Stojí to množstvo energie a času, ale vyplatí sa. Rovnako ako energia venovaná porozumeniu sebe samému, svojim pocitom, presvedčeniam, pohnútkam. I empatia voči druhým. Ak človek vie, že má sklon k určitému typu stratégie, vie s tým účinnejšie narábať. Inflačný typ je opatrnejší na sľuby, ktoré nemôže splniť, rigidný rozpozná, že príčinou jeho nesúhlasného pohľadu je v prvom rade zmena zaužívaného, deflačný typ rozozná svoj strach.

Správny líder vzdeláva v tejto oblasti nielen seba, ale dopraje tento „luxus“ i členom svojho tímu. Veľakrát je rozdielom medzi úspešným a neúspešným projektom len rozdiel medzi odvahou a nadšením na strane jednej a hnevom a strachom na strane druhej. A to už stojí za to venovať sa emóciám aj na pracovisku... čo myslíte?

Autorky: Martina Mošková, Managing Manager spoločnosti Be Balanced, Miroslava Košibová, Program Manager spoločnosti Be Balanced

www.bebalanced.sk