Virtualizácia predstavuje spôsob, ktorý používateľom umožňuje, aby na jednom hardvéri, teda fyzickom počítači, bežali viaceré „softvérové počítače“ a v každom tomto počítači potom samostatné programy. Používatelia si môžu podľa Dušana Peška, riaditeľa spoločnosti SecuTreo, kúpiť domov alebo do firmy jeden kus výkonného hardvéru a pomocou virtualizačného softvéru (napríklad VMWARE, Hyper-V) v ňom spúšťať viac operačných systémov, napríklad Linux alebo Windows. „Druhou a stále populárnejšou možnosťou je vôbec si fyzický hardvér (počítač) nekupovať, ale priamo si virtuálny priestor, server alebo úložisko prenajať,“ objasňuje expert.

Ako efektívnejšie využívať virtuálne servery?

Virtualizácia sa dnes považuje za štandard. Neustále sa objavujú nové trendy, ktoré sa snažia poskytnúť firmám výhodnejšie a efektívnejšie využívanie virtuálnych serverov. V porovnaní s USA a západoeurópskymi krajinami na Slovensku v tomto smere mierne zaostávame. Tento sklz nie je podľa Dušana Peška nijako dramatický, u nás sa prenájom virtuálnych počítačov v cloude oneskoril o dva-tri roky. Aj to veľmi závisí od odvetvia. „Pokiaľ ide o oblasť znalostnej ekonomiky, online služby, oneskorenie nie je žiadne. Ale bežné malé a stredné firmy, obchodníci, účtovníci akceptujú cloud a možnosť aplikácie a dáta prevádzkovať vzdialene veľmi opatrne. Dôvodom je tradičná slovenská nedôverčivosť a zvyk zotrvávať pri starých overených riešeniach.“

Cloud ako praktické riešenie pre každého

Tunajší mobilní či internetoví operátori ponúkajú klientom virtuálne úložisko dát, napríklad ako doplnkovú službu za poplatok alebo ako bezplatnú súčasť prémiových produktov internetového pripojenia. Cloudové úložiská sú však podľa slov experta len jednou z možností, ktoré popri prevádzke virtuálnych serverov alebo prenájme aplikácií ponúka cloud. „Operátori ich ponúkajú ako doplnok práve preto, lebo je to veľmi praktické riešenie, vhodné pre každého. Na domáce použitie a aj na použitie pre firmu a navyše bezpečné, lebo dáta sa prenášajú šifrované aj bez toho, že by musel šifrovanie používateľ nastavovať – udeje sa to automaticky.“

Dáta si zálohujte radšej dvakrát

Ukladanie dát do cloudu Dušan Peško odporúča všetkým. Pri zálohovaní totiž platí zásada, že by ste mali dáta zálohovať dvakrát. „Raz lokálne v kancelárii, napríklad na USB kľúč, CD, DVD alebo sieťové úložisko typu NAS. Ak si náhodou údaje omylom vymažete, alebo sa vám pokazí disk, ľahko údaje z lokálnej zálohy obnovíte a môžete pokračovať v práci. Druhá záložná kópia by mala byť niekde mimo –  mimo firmy či kancelárie, aby v prípade krádeže, požiaru, povodne a podobne bolo možné dáta obnoviť z iného vzdialeného úložiska.“ Môžete si tiež dáta nosiť na víkend z firmy domov, ale pohodlnejšie je ukladať ich priebežne do cloudu – v zabezpečenom dátovom centre.

Rozdiely sú v kvalite i rozsahu služieb

Pre každý podnik, ktorý chce v dnešnom období zostať konkurencieschopný, sa zavedenie cloudu stáva nutnosťou. „Kvalita a rozsah služieb tuzemských a zahraničných poskytovateľov online služieb, hostingu, prenájmu serverov či dátových úložísk je porovnateľná. Rozdiely sú možno v špecifických službách alebo u globálnych poskytovateľov,“ radí expert. Kritériom môže byť napríklad jazyk, domáci poskytovateľ má zväčša lepšiu komunikáciu v rodnom jazyku a podobne. Firmy musia zvážiť ekonomické hľadisko. Koľko ju služby v cloude budú stáť, či je lepšie si služby prenajať, alebo kúpiť. Tiež či službu, ktorú si plánuje prenajať, bude používať krátkodobo, alebo dlhodobo.

Kedy cloud a kedy firemná sieť?

Otázkou zostáva, či firemný sektor čo využíva v tuzemských podmienkach dostatočne, prípadne či preň nie je efektívnejšie využívať na tento účel firemný server. Podľa slov experta to závisí od uhla pohľadu. „Niektorým firmám stačí mať dáta lokálne umiestnené. Napríklad malý hotel alebo penzión má zoznam izieb aj ubytovaných hostí na svojom lokálnom serveri a nepotrebuje ich ukladať do cloudu, nič by tým nezískal. Ale hotelová sieť, tá už môže mať potrebu, aby údaje o izbách a hosťoch boli k dispozícii vedeniu aj iným hotelom, a preto si ich uloží v dátovom centre na úložisko, na ktoré budú pristupovať z rôznych prevádzok. Podobne napríklad malé potraviny a sieť predajní,“ objasňuje Dušan Peško.

Efektívne je preto dáta ukladať tam, kde sa aj spracúvajú. Ak pracujete s dátami na lokálnom počítači, napríklad vediete účtovníctvo alebo robíte štatistiky predaja, nemá zmysel, aby ste tieto dáta mali uložené v cloude a prenášali ich cez internet tam a späť. Pokiaľ však máte účtovný program v cloude na virtuálnom serveri, aj dáta by ste mali mať umiestnené tam, aby bolo spracovanie rýchle.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment