Len pred pár dňami oslávil CONTAL OK 30 rokov. Gratulujeme Vám i každému členovi spoločnosti, je to úžasný úspech! Aké emócie u vás prevládajú?

Hoci v spoločnosti pracujem len necelé dva roky, aspoň v rámci svojich možností, som navnímal jej históriu a cestu plnú výziev, úspechov i náročných období, ktorou si prešla. Veľmi si vážim kolegov, ktorí prispeli k tomu, že CONTAL OK už 30 rokov pomáha spoločnostiam, ale i jednotlivcom, k bezpečnejšiemu a efektívnejšiemu životu. Je to zároveň obrovská zodpovednosť zabezpečiť, aby spoločnosť mohla nielen pokračovať, ale rásť v čoraz náročnejšom konkurenčnom prostredí.

Čomu pripisujete, že na trhu ste 30 rokov a rozširujete svoje portfólio služieb?

V prvom rade za týmto úspechom stoja veľmi skúsení a kvalifikovaní ľudia, vďaka ktorým dokážeme reagovať na potreby zákazníkov a vyvinúť aj veľmi špecifické riešenia. Za ďalšie ingrediencie úspechu našej spoločnosti považujem vysoko kvalitné a spoľahlivé produkty a našu schopnosť komplexných dodávok. Zákazníkovi dokážeme dodať systém pre riadenie a monitoring prístupu, dochádzky a návštev, objednávanie stravy, či monitoring prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Samozrejme, nemôžme opomenúť nevyhnutnosť inovácií, ktoré v konkurenčnom boji rozhodujú o tom, kto prežije a kto nie.

Pôsobenie spoločnosti je rozdelené na dve základné oblasti: vývoj, výroba a imple- mentácia identifikačných systémov pre zákazníkov na slovenskom trhu a vývoj a výroba bezpečnostných a alarmových systémov pre svetový trh. V čom je CONTAL OK iný ako konkurencia?

Implementujeme takmer výlučne vlastný hardvér a softvér. Naše produkty sme vyvinuli od návrhu plošného spoja, cez dizajn až po firmvér. Finálna montáž každého zariadenia je realizovaná v našej réžii a každý kus prechádza podrobnou výstupnou kontrolou. Vďaka tomu sú naše zariadenia veľmi spoľahlivé, dokonale ich poznáme a sme schopní ich prispôsobiť aj neštandardným požiadavkám.

Do ktorých krajín distribuujete svoje produkty?

V rámci Európy je to popri Španielsku a Belgicku, predovšetkým Švédsko, kde naše produkty, vzhľadom na pôsobenie našej bývalej sesterskej spoločnosti sídliacej v Göteborgu, využívajú stovky zákazníkov. Náš v súčasnosti najvýznamnejší zákazník z hľadiska OEM zariadení sídli v Austrálii.

Pre zákazníka vo Švédsku dodávate aj pomerne špecifický systém. O čo konkrétne ide?

Ide o systém Telecall, ktorý slúži predovšetkým na posielanie a spracovanie správ pri krízových situáciách. Je to komplexný systém, ktorého súčasťou je aj autonómna rádiová sieť. Vďaka tomu dokáže systém fungovať aj v prípade výpadku mobilnej siete, internetu či pri prerušení dodávky elektriny. Systém Telecall využívajú vo Švédsku viac ako dve tretiny hasičských zborov, a je taktiež súčasťou systému švédskych námorných záchranných zložiek.

V roku 2019 kúpila CONTAL OK slovenská firma HOUR. Aké méty ste si vtedy spoločne vytýčili?

Finančný vstup spoločnosti HOUR bol logickým pokračovaním viac ako 15 ročnej, veľmi dobrej a korektnej spolupráce oboch spoločností. Naším vzájomným cieľom bola prioritne vyššia flexibilita a možnosť poskytnúť zákazníkovi ešte komplexnejšie a kvalitnejšie služby. Nejde pritom iba o rozšírenie produktového portfólia, ale aj o zefektívnenie procesov v oblasti vývoja a implementácie produktov, ktoré sa „pod jednou strechou“ realizuje jednoduchšie.  

Ako sa odrazila pandémia koronavírusu na fungovaní firmy?

Žiaľ, ani nás negatívny následok pandémie neobišiel. Pocítili sme to na zníženom dopyte tak na domácom ako aj zahraničnom trhu. V súčasnosti však evidujeme postupné zlepšovanie situácie, pričom máme otvorených niekoľko zaujímavých projektov.

Aké ambície si firma kladie do najbližších rokov?

Našou hlavnou ambíciou je väčší prienik na zahraničný trh, najmä v oblasti OEM zariadení. Pred niekoľkými mesiacmi sme uzatvorili zmluvu o strategickej spolupráci s ďalším švédskym partnerom, taktiež sme v jednaní o rozšírení spolupráce s doterajším významným zákazníkom v Austrálii. Veríme, že práve takéto spolupráce sú cestou k nášmu cieľu. Samozrejme nezabúdame ani na domáci trh, kde by sme chceli rozšíriť systém pre riadenie prítomností zamestnancov na pracovisku, ktorý v značnej miere dokáže optimalizovať mzdové náklady spoločnosti, ale taktiež prispeje k riešeniu oblastí ako BOZP, ergonómia a kvalita.

Čo Vás vo firme najviac motivuje a inšpiruje?

Neviem si predstaviť, žeby som robil niečo iné. Robím to, čo ma baví a firma mi dáva priestor pre realizáciu mojich nápadov, čo je dobré nielen pre mňa ale určite aj pre firmu. Mimo toho je tu možnosť spolupráce vo vývoji so zahraničnými partnermi najmä v Európe, ale aj v Austrálii. Táto spolupráca nám tiež otvára nové obchodné možnosti a napomáha rozvoju nielen našej firmy, ale určite aj zahraničným partnerom. Pre mňa je v neposlednom rade motiváciou aj to, že ako firma dokážeme zužitkovať svoj potenciál nielen doma ale aj v zahraničnej konkurencii.

Pavel Špánik, hardvérový architekt
 

Čo si na práci v CONTAL OK najviac vážite?

Najviac si vážim prácu s príjemným kolektívom, v pokojnom pracovnom prostredí, dobre situovanom v blízkosti centra mesta. Som rád, že môžem pracovať v obore, v ktorom mám kvalifikáciu, že robím to, čo ma baví a keď výsledkom mojej práce je dlhodobo funkčný systém, s ktorým sú spokojní naši zákazníci. Cením si aj benefity ako pružná pracovná doba, technické vybavenie a možnosti oddychu priamo v našej spoločnosti v podobe fitnescentra a sauny.

Marián Drozd, projektový manažér

V čom je CONTAL OK podľa Vás výnimočný?


CONTAL OK bol vybudovaný vďaka odhodlaniu a úsiliu jeho zakladateľov, ktorí vytvorili podmienky pre jeho rozvoj. Vďaka tomu v ďalších rokoch pôsobenia spoločnosti ľudský kapitál, jeho húževnatosť a tvorivosť pomohli získať spoločnosti v Škandinávii stabilné postavenie na trhu s identifikačnými technológiami a systémami včasného varovania. Po skoro 15 rokoch pôsobenia v spoločnosti som ani na chvíľu neprestal byť fascinovaný jej schopnosťou vytvoriť produkt od samotného návrhu, cez vývoj až po jeho konečnú výrobu. Výnimočnosť CONTAL OK preto pre mňa spočíva v našich zamestnancoch, v malých kúskoch skladačky, ktorí spolu dokážu vytvárať úspešné produkty cenené pre ich vysokú kvalitu.

Peter Melišík, prevádzkový a obchodný riaditeľ

Vaša profesionálna kariéra je so spoločnosťou spojená takmer od jej vzniku. Prečo je a vždy zostane CONTAL OK Vaša srdcovka?

CONTAL OK je vývojovo výrobná spoločnosť. Pod jednou strechou je tím ľudí, ktorí sú schopní vyvíjať a následne vyrábať od jednoduchých výrobkov až po komplexné riešenia tvorené desiatkami zariadení vybavených špičkovou elektronikou, ktoré sú ovládané vlastným vyvinutým softvérom. Bolo a je úžasné byť súčasťou procesov, ktoré transformujú úvahy a zámery zákazníkov do reálnych produktov slúžiacich požadovanému účelu. Napĺňa ma hrdosťou fakt, že naše zariadenia sú nainštalované nielen na Slovensku ale v tisícoch aj vo viacerých európskych krajinách, v náročných podmienkach riadenia letovej prevádzky, v jadrových elektrárňach, v automobilovom priemysle, v lodných prístavoch, v pobrežných záchranných systémoch…

Martin Klaudíny, riaditeľ výroby (súčasťou firmy je 29,5 roka)