Amazon zamestnáva takmer 560-tisíc ľudí v stovke pobočiek po celom svete. Ako vidíte súčasný trh s pracovnými silami v rámci celej Európy?
Minulý rok sme v Európe otvorili pätnásť logistických centier, čím ich celkový počet na tomto kontinente vzrástol na viac ako štyridsať. Slovensko bola jediná nová krajina, do ktorej sme vstúpili minulý rok. Celkovo tak v Európe pôsobíme v ôsmich krajinách. V Seredi sme minulý rok v septembri otvorili jedno z našich najmodernejších centier reverznej logistiky na svete, no v Bratislave pôsobíme už od roku 2011, máme tam korporátnu kanceláriu. Trh práce je dynamický a naším zámerom je byť atraktívnym zamestnávateľom, čo znamená ponúkať konkurencieschopné mzdy, atraktívne benefity a príležitosti na rozvoj a budovanie kariéry.

Prečo sa z pohľadu ľudských zdrojov ste sa rozhodli investovať na Slovensku, kde je aktuálne nízka nezamestnanosť?
V Amazone vždy starostlivo vyberáme lokalitu, v ktorej budeme investovať a otvoríme nové distribučné centrum. Jedným z faktorov pri rozhodovaní je, že naše prevádzky zamestnávajú veľký počet ľudí, takže ich vytvárame tam, kde je dostupný potrebný počet potenciálnych zamestnancov. Ďalším dôležitým faktorom je dostupná infraštruktúra a regulačný rámec. Na Slovensku sme takéto prostredie našli a sme radi, že tu pôsobíme.

Aká je vaša stratégia pri obsadzovaní manažérskych pozícií na Slovensku? Zastávajú ich manažéri z iných krajín, kde Amazon pôsobí, alebo skôr preferujete slovenský manažment?
Primárne sa vždy zameriavame na prijímanie talentovaných ľudí z lokálneho prostredia. Bez ohľadu na to, kde pôsobíme, náš výberový proces je rovnaký – hľadáme tých najlepších. V Amazone máme zásady, ktoré sú súčasťou DNA Amazoňákov – ako si hovoríme – a sú našou súčasťou bez ohľadu na to, či pôsobíme v Bratislave, Prahe či Seattli. Nerozlišujeme šikovných ľudí podľa národnosti, ale pozeráme sa na nich cez optiku rozmanitosti, ktorá obohacuje našu kultúru a schopnosť neustále inovovať. Samozrejme, aj podľa toho toho, či spĺňajú požiadavky potrebné na danú pozíciu.

Čo musí podľa vašich požiadaviek spĺňať adept na manažérsku pozíciu?
Najdôležitejším bodom, na ktorý sa pri nábore zameriavame, je prijímať tých najlepších kandidátov. Veľký potenciál majú práve takí ľudia, ktorí majú silné analytické myslenie, vynikajú v matematike a dokážu robiť rýchle, no zároveň kvalitné strategické rozhodnutia. Od zamestnancov očakávame, že budú odvážni a nebudú sa báť veci zlepšovať.

Môžu manažéri v Amazone čakať vlastnú kanceláriu a oblek s kravatou, alebo sa ich štýl práce bude prispôsobovať viacerým zmenám? Riadia viacero oddelení naraz?
Podporujeme neformálne a priateľské pracovné prostredie. Nemáme žiadne predpísané pravidlá na odievanie, samozrejme, okrem pracovných pozícií, kde sa kvôli zachovaniu bezpečnosti vyžaduje napríklad reflexná vesta alebo bezpečnostné topánky.

Kto môže uspieť vo vašej firme? Aký typ ľudí hľadáte?
Podstata nášho náborového procesu spočíva v zamestnávaní ľudí, ktorí sa stotožňujú s našimi zásadami vedenia a vidia u nás príležitosť ďalej sa rozvíjať. Či už sa k nám pridajú zamestnanci na vstupných pozíciách, absolventi, manažéri alebo skúsení profesionáli, každého z nich vnímame ako toho, kto má v rukách rozvoj firmy.

Priblížite nám viac, aké možnosti rozvoja zamestnancom konkrétne ponúkate?
Poskytujeme ľuďom príležitosti na budovanie a rozširovanie nášho biznisu a tým aj rozvíjame ich kariéru. Povzbudzujeme ich, aby prevzali nielen zodpovednosť za svoju prácu, ale aj za svoju kariéru. Myslíme si, že práve tento postoj im pomáha postupovať v ich kariére oveľa lepšie ako kdekoľvek inde. Využívame formálne vzdelávacie programy alebo neformálnu podporu a koučovanie na dennej báze. Náš prístup sa zameriava skôr na silné stránky ľudí, ako na ich slabé miesta, snažíme sa im vždy v ich rozvoji pomáhať. Ako Amazoňáci sú tak pripravení na výzvy, ktoré ich môžu čakať, a súčasťou tejto pripravenosti je aj neustále zdokonaľovanie svojich znalostí a zručností.

Ponúkate nejaké špecifické rozvojové metódy v rámci vzdelávania?
Zamestnanci na vstupných pozíciách v distribučných centrách, ktorí u nás pracujú aspoň jeden rok, si doslova môžu vybrať svoju novú kariéru, aj keď by to predstavovalo na konci ich rozhodnutie zmeniť prácu. Podporujeme záujem o rozvoj, v rámci tohto programu hradíme pracovníkom až 95 % nákladov na školné. Zamestnanec sa nemusí k ničomu zaviazať a ak by sa po ukončení programu rozhodol od nás odísť, môže tak, samozrejme, urobiť.

Snažíte sa tých najlepších získať aj formou headhuntingu?
Radi by sme sa stali zamestnávateľom prvej voľby v oblasti, kde pôsobíme. Pri hľadaní talentov využívame aj headhunting. Budujeme si dlhodobé vzťahy s potenciálnymi kandidátmi, a keď môžu začať pre nás pracovať, tak im nastavíme podmienky tak, aby mali čo najväčšiu šancu vo svojej kariére u nás uspieť.

Veľa sa hovorí o Priemysle 4.0 a postupnom nahrádzaní ľudskej práce robotmi. Je toto trend, ktorým chcete vo vašej spoločnosti ísť aj na Slovensku?
Neustále pracujeme na inováciách a rozvoji moderných technológií, ktoré nám pomáhajú napĺňať očakávania klientov. Sme známi tým, že sa u nás zamestnanci denne stretávajú s technológiami, ktoré im uľahčujú ich pracovný proces. Vo všetkých našich centrách, kde sme zaviedli robotické technológie, sa, naopak, počet pracovných miest zvýšil. Logistické centrum v Seredi je v rámci Amazonu jedným z najväčších a najmodernejších centier reverznej logistiky na svete. Nevyužívame tu síce priamo technológiu robotiky, ale disponujeme v ňom najnovšími hardvérovými a softvérovými riešeniami, dostupnými v našej sieti.

Článok bol krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.