Hrubý domáci produkt (HDP) v EÚ sa v druhom štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 13,2 %, pričom hospodársky rast v eurozóne bol dokonca o 0,4 % vyšší. Od januára do marca 2021 (1. štvrťrok) pritom vykázali ekonomiky oboch skupín štátov medziročný pokles o 1,3 %.

Hrubý domáci produkt štátov EÚ sa medzikvartálne zvýšil o 1,9 % a v prípade krajín eurozóny presne o 2 %. V prvom štvrťroku pritom HDP európskej dvadsaťsedmičky klesol o 0,3 % a HDP krajín eurozóny o 0,1 %. Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu.  27 krajín EÚ je relatívne blízko k vymazaniu následkov koronavírusového šoku. Podariť by sa im to mohlo už do konca roka, a to v závislosti od vývoja pandémie a najmä od toho, či sa koncom roka bude alebo nebude treba prijať protiepidemické opatrenia.

Silno rastúci juh Európy

Najvýraznejší rast HDP zaznamenali členské štáty na juhu. Najrýchlejší rast si pripísalo Španielsko (medziročne takmer 20 %), Taliansko (17,3 %), Portugalsko (15,5 %) a tiež Francúzsko (18,7 %). Medzi krajiny s najpomalším rastom patrí Fínsko (7,4 %) a Česká republika (7,8 %). Najsilnejšia európska ekonomika (Nemecko) zaznamenala v druhom štvrťroku medziročný rast HDP o 9,2 %, čo je kľúčový údaj pre rast v celej EÚ.

Miera zamestnanosti sa vyvíjala spolu s rastom hospodárskej výkonnosti. V druhom štvrťroku sa v EÚ medzikvartálne zvýšila o 0,6 % a v eurozóne o 0,5 %. Takéto tempo nárastu počtu zamestnaných osôb panovalo v oboch skupinách štátov od roku 2015 až do príchodu krízy spôsobenej koronavírusom. Trh práce tak vysiela signály, že hospodárstvo EÚ naberá na sile a dostáva sa z krízy. Porovnania medzi jednotlivými štvrťrokmi naznačujú to isté.

Rastúca inflácia je aj v hľadáčiku európskych hospodárskych a politických inštitúcií. Rýchla reakcia spoločne konajúcich európskych vlád, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky ukázala, že medziročná inflácia v júli prekročila hranicu 2 %. Podľa Eurostatu bola miera inflácie v EÚ 2,5 % a v eurozóne 2,2 %.   Vzhľadom na to, že táto miera inflácie sa blíži k cieľovej hodnote ECB 2,0 % , možno výhľad hospodárstva EÚ podporený rastom HDP a mierou zamestnanosti v druhom štvrťroku hodnotiť ako opatrne optimistický.

Autor: Tony Christoforou, Goldenburg Group