Firmy, ktoré investovali do moderných technológií, sa len zriedka obzerajú späť. Vyplýva to z prieskumu analytickej spoločnosti IDC. Viac ako 70 percent malých a až takmer 90 percent stredne veľkých firiem tvrdí, že investície do inovácií naplnili či prekonali ich očakávania. Napriek tomu je dnes firiem, ktoré sa považujú za pokročilé v digitálnej transformácii, menej ako vlani. Podľa IDC to však neznamená posun späť, skôr sebakritickejšie zhodnotenie vlastných limitov. Veľká časť opýtaných firiem priznáva, že je pred nimi ešte množstvo práce. Tá sa týka najmä integrácie riešení a zdieľania informácií medzi jednotlivými systémami. Ako zavádzajú moderné digitálne IT technológie firmy – čo je trendom? Faktor úspechu digitálnych riešení „Klasickým príkladom je logistika,“ hovorí Peter Mravčák, odborník spoločnosti SAP. Existujúce riešenia sa síce snažia o najnižšie náklady či najkratší čas doručenia, no aby sa dalo hovoriť o digitálnej transformácii, treba nanovo premyslieť celý biznis model. „Možným riešením je vzájomné prepojenie všetkých systémov vrátane zohľadnenia vonkajších vplyvov, ako je priepustnosť skladov, dostupnosť pracovnej sily, či poloha a stav dopravných prostriedkov,“ vysvetľuje. Z bežných databáz sa na integrované riešenia menia aj nástroje pre manažment pracovnej sily. Len tak totiž dokážu spĺňať potreby dnešného biznisu. Faktorom úspechu sa tak môže stať aj správny softvér. Dnes už existujú HR riešenia, ktoré poskytujú nielen okamžitý prístup k aktuálnym údajom odkiaľkoľvek, ale ktoré sú vďaka cloudu aj vždy aktuálne a prispôsobené lokálnym legislatívnym požiadavkám. Súčasťou tých najmodernejších sú navyše aj komunikačné kanály a e-learningové riešenia. Práve v oblasti HR zaznamenali investície do technológií podľa prieskumu IDC za uplynulý rok najväčší skok. Ľudské zdroje a manažment talentu tak pomaly doháňajú silnú trojku riešení, ktoré podľa IDC firmy zavádzajú ako prvé – nástroje na spoluprácu, systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi a nejakú formu e-commerce.