Schopnosť inovovať je v dnešnej ekonomike kľúčová pre všetky firmy – ovplyvňuje ich efektivitu, rozvoj a rast. Musia byť kreatívne a prichádzať s novými nápadmi, ako si udržať konkurencieschopnosť i reagovať na potreby zákazníkov. Superodpočet na Slovensku funguje štyri roky a je využiteľný v nejakej podobe pre väčšinu firiem. Od výrobných firiem všetkých veľkostí cez IT firmy až po firmy v oblasti služieb, ako sú banky, poisťovne, logistické firmy, veľkoobchody. Častým problémom v praxi podľa Kristíny Šumichrastovej, riaditeľky poradenskej spoločnosti Ayming Slovensko, je, že veľa z nich nedokáže správne určiť, ktoré ich projekty spĺňajú podmienky pre daňový odpočet a ako ho správne uplatniť. 

Daňový superodpočet pre firmy sa v tomto roku zvýši na 150 % a v budúcom roku na 200 %. Považujete to za dobrý krok, alebo ako to hodnotíte?

Navýšenie superodpočtu na výskum a vývoj z aktuálnych 100 % na 150 %, prípadne až na 200 % považujem, samozrejme, za pozitívny signál pre slovenské inovatívne firmy a slovenskú ekonomiku. Slovensko by sa tak v stredoeurópskom regióne stalo krajinou s najvyššou podporou výskumu a vývoja prostredníctvom odpočtu. Bol by to vynikajúci signál aj pre potenciálnych zahraničných investorov, pre ktorých je verejná podpora výskumu a vývoja jedným z kritérií pri rozhodovaní kam smerovať investície. Treba však nutné podotknúť aj to, že výška odpočtu nie je jediný faktor pri posudzovaní efektívnosti takejto podpory. Je dôležité komplexne posudzovať podmienky pre jeho využitie, akými sú napríklad uplatniteľné činnosti a náklady a tiež celková administratívna náročnosť jeho spracovania.

Čím je z vášho pohľadu typický tuzemský trh?

Slovenský trh je špecifický tým, že je u nás veľmi málo firiem, ktoré superodpočet na výskum a vývoj využívajú. Jedným z dôvodov bola aj nízka výška podpory v minulosti. Ďalšími dôvodmi sú nízke povedomie o tejto možnosti a neistota v tom, ako správne superodpočet uplatňovať.

Pokiaľ má firma záujem zistiť, či by mohla formu superodpočtu využiť, aké má možnosti a čo by ste jej odporúčali? Skúste firmám poradiť....

V prvom rade je nutné analyzovať, či projekty a činnosti (prípadne zákazky), ktoré vaša firma realizuje, spĺňajú zákonné definície pre výskum a vývoj. S tímom technikov sa zamyslite nad tým, či projekty, ktoré realizujete, prinášajú niečo nové, niečo vylepšené a či váš tím prekonával nejaké technické problémy pri riešení projektov. Ak áno, je možné, že tieto projekty splnia požiadavky zákona pre uplatnenie superodpočtu a vaša firma môže tento nástroj využiť.

Pred začatím takýchto projektov potom pripravte potrebnú dokumentáciu a začnite si interne sledovať výdavky na takéto projekty oddelene od ostatných výdavkov. V priebehu roka k projektom výskumu a vývoja veďte projektovú dokumentáciu. Ak čas a kapacity na takúto analýzu a prípravu nemáte, alebo si sami na túto problematiku netrúfate, obráťte sa na externú firmu, odborníka na superodpočet, ktorý už má s uplatňovaním superodpočtu dostatočné skúsenosti a poskytne vám spoľahlivé garancie za jeho správnosť.

Kedy sa firmám oplatí investovať do vývoja a v čom máme podľa vás v tomto smere na Slovensku ešte rezervy?

Do výskumu a vývoja sa oplatí investovať vždy. Takéto investície sú veľmi dôležité najmä v súčasnom období, keď dochádza k spomaleniu globálnej ekonomiky, ktoré sa prejaví časom aj na Slovensku. V globalizovanej ekonomike musia byť firmy kreatívne, inovatívne a prichádzať s novými nápadmi, byť napred pred konkurenciou, snažiť sa vždy predvídať požiadavky svojich zákazníkov tak, aby si dokázali udržať alebo rozšíriť svoj trhový podiel. Inovatívne firmy dokážu lepšie vzdorovať spomaleniu ekonomiky i potenciálnej kríze.

Môžu na tom ušetriť aj malé a stredné firmy, respektíve živnostníci?

Slovensko je, bohužiaľ, krajinou, kde sú investície súkromného sektora do výskumu a vývoja veľmi nízke. Vo vybraných oblastiach dosahuje slovenský výskum a vývoj výsledky na špičkovej svetovej úrovni, ale výška celkových výdavkov na inovácie, výskum a vývoj je na Slovensku dlhodobo pod priemerom krajín Európskej únie. To môže slovenskú ekonomiku v ďalších rokoch poškodiť a ohroziť jej rast. Pre porovnanie – priemerný podiel výdavkov na výskum a vývoj predstavuje v krajinách EÚ niečo okolo 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na Slovensku predstavuje podiel výdavkov na výskum a vývoj len okolo 1 % HDP.

Čo sa týka superodpočtu na výskum a vývoj, ten môže využiť každý platiteľ dane z príjmu právnickej osoby, ktorý realizuje inovatívne alebo vývojové projekty, čiže využiť ho môžu firmy všetkých veľkostí. Úspora, ktorú môže využitím superodpočtu získať každá firma po splnení legislatívnych požiadaviek, je 21 % z výdavkov investovaných do vývojových a inovatívnych projektov.

Ako sú na tom so superodpočtom v okolitých krajinách, respektíve iných krajinách EÚ? Sú tie podmienky porovnateľné našimi? Prípadne v čom sa líšia?

V susednej Českej republike existuje odpočet na výskum a vývoj už 14 rokov a nedávno prešiel významnou novelizáciou. Aktuálne musia platitelia ohlasovať na daňový úrad začatie projektu výskumu a vývoja. Za to však už nemusia spracovať písomný dokument Projekt výskumu a vývoja, ktorý vymedzuje, čomu sa platiteľ bude presne v projekte venovať, ešte pred začatím projektu. Výška podpory je tu v niektorých prípadoch až 110 %. V Poľsku zaviedli odpočet na výskum a vývoj len prednedávnom, princíp jeho fungovania je podobný ako u nás a výška odpočtu predstavuje 100 % výdavkov pre firmy a 150 % výdavkov pre výskumné a vývojové centrá.

Odpočet na výskum a vývoj existuje tiež v podobnom duchu aj v Maďarsku a v Rakúsku. Legislatíva je iná napríklad vo Francúzsku, Španielsku alebo Veľkej Británii. Tu majú odlišnú výšku podpory pre rôzne typy podnikov, napríklad vyššiu pre malé firmy a startupy a nižšiu pre veľké podniky. Vo Francúzsku zase majú rôznu výšku podpory pre vývojové projekty (vyššia podpora) a pre inovácie (nižšia podpora). Zaujímavá je aj právna úprava odpočtu v Španielsku, kde firmám, ktoré vykazujú daňovú stratu a nemôžu si teda odpočet odpočítať od daňového základu, peniaze štát vyplatí ihneď formou cash back. Je to, samozrejme, veľmi výhodné pre začínajúce firmy, ktoré v úvode podnikania nevykazujú zisky.

O čom svedčia štatistiky doterajšieho čerpania podpory výskumu a vývoja u nás zo strany firiem?

Superodpočet na výskum a vývoj si podľa posledných zverejnených štatistík Finančnej správy Slovenskej republiky uplatnilo za zdaňovacie obdobie 2017 celkom 165 slovenských firiem, v celkovej výške 40 mil. eur. Priemerná výška uplatneného superodpočtu bola za zdaňovacie obdobie 2017 zhruba 240 000 eur, to znamená, že priemerná úspora firmy využívajúcej superodpočet bola za rok 2017 zhruba 50 000 eur.

Je tam vidieť nejaký posun za posledné obdobie? Ak áno, v čom?

Počet firiem, ktoré na Slovensku využívajú tento nástroj financovania výskumu a vývoja, stúpa, ale zatiaľ len veľmi pomaly. Predpokladám však, že počet firiem, ktoré superodpočet na výskum a vývoj využijú za zdaňovacie obdobie 2018, výrazne vzrastie, a to najmä vďaka novele zákona o dani z príjmu, ktorá od roku 2018 umožňuje firmám odpočítať si od základu dane z príjmu až 100 % výdavkov na výskum a vývoj a ušetriť tak až 21 % zo zdrojov investovaných do výskumu a vývoja. Pred touto novelou to bolo len 25 % výdavkov a dosahovaná úspora tak bola štyrikrát nižšia.

Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment