Rok 2020 dokázal výrazným spôsobom posunúť svet vpred vďaka lockdownom a nutnosti uvažovať a fungovať inak, ako to bolo doposiaľ.

Technologický pokrok

Pri pohľade do histórie môžeme vidieť, že prvá priemyselná revolúcia využívala uhlie a energiu z vodnej pary na mechanizáciu výroby a zdokonalenie dopravných prostriedkov. Druhá priemyselná revolúcia využila elektrinu na vytvorenie hromadnej výroby. Tretia revolúcia sa týkala implementácie elektroniky a informačných technológií na automatizáciu výroby.

V súčasnosti mierime k štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorá by sa mala niesť v mene novej úrovne digitalizácie a spojenia technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickým a digitálnym svetom. Očakávaná revolúcia bude odlišná oproti predchádzajúcim a vývoj bude prebiehať skôr exponenciálnym než lineárnym tempom, keďže sa dotýka každého odvetvia. Šírka a hĺbka týchto zmien je predzvesťou transformácie celých systémov výroby ako aj riadenia.

Rozšírená realita (AR)

AR premieta do skutočného sveta ďalšie vrstvy digitálnych informácií, pretože kombinuje fyzický svet s prekrytím virtuálnych prvkov generovaných počítačom. Nejedná sa o virtuálnu realitu (VR), keďže VR vytvára virtuálnu realitu, zatiaľ čo AR spája 2D alebo 3D virtuálny obsah, ktorý sa premieta v realite do zorného poľa ľudí.

Rozšírenie virtuálnej reality má širokú škálu využitia od kozmetického priemyslu (L'Oréal predstavila AR ako prostriedok na digitálne vyskúšanie kozmetiky pred zakúpením), hier (Pokémon GO) až po okuliare vyrábané spoločnosťami Microsoft alebo Google. Líder je však Microsoft a jeho okuliare HoloLens 2, ktoré zaznamenali medzi januárom a decembrom 2020 44-násobný nárast používania. Prevratnosť je v možnosti používateľov vidieť údaje, pokyny a trojrozmerné vizuálne obrázky v ich reálnom zobrazení.

Využiteľnosť AR je v súčasnosti už automobilovom, farmaceutickom, e-commerce, retailovom až po herný priemysel. Spoločnosti, ktoré AR využívajú sú napríklad Daimler pri výrobe áut, nemocnica Medivis v New Yorku pri vytváraní postupu operácií, Ikea pri predstavovaní nábytku u vás doma alebo herná spoločnosť Electronic Arts posúvaní hranie na vyššiu úroveň.

3D tlač

3D tlač umožňuje spoločnostiam hromadne vyrábať vysoko kvalitné a efektívnejšie diely za zlomok nákladov na tradičné výrobné procesy. Analytici očakávajú, že odvetvie 3D tlače medzi rokmi 2025-2030 zloženou ročnou mierou rastu stúpne o 25%. Spomedzi rôznych procesov 3D tlače, ktoré sú dnes k dispozícii, sa tryskanie spojiva považuje za techniku, ktorá by mohla transformovať výrobu. Desktop Metal sa zameriava hlavne na túto techniku a ich produkčný systém je najrýchlejšou 3D tlačiarňou na trhu určenou pre hromadnú výrobu.

Investovanie do budúcnosti

V súčasnosti prechádzame štvrtou priemyselnou revolúciou a je už na vás, či ju využijete a investujete do nej. Možnosti sa vynárajú dve- vybrať jednu z množstva zaujímavých vizionárskych spoločností a investovať do nej alebo pomocou ETF fondu zameriavajúceho sa na inovácie.

Lídri v AR Microsoft a Google zaznamenali za posledný rok 31%-ný a 38 %-ný nárast na hodnote. Líder v 3D tlači Desktop Metal za posledný rok narástla až o 195 %. Na druhej strane jedno z najznámejších ETF zgrupujúc v priemere 45 spoločností za posledný rok prekonalo všetky zmienené spoločnosti rastom o 164 % za rok.

Je nutné dať do pozornosti, že väčšina týchto spoločností je dlhodobo stratových a na modelovanie očakávaných tržieb zatiaľ nevhodných. Preto buď nájdete tú správnu so zaujímavým business mottom alebo znížite systematické riziko investovaním do inovatívneho ETF fondu, pri ktorom vás riziko skrachovania spoločnosti nebude stáť 100 % stratu investície.

Komentár hlavného analytika ProfitLevel Lukáša Balogu