Kto z nich má pravdu? Obaja. Rozhodujte sa vždy podľa nasledujúcich 3 faktorov: Faktor 1 – V akej fáze sa obchodný prípad nachádza?