Manažment

 • INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005,
  15. 5. – 17. 5. 2013, Tále, SGS SLOVAKIA
 • Riadenie inovácií – nízkonákladová cesta k profitu,
  14. 5. – 15. 5. 2013, Viničné, EMKAconsult s. r. o.
 • Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 1. časť,
  2. 5. – 3. 5. 2013, Bratislava-Malinovo, POTIFOB, s. r. o.
 • PRINCE2 Foundation,
  20. 5. – 22. 5. 2013, Bratislava-Malinovo, POTIFOB, s. r. o.
 • Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 2. časť,
  6. 5. 2013, Bratislava, POTIFOB, s. r. o.
 • ITIL® Foundation s certifikačnou skúškou,
  27. 5. – 29. 5. 2013, Bratislava, OMNICOM, s. r. o.
 • IFRS / US GAAP — Svetové účtovníctvo,
  27. 5. – 29. 5. 2013, Bratislava, MENTIS s. r. o.
 • MEDIÁCIA A FACILITÁCIA – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE KONFLIKTOV,
  15. 5. – 17. 5. 2013, Bratislava, AiO Education s. r. o.
 • Leadership II. – Vedenie manažérskych tímov,
  29. 5. – 30. 5. 2013, Bratislava, FBE Bratislava s. r. o.

Marketing a obchod

 • Presvedčivý prejav a efektívna prezentácia = zručnosť ZAUJAŤ,
  29. 5. – 30. 5. 2013, Bratislava, a_set, s. r. o.
 • Praktická škola Public relations s certifikátom,
  13. 5. – 17. 5. 2013, Bratislava, Communication House, s. r. o.
 • OBCHODNÝ A SPOLOČENSKÝ PROTOKOL V PRAXI,
  22. 5. 2013, Bratislava, Timan s. r. o.
 • Profesionálna telefonická komunikácia,
  27. 5. – 28. 5. 2013, Bratislava, FBE Bratislava s. r. o.
 • Neverbálna komunikácia = kurzy rozvoja osobnosti,
  23. 5. 2013, Bratislava, NOVA Intereal, s. r. o.
 • Tajomstvo motivácie ľudí odhalené.
  28. 5. 2013, Bratislava, Vysoké Tatry, Praha, Albisa s. r. o.
 • Tréning mediálnej a krízovej komunikácie s certifikátom,
  16. 5. – 17. 5. 2013, Bratislava, Communication House, s. r. o.

Ľudské zdroje a personalistika

 • Seminár: Kompletné odvody v mzdovom účtovníctve (vrátane noviel a noviniek),
  7. 5. 2013, Bratislava, NOVA Intereal, s. r. o.
 • Rýchlokurz mzdového účtovníctva a základy personalistiky,
  11. 5. – 25. 5. 2013, Pečnianska 6, NOVA Intereal, s. r. o.
 • Personalistika z pohľadu pracovného práva,
  14. 5. 2013, Bratislava, AGENTÚRA APOLLO spol. s r. o.
 • Mzdové účtovníctvo pre prax vo firme II,
  4. 5. – 5. 5. 2013, Bratislava, NOVA Intereal, s. r. o.
 • RIEŠENIE KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ,
  23. 5. – 24. 5. 2013, Bratislava, AiO Education s. r. o.
 • ODMEŇOVANIE A MOTIVÁCIA,
  20. 5. – 21. 5. 2013, Bratislava, Timan s. r. o.
 • Ako riadiť GenY,
  16. 5. 2013, Bratislava, FBE Bratislava s. r. o.
 • Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov – Ako nastaviť proces a merať efektivitu?
  22. 5. – 23. 5. 2013, Bratislava, a_set, s. r. o.
 • ASERTIVITA II. modul,
  10. 5. 2013, Bratislava, AiO Education s. r. o.

Kompletný zoznam kurzov nájdete na www.education.sk