Popíšte nám, ako prebiehajú počítačové školenia organizované vašou spoločnosťou?

Vďaka možnosti vstupného online testu, ktorý slúži na preverenie počítačových zručností pracovníkov, dokážeme zistiť aktuálny stav úrovne ich vedomostí. Tento online test je nezáväzný a je na dobrovoľnej báze. Jeho cieľom je správne zaradenie účastníkov do skupín, aby nenastala situácia, kedy niektorí účastníci kurzu nestíhajú a iní sa nudia, čo vedie k nespokojnosti všetkých prítomných.

Je potrebné, aby si zamestnanci zabezpečili vlastné technické vybavenie?

Náš lektor príde priamo do priestorov spoločnosti, ktorá si naše školenie objednala. Prinesieme vlastné technické vybavenie pre všetkých účastníkov (notebooky s potrebnými programami a vo verzii, ktorú klient používa a potrebuje preškoliť) a dataprojektor pre lektora.

Ako dlho trvá školenie pre zamestnancov?

Naše školenie trvá približne 8 vyučovacích hodín v jednom školiacom dni, ale máme aj školenia, ktoré trvajú dva alebo tri dni, a to v závislosti od typu školenia.

Čo všetko čaká zamestnancov po ukončení školenia?

Po skončení školenia lektor zbalí techniku, samozrejme, pokiaľ ďalší deň školenie nepokračuje. Klient tak nemá so zabezpečením školenia žiadne starosti. Po dohode naša spoločnosť ponúka aj možnosť výstupného testu. Účastníci školenia získajú certifikát o absolvovaní školenia a príručku v elektronickej podobe.

Aké sú výsledky školení a s akými výsledkami sa u vašich klientov stretávate?

Výsledkom školení je zefektívnenie práce ľudí vo firmách, za kratší čas vedia spracovať pravidelné reporty a rôzne tabuľky, ktoré pripravujú (pokiaľ ide o Excel), alebo si vedia efektívnejšie pripraviť podklady vo Worde a PowerPointe, pokiaľ ide o kancelárske programy. Aj pri iných serverových alebo programátorských programoch ide o zlepšenie sa, o to, aby človek držal krok s dobou, naučil sa nových zručnostiam.

Naše školenia sú benefitom nielen pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa, pretože pracovníci ostávajú vo firmách, kde cítia, že zamestnávateľovi na nich záleží a kde podporujú jeho rozvoj.

O aké školenia z Vašej ponuky je aktuálne najväčší záujem?

Z balíka kancelárskych programov jednoznačne vedie Excel - vo firmách ho používajú takmer všetky oddelenia. Má širokú škálu použitia, či už z hľadiska užívateľskej úrovne (od začiatočníkov po pokročilých), alebo z hľadiska zamerania. V ponuke máme tematické školenia Excelu zamerané na kontingenčné tabuľky, na rôzne druhy funkcií, na grafické analýzy, na tvorbu makier, databázy, až po programovanie vo VBA. Z ostatných programov môžem spomenúť AutoCAD, ktorý sa tiež školí často a využívajú ho hlavne technické odvetvia, strojárstvo a stavebníctvo.

Držať krok s dobou je potrebné v každej oblasti podnikania. Pripravujete pre svojich klientov nejaké novinky? Aká je vaša vízia do budúcna?

V súčasnosti pripravujeme dva väčšie projekty, ktoré sa spustia na jeseň 2017. Keďže sú vo fáze príprav, detaily zatiaľ neprezradím. Verím však, že našich klientov potešia a uľahčia im každodenný pracovný život s PC programami a rozšíria ich firemné využitie sociálnych sietí.