Pandémia COVID-19 a jej dôsledky predstavujú jeden z najdôležitejších strategických faktorov pre dodávateľské reťazce a logistiku. Počas tohto náročného obdobia nastali zásadné zmeny v ponukách dodávateľov a preferenciách spotrebiteľov. Takéto štrukturálne zmeny nemožno riešiť tak, že budeme pokračovať v tom, čo sme robili predtým, ale pokúsime sa to urobiť lepšie, rýchlejšie a lacnejšie.

Bližšie k spotrebe...

Najpozoruhodnejší trend tohto obdobia je posun nadnárodných spoločností, ktoré presúvajú svoje štruktúry dodávateľského reťazca z globálnych na regionálne – to znamená, že sa snažia optimalizovať štruktúry dodávateľského reťazca v globálnom meradle. Prijatím stratégie „späť domov“ globálne spoločnosti v skutočnosti presúvajú svoje dodávateľské reťazce z centralizovaných na regionálne štruktúry, ktoré umiestňujú výrobu bližšie k spotrebe. Byť bližšie k zákazníkovi umožňuje spoločnostiam prispôsobiť sa zmenám na trhu a spotrebiteľskému dopytu v kratšom čase a optimalizovať svoje obchodné postupy.

... i k adresátovi

Tento trend sa opakuje aj v logistike doručovania zásielok z prekvitajúceho internetového obchodu. Jeho boom neustal ani po odznení pandemických obmedzení a tak sú logistické spoločnosti nútené reagovať na rastúce nároky klientov. Ceny veľkých balíkových prepravcov neustále rastú, no s nimi rastú aj očakávania zákazníkov. Online nakupujúci sú náročnejší ako kedykoľvek predtým a maloobchodníci sa snažia držať krok.

Chcem to hneď!

V dnešnom dodávateľskom reťazci elektronického obchodu sa týždeň stal večnosťou. Zákazníci očakávajú, že ich nákupy dorazia rýchlo alebo dokonca cez noc. „Pravidelné doručovanie“ sa stalo nepravidelným: nedávna štúdia spoločnosti Accenture ukázala, že väčšina nakupujúcich v USA očakáva, že ich objednávky budú mať dopravu zadarmo a doručia sa do troch dní! 

Na preprave záleží

V súčasnosti už je niekedy dôležitejšie AKO dodávate, ako ČO dodávate. Flexibilné možnosti dopravy sú teraz nevyhnutnosťou, ktorá určí, či uskutočníte online predaj alebo nie. Prieskumy medzi zákazníkmi e-shopov ukázali, že jednoduchosť platby, rýchlosť dopravy a možnosť vrátenia tovrau sú kľúčové faktory, ovplyvňujúce rozhodnutie zákazníka či opustí nákupný košík alebo nie. A nezabúdajme, že takmer 70 % online nakupujúcich svoj košík aj naozaj opustí. Ak sa dokážete odlíšiť tým, že dostanete tovar k svojim zákazníkom RÝCHLO, bude to jedna z najväčších konkurenčných výhod, ktoré máte práve teraz k dispozícii.

Decentralizácia

Ale ako doručiť zásielku čo najrýchlejšie? Nadišiel čas vykonať zmeny v distribučnej sieti a zvážiť umiestnenie skladov. Paradigma masívneho, krehkého dodávateľského reťazca, ktorý závisí od niekoľkých obrovských centralizovaných distribučných centier, je na niektorých trhoch na ústupe. Siete zajtrajška budú musieť byť oveľa sofistikovanejšie. V logistickej brandži je zreteľný posun k viacerým menším, viac distribuovaným centrám, ktoré sú bližšie k zákazníkom. Nie všetci si však môžu dovoliť prevádzkovať veľké množstvo menších distribučných centier bližšie k zákazníkovi. Náklady nepustia. V nových podmienkach tak uspejú tie spoločnosti,

ktoré dokážu zaujať strategický prístup k distribúcii zásob a rozložiť ich na základe faktorov, ako je rýchlosť a dostupnosť.

Údaje, údaje, údaje

Ako teda budú spoločnosti zajtrajška prijímať strategické rozhodnutia? Keďže marže sú nízke a v stávke je všetko, presné projekcie neboli nikdy dôležitejšie. Veľká časť strategického plánovania v ďalšej generácii elektronického obchodu bude pochádzať z analýzy údajov v kombinácii s prediktívnymi technológiami, ako sú AI a blockchain.

Iste, znie to veľmi technologicky a úžasne – ale mnohí distribútori už majú kapacitu úplne vyčerpanú a bežia kilometer za minútu, aby držali krok so súčasným dopytom. To znamená, že na trhu už existuje medzera pre nových hráčov, ktorí môžu prísť na scénu s novými riešeniami. 

Od lietadiel a vlakov po bicykle, roboty a drony

Ak sa táto nová paradigma doručovania začne presadzovať, distribútori a logistické firmy budú musieť nadviazať vzťahy s neustále sa rozširujúcou sieťou lokalizovaných služieb „mikrodopravcov,“ najmä pri doručovaní do domácností. Už sme svedkami toho, ako značky experimentujú s programami, ktoré na doručovanie využívajú všetky možné vozidlá, od typických nákladných vozidiel až po osobné autá, bicykle a kolobežky. Široké využitie dronov, robotov či autonómnych vozidiel bez vodiča čaká za dverami. Najmä v časoch, keď panuje akútny nedostatok pracovnej sily.

Vedzte, kde ste

Viac ako kedykoľvek predtým je riadenie dodávateľského reťazca naviazané na geolokáciu. Vďaka geolokačným službám dokážu spoločnosti optimalizovať svoje prepravné trasy, sledovať aktíva, identifikovať úzke miesta a lepšie pochopiť, ako a kam smerujú ich aktíva. Pandémia hlboko zasiahla mnohé dodávateľské reťazce. Mnohé továrne a sklady už nie sú schopné prevádzky alebo boli nútené obmedziť počet zamestnancov a zdrojov. Ak chcete pokračovať vo výrobe produktov a uspokojiť dopyt, efektívny a informovaný dodávateľský reťazec je nesmierne dôležitý.

Pre lepšie pochopenie

Spoločnosti musia pochopiť vplyv určitých článkov v reťazci, ktoré ovplyvnia operácie a rozhodnúť o zmenách trasy, harmonogramu operácií a výrobných možností. Lokalizačné technológie a údaje pomáhajú podnikom získať prehľad o tom, ako súčasná situácia ovplyvnila ich dodávateľský reťazec a aké zmeny by mohli maximalizovať efektivitu. Geolokácia poskytuje na dodávateľský reťazec holistický  (celistvý, komplexný) pohľad. Efektívny dodávateľský reťazec neustále „myslí“ na maximalizáciu hodnoty pre zákazníka a dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody.

Lokalizačné služby pomáhajú zefektívniť zber a analýzu údajov o všetkých produktoch v reálnom čase a tým zachovať konkurenčnú výhodu.

Sledujte pohyb

Dve základné časti dodávateľského reťazca sú vodiči a nákladné autá, ktoré prepravujú produkty. Geolokácia registruje ich presnú polohu a poskytuje informácie o trase, rýchlosti a stave produktu v reálnom čase bez toho, aby bola ovplyvnená tunelmi alebo mostami. Súčasne môže spoločnostiam poskytnúť dôležité informácie do systému vrátenia nežiaduceho tovaru, čo im umožní optimalizovať ich dodávateľský reťazec. Ak do hry vstúpi nepredvídateľný faktor ako súčasný vírus, schopnosť analyzovať informácie o polohe je veľmi dôležitá pri rozhodovaní, či dodávateľský reťazec môže stále fungovať normálne a efektívne.

Dokonalý prehľad

Lokalizačné služby môžu pomôcť logistickým spoločnostiam sledovať, filtrovať a pridávať kontext k údajom o polohe v prediktívnej analýze, optimalizácii dodávateľského reťazca alebo prieskume trhu na základe polohy. Informácie o polohe sa v mnohých prípadoch používajú na určenie efektívnosti pracovníkov, ako aj efektívnosti dodávateľského reťazca. Lokalita môže podávať informácie o tom, či sú pracovníci v určenom pracovnom priestore, o čase príchodu, o hodinách strávených na pracovisku a o medzerách v pokrytí pracoviska.

Dodávateľský reťazec môže v súčasných náročných podmienkach nákladovo efektívne fungovať len s využitím geolokačných služieb.

Zamerané na efektívnosť

Dobre fungujúci dodávateľský reťazec je efektívny ak využíva zdroje (finančné, ľudské, technologické alebo fyzické) najlepším možným spôsobom na zabezpečenie rýchleho a hladkého chodu systémov. Tu sú tri tipy, ako sa k takej efektívnosti dopracovať.

Spoliehajte sa na cloud

Výroba je presný proces, ktorý je ťažké systematizovať a rovnako ťažko monitorovať. Výsledkom je, že žiadny výrobca v histórii nedokázal dosiahnuť 100 % svojej produktivity. Problémom môžu byť dodávatelia. Tu pomôže optimalizácia viacerých výrobných liniek pomocou nelineárneho programovania a strojového učenia v cloude, ktorá dokáže predvídateľnejšie plánovať dodávateľský reťazeca. Klesajúce náklady na cloud a výpočtový výkon robia túto možnosť stále viac dostupnejšou i pre menšie firmy.

Používajte sledovanie

Kvôli nedostatočnej koordinácii s prevádzkou oddelenia predaja často nadhodnocujú  alebo podceňujú prognózy dodávateľského reťazca, čo núti výrobu prispôsobovať sa nereálnym požiadavkám. Jednoduchým riešením je sledovanie rôznych častí dodávateľského reťazca pomocou RFID tagov. Či už ide o stroje alebo časti zariadení, táto metóda umožní identifikovať či pracujú efektívne. Keď zariadenia začnú dodávať údaje, manažment výrobných operácií dokáže presne odhadnúť možnosti a oznámiť tieto údaje predajcom.

Štandard a inteligentné zmluvy

Náklady na skladovanie a prepravu môžu rýchlo znížiť ziskové marže a faktor času môže niekedy negatívne ovplyvniť kvalitu produktu (potraviny, chemikálie). Inteligentné zmluvy spájajú kupujúcich a predávajúcich spôsobmi, ktoré sú prospešné pre oboch. Tieto zmluvy sa vykonávajú automaticky. Napríklad pri dodaní tovaru sa platba automaticky uvoľní. Okrem toho zdieľanie údajov o predaji a zásobách a informácií o zásielkach odstraňuje prestoje a neistotu, čo prispieva k vyššej efektivite a odolnosti dodávateľského reťazca.