Za spoločnosť Minerva Česká republika a Slovensko odpovedal Vladimír Bartoš, senior konzultant.

Veľa sa v súčasnosti hovorí o recesii a spomaľovaní ekonomiky, nevynímajúc ani výrobnú sféru. Ako môžu podnikové systémy pomôcť v tomto smere zoptimalizovať procesy? Čo by ste im v tomto prípade odporúčali?
Naša spoločnosť Minerva ako dodávateľ informačných technológií pre výrobné podniky rozhodne žiadne spomaľovanie ekonomiky na Slovensku neregistruje – skôr naopak. Kým v predchádzajúcich dvoch rokoch dopyt po systémoch skôr stagnoval, teraz evidujeme zvýšený dopyt a spracovávame ponuky a štúdie. Možno je to tým, že firmy už ďalej nemôžu „rezať tupou pílou“ a začínajú brúsiť alebo hľadať „píly“ nové, efektívnejšie.

Poskytujete svoje služby viac ako stovke výrobných spoločností v Česku, na Slovensku a v ďalších štátoch Európy. Badať nejaké hlavné trendy v oblasti podnikových riešení pre ne, ktoré im najviac pomáhajú v praxi, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť v digitálnej ére?
Zatiaľ čo predtým bolo cieľom výrobných firiem plánovať výrobu a nákup na dni dynamicky podľa dopytu a stavu, teraz chcú klienti plánovanie robiť podrobnejšie. Cieľom je vytvoriť reálny front práce na jednotlivé pracoviská. Lepšie pracovisko dokáže využívať a dodávať objednávky zákazníkom včas. To však znamená ešte presnejšie zvládnuť procesy komunikácie so zákazníkmi, objednávanie od dodávateľov a hlavne on-line evidenciu výroby a materiálového toku. A ako to všetko zvládnuť bez navyšovania počtu pracovných síl? Jedine automatizáciou evidencií a komunikáciou so strojmi.

Dodávate riešenia do viacerých výrobných odvetví. Čo často manažéri firiem podceňujú, pokiaľ ide o využívanie rôznych podnikových riešení, a kde majú podľa vás rezervy?
Niektorí manažéri podceňujú úlohu dodávateľa podnikového informačného systému. Domnievajú sa, že je to len ďalší z bežných dodávateľov, ktorého môžu kedykoľvek nahradiť niekým iným. Pri výbere informačného systému potom presadzujú hlavne krátkodobé ciele, teda cenu dodávky a plnenie požiadaviek svojich užívateľov. Existujú však aj manažéri, ktorí myslia strategicky a v dodávateľskom systéme hľadajú dlhodobého partnera, ktorý im bude pomáhať aplikovať v praxi ich vízie. Je zaujímavé porovnávať, ako sa potom takto rozdielne riadené podniky rozvíjajú, ako sa líši rýchlosť a náklady na implementáciu systému v ich prostredí, ako hodnotia a pracujú s výsledkami implementácie.

Neustále sa objavujú nové technológie aj v oblasti podnikových systémov. Ako pristupovať k ich nasadzovaniu, aby boli prínosy čo najväčšie a súčasne riziká minimalizované?
Radím klásť dôraz na opatrnosť a na praktické prínosy. Avšak márne si spomínam, že by som sa stretol s nejakou firmou, ktorá by bez uváženia investovala do čohokoľvek, čo vyzerá moderne. Chcete vyrábať včas, kvalitne a efektívne? Potom musíte vedieť plánovať pokročilými plánovacími metódami (APS) minimálne denne. V momente plánovania musíte vedieť, aké sú zásoby a presná rozpracovanosť operácií, ktoré zdroje, prípadne nástroje a profesie máte k dispozícii a aké sú priority čakajúcich zákaziek. Musíte mať APS (Advanced Planning and Scheduling) – plánovací nástroj, ktorý vie podľa všetkých týchto skutočností vytvoriť optimálny front práce na jednotlivé pracoviská. A pre dosiahnutie kvality musíte monitorovať parametre, ktoré ich ovplyvňujú.