Tomáš Jaššo, riaditeľ pre business development spoločnosti Slovanet, pracuje v tejto inovatívnej firme už viac ako tri roky. Ako sám tvrdí, baví ho rozvíjať firemný potenciál a pomáhať spoločnosti rásť. Dôležité je pre neho každé ráno sa tešiť do práce a na nové výzvy. „Chceme dosiahnuť prirodzenú evolúciu v technológiách a raste firmy. Spokojnosť, lojalita, originalita, výnimočnosť, ambicióznosť, novátorský prístup, energia a transparentnosť – to je naša dlhodobá stratégia.“

Mnoho firiem sa snaží investovať do rôznych inovácií a rozvíjať nové stratégie v rámci výskumu a vývoja. Ako je na tom vaša spoločnosť Slovanet a na čo sa zameriavate v tomto smere, či už interne, ale aj smerom k zákazníkom i obchodným partnerom?
U nás v Slovanete sa snažíme dlhodobo investovať do rozvoja inovácií a nových technológií už niekoľko posledných rokov. A investície nesmerujeme iba do technológií ako takých, ale v poslednom čase sa zameriavame na investície smerujúce do rozvoja ľudského potenciálu. Investície do ľudí a ich rozvoja považujeme za kľúčové aktívum v našom ďalšom rozvoji a raste. Máme veľké šťastie, že žijeme v dobe, ktorá praje technologickému pokroku, a snažíme sa spoločne s našimi zákazníkmi a partnermi rozmýšľať nad riešeniami, ktoré nám budú pomáhať robiť naše životy a prostredie okolo nás krajšími a lepšími.

Pôsobíte ako riaditeľ pre business development a už viac ako tri roky smerujete firmu do oblasti nových služieb, obchodu a ďalšieho rozvoja. Do akej miery sa vám túto stratégiu darí napĺňať a na čo ste právom hrdý?
Áno, to je pravda. Po viac ako 13 rokoch, keď som pôsobil na pozícii obchodného riaditeľa vo viacerých telekomunikačných spoločnostiach, to bola zmena. Ale musím povedať, že veľmi zaujímavá. Práca má veľmi baví, vnútorne ma napĺňa a každý deň sa veľmi teším na nové výzvy. Asi najlepším vysvedčením nášho spoločného úsilia vo firme sú nové zaujímavé riešenia, ktoré sa nám podarilo v posledných rokoch priniesť na trh. A, samozrejme, dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov a partnerov s našimi inovatívnymi a progresívnymi riešeniami.

Viete uviesť aj konkrétny príklad vašich inovatívnych riešení?
Ako príklad by som uviedol našu spoluprácu v oblasti retailových analytických riešení s úspešným startupom Pygmalios, kde naše riešenia využívajú spoločnosti ako Lidl a dm drogérie markt. Ďalšou veľmi zaujímavou oblasťou sú riešenia internetu vecí. Tu sme pred tromi rokmi objavili potenciál v spoločnosti Sensoneo, ktorá sa zameriava na oblasť Smart Waste Managementu. Aktuálne pomáhame zlepšiť riadenie odpadu a jeho postupnú digitalizáciu už v takmer v 20 mestách na Slovensku. Je úžasné sledovať, ako naše riešenia spoločne s našimi strategickými partnermi zlepšujú kvalitu života ľudí a čistotu miest samotných. Môžete to vidieť napríklad na odvážnom prístupe v prvých mestách, ktoré už systém využívajú (Nitra, Trnava, Malacky, Šaľa, Prievidza atď.).

Spomínate kvalitu života v mestách. Kde vnímate ďalší potenciál rozvoja a v čom sú isté rezervy na trhu?
Veľký potenciál vnímame v oblasti internetu vecí. V tejto oblasti sa snažíme pozorovať priestor okolo nás a spolu v rámci viacerých tímov vo firme analyzujeme ďalší potenciál v jednotlivých oblastiach. Aktuálne pracujeme na finalizácii zaujímavých riešení v oblasti Smart energetiky, pred takmer rokom sme dokončili riešenia SMART IoT Mikroklíma, ktoré má taktiež na trhu veľký úspech. Tieto riešenia využívajú aktuálne viaceré veľké obchodné reťazce, siete lekární, nemocnice a mnoho ďalších zákazníkov. Oblastí, kde sa dajú rozumne použiť nové technológie a vedia nám uľahčiť denné fungovanie, je veľa, preto sa budeme snažiť o ich postupný development a uvedenie na komerčný trh.

Tak, ako sa vyvíjajú nové technológie, menia sa generácie, klienti a ich potreby. Ako ste ich nároky pocítili pri rozvoji biznis konceptov a ich realizácii za posledné obdobie?
Ja osobne mám veľmi rád mladých a šikovných ľudí. Je dobre, že sa postupne menia preferencie, aj z pohľadu technológií, pretože nám dorastajú nové generácie. Tie najmladšie sa už s technológiami prakticky narodili a stali sa bežnou súčasťou ich denného života. Dnešní mladí ľudia prirodzene očakávajú inovácie a riešenia, ktoré im budú pomáhať v ich dennom rozhodovaní. Ja osobne vnímam postupnú zmenu aj v práci s dátami, ktoré nám dnešné technológie a aplikácie poskytujú. Je dôležité, aby sme ich boli schopní správne spracovať a ešte správnejšie interpretovať.

Potom je len krôčik k tomu, aby sme ich začali používať na rozhodovanie. Tento trend sa týka nielen mladej a nastupujúcej generácie, ale aj starších ročníkov. Myslím si, že je dôležité používať správne nové technológie, nestať sa ich otrokom, pretože aj známy český herec Jan Werich niekedy v 80. rokoch minulého storočia povedal veľmi múdru vetu: „Televízia nie je nepriateľ, televízia sa dá vypnúť.“ Myslím, že v tejto vete je aj s odstupom desaťročí veľmi veľa múdrosti.

V čom sa cítite v Slovanete silní, pokiaľ ide o prepájanie inovatívnych nápadov, produktov a technológií tak, aby dávali zmysel a prinášali hodnotu klientom?
Myslím, že medzi naše najsilnejšie stránky patria hlavne ľudia, ktorí v Slovanete pôsobia dlhé roky. Ich chuť neustále na sebe pracovať, prinášať nové inovatívne nápady, z ktorých sa postupne stávajú zaujímavé a zmysluplné riešenia. Z nich profitujú a tešia sa naši zákazníci a partneri a to je ten zmysel, pre ktorý to robíme a denne sa tešíme do práce. A, samozrejme, naša schopnosť pritiahnuť k nám kontinuálne nové mladé talenty, ktoré prinášajú nové pohľady na technológie a ich využitie v reálnom živote. Ja tomu hovorím taká prirodzená evolúcia v technológiách a raste firmy. Toto je náš recept na dlhodobý rast a úspech.

S akými partnermi spolupracujete, aby ste klientom ponúkali inovatívne riešenia, ktoré im pomáhajú v biznise?
Snažíme sa spolupracovať s partnermi, ktorí majú rovnaké hodnoty a priority, ako máme my. Spokojnosť, lojalita, originalita, výnimočnosť, ambicióznosť, novátorský prístup, energia a transparentnosť. To je naša filozofia a hodnotový systém, naše východiská pre firemnú stratégiu, ktorými sa snažíme riadiť u nás vo firme, ako aj v interakcii s našimi partnermi, zákazníkmi a okolím.

V čom vidíte budúcnosť vašich služieb z pohľadu vašej krátkodobej i dlhodobej stratégie? Na čom chcete zapracovať?
Budúcnosť vidíme jednoznačne v schopnosti neustále investovať do inovácií, či už technologických, alebo ľudských, a v zachovaní našej unikátnej kultúry. Určite je veľa oblastí, kde sa potrebujeme zlepšiť a zapracovať, ja pevne verím, že sa nám to bude dariť a budeme prinášať ešte dlhé roky spokojnosť medzi našich zákazníkov, partnerov a, samozrejme, aj našich zamestnancov.

Dotazník manažéra:

• Ktorá z fáz vašej práce v Slovanete (aké úlohy) je pre vás najzaujímavejšia a prečo?

Nemám vyslovene obľúbené a neobľúbené činnosti, ale ak by som si mal predsa vybrať, čo ma najviac zaujíma, tak skúmanie možnosti uplatnenia nových technológií u zákazníkov v reálnom živote. Celkom zaujímavé bolo, keď som potreboval pochopiť, ako funguje biznis odpadových spoločností, a dohodol som si v teréne prácu s vodičmi, ktorí denne zvážajú odpad. Celý deň som sa s nimi vozil a rozprával sa. To bolo v čase, keď sme pripravovali riešenie IoT Smart Waste spoločne so Sensoneom a potrebovali sme pochopiť, s akými problémami denne zápasia a ako by sme vedeli zlepšiť ich fungovanie. To isté sa týkalo aj miest samotných a pohľadu obyvateľov. Podobných príkladov by sa našlo aj viac, aj keď v iných oblastiach (vinárstvo, obchodné reťazce atď.). To je taká celkom zaujímavá časť práce.

• Vždy vás to ťahalo k obchodníctvu a dlhé roky sa mu venujete. Máte recept na to, ako úspešne predávať? Čo sa vám osvedčuje najviac?

Áno, je pravda, že obchod ma bavil už od útleho detstva a baví má aj dnes. A pravdepodobne ma bude baviť až do konca života. Každý si podľa mňa musí nájsť vlastnú cestu, ako byť úspešný a mať dobrý pocit z vlastnej práce. Mne sa doteraz osvedčil hlavne princíp, že treba svoju prácu milovať. Ak svoju prácu máte skutočne radi, tak sa aj prezentujete autenticky, ľudia to z vás cítia a jednoduchšie uzavriete obchod. A môžete ho do budúcna rozvíjať a zveľaďovať. Taktiež je veľmi dôležité aktívne počúvať, možno menej rozprávať a správne sa pýtať, aby ste lepšie pochopili budúceho zákazníka. Dobrý obchodník by, samozrejme, mal mať prirodzene rád ľudí, spoločnosť a mal by mať schopnosť budovať si dlhodobé priateľstvá, vzťahy a neustále ich rozvíjať. A v neposlednom rade je schopnosť stále na sebe pracovať, učiť sa od starších a skúsenejších. Jednoducho byť pracovitý...

• Aké technológie a inovácie vám spríjemňujú prácu či osobný život?

Posledné roky som vymenil klasické hodiny za Smart Apple Watch, páči sa mi aplikácia LinkedIn, ktorú denne používam. Aj riešenia v oblasti Smart Home od Netatma sú fajn a pomáhajú mi lepšie pracovať s našou domácnosťou. Hoci už viac ako 20 rokov pracujem v oblasti technológií a obchodu, rád si nájdem čas na dobrú knihu. Naposledy som čítal knihy od Jana Wericha a Wima Hofa, nakoľko sa posledné roky venujem otužovaniu.

• V čom vidíte najväčšie príležitosti pre váš ďalší osobný či manažérsky rozvoj?

Rád by som rozvíjal svoj potenciál spôsobom, aby som pomohol rastu Slovanetu aj v ďalších rokoch. Budiť sa každé ráno a tešiť sa do práce, mať harmóniu aj v súkromnom živote – to sú veci, na ktorých chcem ďalej pracovať a zlepšovať sa v nich.