Dejá vu

Čuduj sa svete, moderný obal musí spĺňať kritériá, aké boli typické pre obaly spred 60 a viac rokov. Mal by sa dať použiť opakovane, mal by byť recyklovateľný, nemal by zaťažovať životné prostredie množstvom plastu na jedno použitie. Samozrejme, nalievať mlieko z veľkej hliníkovej konvy do menších konivičiek, čo si zákazníci prinesú so sebou, alebo baliť vajcia do novinového papiera by cez dnešné hygienické normy asi neprešlo. Ale odniesť si nákup vo vlastnej sieťovke? Prázdne konzervy do zberu? Podkúriť v kozube baliacim papierom? Zarobiť si nejaké korunky vrátením zálohovaných sklenených fliaš? Tí starší vedia, o čom je reč.

Záchranou sú moderné technológie

Lenže súčasná realita je ešte stále v područí plastu či kombinovaných materiálov. Preprava tovaru z miesta výroby na opačnom konci sveta k zákazníkovi si vyžaduje obal, ktorý ho patrične ochráni. A to asi baliaci papier nedokáže. A tak väčšinu súčasných obalov stále tvorí kombinácia priehľadného termoplastu s kartónovou zadnou stenou. Zväčša ich je po otvorení ťažké oddeliť, separovať a teda aj recyklovať. Svetlo na konci tunela však už vidno – stále viac sa papier presadzuje namiesto plastu, moderné technológie dnes ponúkajú jednorazový papierový riad či slamky na nerozoznanie od plastu.

Keď menej je viac

Najnovšie trendy v obalovej technike súvisia s hlavnými cieľmi, ktoré sa snaží dosiahnuť moderná priemyselná výroba – a tými sú sú maximálna efektivita, automatizácia, inovatívnosť, bezpečnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Väčšina inovácií v obalovej technike sa dnes nesie v duchu trvalej udržateľnosti. Samozrejme, existujú rôzne systémy recyklácie, či už použitých obalových materiálov, alebo celých, tzv. vratných obalov. Cieľom inovácií však je, aby sme z obalov museli recyklovať čo najmenej, a ak už recyklujeme, aby tento proces bol čo najšetrnejší a najlacnejší.

Počítačový prienik

Práve v tejto oblasti sa momentálne najviac uplatňujú IT technológie a digitalizácia. Tá totiž umožňuje optimalizovať tak všetky charakteristiky obalu pre budúci výrobok, ako aj jeho maximálne efektívnu výrobu. Šetrenie zdrojov nie je iba úspora materiálu, ale aj zníženie výrobných či energetických nákladov. Opatrenia sa týkajú celého hodnotového reťazca – na obaly sa používa stále viac recyklovateľných materiálov, v obalových technológiách sa vďaka digitalizácii znižuje spotreba energie a výrobný cyklus, v logistike sa presadzuje koncept „cradle to cradle“ ako napríklad palety a kontajnery z recyklovateľného plastu či kartónu.

Dvojaký úžitok

Špeciálne pri použití kartónu ako obalového materiálu v potravinárstve je však potrebné riešiť problém migrácie minerálnych olejov z obalu do produktu. Ďalšou veľkou témou papierenského priemyslu je zmiešavanie celulózy s rastlinným odpadom, aby sa znížila spotreba novej vlákniny. Obzvlášť zaujímavé sú riešenia, spracovávajúce do obalového materiálu odpad, vznikajúci pri výrobe samotného produktu, ktorý sa má zabaliť. Príklad z Francúzska: výrobca obalov pre šampanské vyvinul biologicky odbúrateľnú a recyklovateľnú kartonáž, v ktorej je celulóza zmiešaná so zvyškami vylisovaného hrozna. Podarilo sa tak ušetriť tony čerstvej drevnej vlákniny.

Príroda zasahuje

Prírodné materiály prenikajú čoraz viac aj do výroby plastov. Ak hovoríme o bioplastoch, treba rozlišovať medzi plastom, ktorý je biologicky odbúrateľný, a plastom, ktorého súčasťou sú biologické materiály. Prvé umelé hmoty ako celulóza, linoleum či kaseín mali síce tiež biologický základ, ale neboli biologicky odbúrateľné. Biologicky odbúrateľné však neznamená iba to, že tieto látky sa dajú kompostovať. Súčasný trend smeruje skôr k tomu, aby namiesto fermentácie boli aj bioobaly odolnejšie a tým pádom viackrát využiteľné, ako boli pôvodné plasty.

Balím, balíš, balia...

Obrovský rozmach internetového obchodu znamená veľkú výzvu pre celý obalový priemysel. Každý jeden online výrobok treba totiž pred odoslaním zabaliť. A zabaliť tak, aby ho zákazník dostal neprušený. Keďže ide o značné množstvo rôznych výrobkov, baliaca linka internetového obchodníka musí byť maximálne flexibilná. Obaly sa niekedy doslova „vyrábajú na mieru“ podľa tvaru výrobku, počtu kusov v zásielke či podľa citlivosti obsahu balíka. Napríklad popredný nemecký dodávateľ obalovej techniky a materiálov, spoločnosť Storopack, preto ponúka svojim klientom strojové baliace zariadenie ako službu – na prenájom. Zároveň stroje zásobuje potrebným baliacim materiálom, servisuje ich na základe vzdialenej diagnostiky a v prípade zmeny potrieb klienta ich vymení za iné.