Organizácia SEWA pôsobí na Slovensku už od roku 2005. Založila ju Asociácia dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT) spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS) a za uplynulé roky sa im podarilo vybudovať stabilného partnera pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení. Ich cieľom bolo – a aj stále je – byť spoločnosťou, ktorá pod jednou strechou vyrieši všetky povinnosti s elektroodpadom a tiež nahlasovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona. Počtom členov – výrobcov elektrozariadení – a komplexnosťou služieb je už niekoľko rokov najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na Slovensku. Prinášame rozhovor s Jozefom Kozákom, výkonným riaditeľom spoločnosti SEWA.

Roky poskytovania služieb v znamení zodpovednosti

Všimli ste si za roky, ktoré pôsobíte v organizácii, nejaký posun v prístupe k triedeniu odpadu? Vo svete je totižto v súčasnosti populárne budovanie imidžu firmy, ktorej záleží na ekológii a životnom prostredí. Platí to aj pre Slovensko?

Každý rok stúpa objem elektroodpadu, ktorý vyzbierame od firiem a spoločností. Dôvodov je zrejme viacero, no určite pomohlo i to, že sa o téme viac hovorí aj v spojení s globálnym otepľovaním a snahami o jeho spomalenie, propaguje sa obmedzovanie spotreby, ekologický životný štýl či osveta správneho triedenia odpadu. Firmy motivujeme i tým, že tie, ktoré nám odovzdajú elektroodpad, získajú Zelený certifikát. Ten môže poslúžiť pri rôznych tendroch aj na propagáciu firmy ako ekologickej. Pravdou je, že Slováci si za posledné roky budujú stále väčšie návyky v zodpovednom prístupe k elektroodpadu.

Sú nejaké zmeny, ktoré vás čakajú v najbližších rokoch v spojení so zberom elektroodpadu?

Od roku 2021 nám pribudne ďalšia výzva – minimálny podiel zberu bude musieť podľa európskej legislatívy dosahovať 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh počas predchádzajúcich troch rokov. Naším zámerom je preto snaha prispieť k zjednodušeniu podmienok v oblasti zberu elektroodpadu a zároveň prinášať vzdelávacie aktivity, ktoré pomôžu k rozšíreniu povedomia o dôležitosti zodpovedného prístupu k spracovaniu tejto komodity.

IT Asociácia Slovenska – spoločnosť stojaca za zrodom SEWA

Prečo sa ITAS spoločne s ADAT-om rozhodol založiť práve organizáciu venujúcu sa elektroodpadu?

SEWA bola založená s cieľom vytvoriť servisnú spoločnosť pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení združených v IT Asociácii Slovenska a v Asociácii dovozcov audiovizuálnej techniky SR (ADAT). Spolu so spoločnosťami ako SONY, NAY, Philips, IBM a ďalšími sme v apríli 2005 podpísali memorandum o porozumení, ktoré viedlo k jej založeniu, aby sme mohli plniť novozavedené povinnosti výrobcov elektrozariadení zodpovedne a súčasne efektívne a transparentne.  

Dovozcovia a výrobcovia boli v tom čase povinní plniť nariadenia Recyklačného fondu, ktorý si účtoval vysoké poplatky za recykláciu a vyžadoval zbytočnú administratívu. Preto sme uvítali možnosť, ktorú nám dala európska legislatíva: postarať sa o svoje zákonné povinnosti vo vlastnej réžii. Od nášho vzniku sme si prešli nielen mnohými legislatívnymi zmenami a s nimi spojenými úpravami firemnej politiky, ale tiež zmenami členov organizácie. Niektorí z našich významných členov sa za tie roky rozhodli vyskúšať služby konkurencie. Veľmi nás potešil fakt, že sa po krátkej dobe vrátili a potvrdili, že to, čo robíme, robíme dobre.  

Zodpovední nielen v prístupe k elektroodpadu, ale aj k svojim členom

Čo považujete za to najdôležitejšie v poskytovaní služieb pre vašich členov?

Záleží nám na maximálne efektívnom nakladaní s prostriedkami klientov a zároveň na ich odbremeňovaní od všetkých úkonov, ktoré za nich dokážeme vyriešiť. Spôsobom, akým pracujeme, sa snažíme docieliť, že klienti sa môžu venovať svojmu core biznisu, a to bez akýchkoľvek starostí spojených s elektroodpadom. SEWA už roky svojimi výsledkami a aktivitami dokazuje, že plniť povinnosti za našich členov v takom náročnom prostredí, akým odpadové hospodárstvo je, a zároveň efektívne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami dokáže len organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá je samotnými výrobcami aj riadená.

Aké sú najväčšie výhody, ktoré z členstva vyplývajú pre výrobcov či distribútorov elektrozariadení?

Za podstatnú považujeme komplexnú starostlivosť. Naším cieľom je poskytovať jedinečnú a vysokokvalitnú službu kolektívneho plnenia a recyklácie, ktorú možno získať na jednom mieste, na takzvanom „one-stop shop“. Elektrozariadenie, napríklad televízor, je zabalené v obale, súčasťou ovládača môžu byť aj batérie. My za dovozcu daného televízora splníme povinnosti súvisiace s elektroodpadom, no zároveň sa postaráme aj o plnenie povinností súvisiacich s batériami a obalmi.

Tento dovozca, respektíve distribútor nemusí hľadať iných partnerov: všetko splníme my, na jednom mieste, pod jednou strechou, jedným prístupom do nášho systému, jedným štandardizovaným formátom zmlúv. To všetko pre dovozcu predstavuje výraznú úsporu, ktorú môže investovať do svojho biznisu. Zároveň garantujeme plnenie povinností v potrebnom časovom horizonte a v súlade s platnou legislatívou. Práve dlhoročné skúsenosti v oblasti nakladania s odpadom nám umožňujú ponúkať odborné, overené a včasné informácie. Všetkým členom tiež ponúkame garanciu rovnakých podmienok a férových recyklačných poplatkov. To všetko sú zároveň služby, ktorými sa odlišujeme od konkurencie.

Členstvo v SEWA znamená nájsť partnera, na ktorého sa môžete spoľahnúť

Na Slovensku sú viaceré konkurenčné subjekty. Sú aj iné výhody, ktoré v porovnaní s nimi ponúkate?

Za jednu z výrazne motivačných výhod považujem našu efektívnosť. Sme kontrolovaní samotnými dovozcami, tlak na úspory je preto značný. Prejavuje sa napríklad každoročným prehodnocovaním poplatkov za recykláciu, ale tiež tým, že za posledné dva roky sme boli schopní dovozcom vrátiť približne 20 % z ich celoročných nákladov. A v neposlednom rade je to tiež prístup k medzinárodnému know-how, SEWA je totiž členom medzinárodnej organizácie European Recycling Platform (ERP).

Znamená toto členstvo nejaké výhody aj pre vašich členov?

Vďaka nemu im vieme ponúknuť plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona pre výrobcov elektra, obalov a batérií v rámci celej Európy. ERP poskytuje riešenia pre výrobcov v 32 krajinách. Výrobcovia, ktorí uvádzajú svoj tovar na trhy vo viacerých štátoch, môžu prostredníctvom balíčka EuropePlus jednoducho plniť registračné a zberové povinnosti vo všetkých z nich. Pre našich členov sme tiež pripravili na webovej stránke www.sewa.sk novú štruktúru ohlasovacieho formulára.

Čo je potrebné spraviť, aby sa niekto mohol stať vaším členom?

Stačí vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke. My potom za neho vyriešime zákonné povinnosti a tiež pomôžeme s prípadným plnením dodatočných povinností. Ten, kto sa k nám pridá, získa stabilného partnera, ktorému dôveruje viac ako 600 výrobcov a dovozcov elektrozariadení.