Pre manažérov je dôležitá aj diskrétnosť, keďže dovtedy rozhodovali o práci pre druhých ľudí oni a situácia sa otočila. Oni sú tí, ktorí sú voľní na trhu práce, musia sa vyrovnať s prípadným odmietnutím, a to aj viackrát. Môže to narušiť ich sebadôveru, sú nedôverčiví a skeptickí. Veľa manažérov si prácu hľadá cez bývalých zamestnávateľov, kolegov alebo obchodných partnerov aj na základe referencií. Nechcú zverejňovať, že si hľadajú prácu, prípadne reagovať na pracovné inzeráty. Preferujú odporučenie alebo priame oslovenie headhunterom. Viac prezrádza vo svojom príspevku pre Zisk manažment Dana Blechová, Managing Partner spoločnosti Blechova Management Consulting.

Strata práce je pre manažéra veľkým šokom

Veľa manažérov je zvyknutých na enormné pracovné vyťaženie, niektorí nemali dlhšie voľno, mnohí sú workoholici, ktorí nevedia oddychovať a v práci sa maximálne realizujú. Pre nich je strata práce veľkým šokom aj preto, že okrem práce strácajú aj svoju pozíciu, status a rešpekt. Pozitívne je, že veľa z nich nie je vo finančnej tiesni aj vďaka štedrému odstupnému, a preto si mnohí z nich doprajú pred nástupom do novej práce dlhšiu pauzu. 

Samozrejme, nie každému z nich sa podarí nájsť prácu porovnateľnú s tou, akú mali predtým, ale ich finančné zázemie im umožňuje byť viac flexibilnými. Sú aj takí, ktorí už nechcú byť zamestnaní. Buď pracujú na projektoch, alebo si založia živnosť, prípadne rozbehnú biznis. Na druhej strane sú aj takí, ktorých tento „neúspech“ odstaví na dlho a majú problém dostať sa naspäť do pracovného procesu. Najmä pre túto skupinu je služba outplacementu s prípadnou psychologickou podporou neoceniteľná. Externí kariéroví konzultanti a psychológovia sa na situáciu prepusteného manažéra pozerajú objektívnejšie a dokážu mu poskytnúť odbornú pomoc a poradenstvo.

Využívanie outplacementu v praxi

Firmy priebežne počas celého roka prepúšťajú a naberajú zamestnancov. Fluktuácia je bežný jav, či už ide o prepustenie zamestnanca, alebo odchod na základe jeho rozhodnutia. Pri bežných odchodoch sa dodatočná podpora pri hľadaní práce neposkytuje. Firmy na to nemajú kapacitu a veľa zamestnancov o to nemá ani záujem. Situácia je iná, ak spoločnosť prechádza masovým prepúšťaním, prípadne sa rozhodne ukončiť činnosť. Vtedy je namieste poskytnutie služby outplacement, ktoré väčšinou poskytuje interné personálne oddelenie, nakoľko je to lacnejšie, ako túto službu outsourcovať.

Niekedy je do toho zapojená aj personálna agentúra, prípadne iní poradcovia, ktorí zastrešujú aj krízovú komunikáciu, podporu prepusteným pracovníkom, ale aj správnu komunikáciu smerom k zostávajúcim zamestnancom. Výhodou je, že agentúra ich pripraví na pohovor u potenciálnych zamestnávateľov, vylepší im životopis aj motivačný list, pričom má celkový prehľad o pracovnom trhu v rôznych segmentoch a regiónoch. Prípadne môže byť súčasťou medzinárodnej siete, čo je pri vyšších pracovných pozíciách výhoda, nakoľko má možnosť ponúknuť zaujímavú pozíciu aj v inej krajine.

Individuálne možnosti poskytnutia pomoci

Nakoľko je outplacement relatívne drahou službou (ak hovoríme o masovom prepúšťaní), personálne agentúry sú najčastejšie poverené poskytnutím individuálneho outplacementu pre kľúčového zamestnanca, ktorý bol prepustený vo väčšine prípadov z organizačných dôvodov. Jeho zamestnávateľ sa chce o neho postarať, záleží mu na tom, aby si našiel prácu a čiastočne má obavu, či sa uplatní na pracovnom trhu. Týka sa to často ľudí starších, ktorí pracovali na manažérskej pozícii a vo firme strávili minimálne 10, ale aj 20 rokov.

Firma si uvedomuje, že takýto zamestnanec je a bol lojálny, nie je skúsený na pracovnom trhu a potrebuje usmernenie. V istých prípadoch sa služba ponúka aj senior špecialistom. Zamestnávateľ sa cíti zodpovedný za dlhoročného zamestnanca, nie vždy je vnútorne stotožnený s jeho prepustením, ale nevie nájsť iné riešenie. Outplacement je snaha aspoň istým spôsobom pomôcť kľúčovému zamestnancovi a rozísť sa s ním v dobrom.

Dlhšiu pauzu na oddych treba správne využiť

Na slovenskom pracovnom trhu je aktuálne pretlak pracovných ponúk. Firmy nevedia obsadiť veľa pozícií, preto sú aj ochotnejšie robiť kompromisy pri požiadavkách na obsadzovanú pozíciu. Čím má človek viac pracovných skúseností, je viac vyprofilovaný, tým sa mu práca hľadá ťažšie, lebo vhodných pracovných ponúk je menej. To isté platí aj pre manažérske pozície. Čím je úroveň manažéra vyššia, tým má menej možností. Na druhej strane situácia na pracovnom trhu je kandidátom naklonená, nakoľko firmy nevedia nájsť ľudí na niektoré pozície (aj manažérske). Dôležité je byť aktívny, flexibilný a pozitívny. S týmto prístupom sa vhodná pracovná pozícia určite podarí nájsť.

Najmä manažéri s mnohoročnými skúsenosťami potrebujú po prepustení dlhšiu pauzu a oddych. Mnohí z nich chcú pokračovať aj po ročnej prestávke na menej náročnej pozícii, čo nie každá firma chápe. Preto je dôležité zvoliť si stratégiu, čo konkrétny prepustený manažér od ďalšej kariéry čaká a vedieť to jasne vysvetliť aj potenciálnemu zamestnávateľovi. Vždy sa práca najlepšie hľadá, ak človek nie je pod tlakom – časovým a najmä finančným. Ak ten tlak je a kandidát chce ostať na úrovni, akú mal, prípadne má konkrétne požiadavky, má zmysel zatiaľ pracovať na projektoch alebo zobrať prácu na prechodnú dobu. Je veľa kandidátov, ktorí si založia živnosť a popri týchto aktivitách si zároveň hľadajú aj prácu. Možnosti hľadania zamestnania sa rozširujú, ak je človek ochotný a dovoľuje mu to jeho životná situácia, sa za prácou aj presťahovať.

Dobré rady pre manažérov, ktorí opúšťajú svoje zamestnanie:

  • Nespoliehajte sa na dobré finančné odstupné, ktoré sa po istom čase minie, najmä ak ste po niekoľkých mesiacoch stále bez práce. Lepšie je hľadať si prácu, keď ešte nie ste pod tlakom, ideálne keď ešte pracujete.
  • Buďte pozitívny, nevzdávajte sa. Myslite na to, že nájsť si vhodnú prácu nejaký čas potrvá.
  • Hľadajte si zamestnanie cez pracovné kontakty a nie cez známych a kamarátov. Profesionálna sieť je úspešnejšia.
  • Udržiavajte bývalé pracovné a obchodné vzťahy, snažte sa byť stále na očiach a v povedomí.
  • Ak máte záujem pracovať v zahraničí alebo na regionálnej pozícii, priamo oslovte personálne agentúry (headhunterov) aj v zahraničí.
  • Využite čas hľadania si práce na regeneráciu, ale aj ďalšie vzdelávanie. Venujte sa sebe a svojim blízkym. Nová práca vám opäť zoberie veľa času a energie, preto treba využiť čas medzi dvomi prácami pre seba.

Zdroj: blechovaconsulting.sk