Udržateľnosť a odolnosť. Módne slová súčasnosti. V logistike však platia už dávno – často sme boli svedkami narušení dodávateľského reťazca, ku ktorým dochádza po celom svete, avšak len málo sa dostane na titulky, ako napríklad kontajnerová loď Ever Given uviaznutá v Suezskom prieplave. Prírodné katastrofy, geopolitické krízy a iné incidenty vždy privedú manažérov dodávateľského reťazca do problémov. Existuje jediný recept - aby boli dodávateľské reťazce udržateľné a odolné, musia byť digitálne a vďaka tomu i prehľadné. 

Skostnatelý model

Mnoho dodávateľských reťazcov zostáva tvrdohlavo pri tradičných, nepružných procesoch, ktoré síce môžu byť elektronicky prepojené, ale nie sú skutočne integrované a plne nevyužívajú pokročilé digitálne technológie. Takéto dodávateľské reťazce majú tendenciu byť menej odolné, čo v dnešnom prostredí znamená značné riziko. Preto sa vedúce logistické spoločnosti snažia budovať inteligentné, prepojené a medzinárodné siete so systémami riadenia dodávateľského reťazca, ktoré fungujú v reálnom čase, konajú proaktívne a dynamicky sa prispôsobujú. Inými slovami: digitálne dodávateľské reťazce, ktoré dokážu predvídať a sú pripravené na ďalšie možné narušenia.

Čo je digitálny dodávateľský reťazec?

Digitálny dodávateľský reťazec nazývaný aj „Supply Chain 4.0“ je integrovaný model, v ktorom informácie prúdia všesmerovo hore, dole a naprieč celým systémom. Vymyká sa z lineárneho modelu, kde sa informácie presúvajú od dodávateľa k výrobcovi, ďalej k distribútorovi, spotrebiteľovi a späť. Zachováva si však základné prvky preddigitálneho prístupu. Stále budeme napríklad musieť objednávať tovary a služby, vyberať dodávateľov, odosielať a prijímať tovary, robiť prognózy a podobne. Rozdiel je v technológii, ktorú používame, ako to všetko prepájame a ako sa učíme zo zhromaždených údajov.

Využite svoje dáta

Digitálny dodávateľský reťazec využíva najnovšie technológie ako sú analýza veľkých dát, automatizácia, cloud computing, blockchain, robotika, internet vecí (IoT) a ďalšie, na digitalizáciu všetkého a integráciu do jedného inteligentného systému. Riadenie digitálneho dodávateľského reťazca zahŕňa využitie tohto systému na získanie výrazne lepšieho prehľad a vývoj vysoko efektívnych procesov. Začína sa to viditeľnosťou v rámci reťazca v reálnom čase, čo umožňuje zainteresovaným stranám vidieť, čo sa deje v každom spojení a rýchlo, flexibilne a presnejšie reagovať na meniace sa situácie dopytu alebo ponuky. A vďaka integrácii výkonných inovácií, ako je prediktívna analytika a strojové učenie, môžu manažéri digitálneho dodávateľského reťazca vyvinúť nové prístupy k distribúcii produktov, ako je napríklad prediktívna doprava.

Ako vybudujete digitálny dodávateľský reťazec?

Od nástupu e-mailu a internetu je väčšina obchodných procesov v tej či onej forme elektronická. Nie je tomu inak ani v logistike a riadení dodávateľského reťazca. Na trhu sú tisíce aplikácií – od riadenia skladu, dopravy a logistiky až po plánovanie dopytu, obstarávanie a plnenie objednávok. Tieto zvyčajne izolované nástroje však musia začať komunikovať medzi sebou, aby došlo k efektívnejšej výmene údajov v rámci dodávateľského reťazca.

Nechajte pracovať počítače

Kľúčom k tomuto procesu sú aplikácie cloudových služieb a aplikačné programové rozhrania (API). Tvoria rámec pre skutočne digitálny dodávateľský reťazec a palivo pre spracovanie údajov v reálnom čase či cloudové platformy potrebné na jeho prevádzku. Cloudové dodávateľské reťazce integrujú každý kúsok globálneho logistického riadiaceho systému do jedného cloudového dashboardu, kde je každý článok v reťazci zaznamenávaný, koordinovaný a organizovaný. API sú softvérové ​​protokoly, ktoré umožňujú aplikáciám komunikovať a vymieňať si informácie.

Všetko je prepojené

Predstavte si ich ako softvérové ​​superlepidlo, ktoré bezproblémovo prepája každý kontaktný bod v cloudovom dodávateľskom reťazci a zaisťuje plynulé doručovanie údajov všade tam, kde je to potrebné. Ďalšou kritickou súčasťou digitálneho dodávateľského reťazca sú dáta, dáta a ďalšie dáta! Sú to dáta, ktoré riadia celý systém. Bez nich nebudete mať prehľad a znalosti, ktoré potrebujete na optimalizáciu trás a vzťahov, zníženie odpadu a vplyvu na životné prostredie či prispôsobenie sa dopytu a narušeniam.

Nie je to jednoduché

Skutočne digitálny dodávateľský reťazec zahŕňa prehodnotenie celej siete – od návrhu až po monitorovanie a realizáciu. Po prvé, musíte sa na dodávateľský reťazec pozrieť holistickejšie a plne mu porozumieť počas celého životného cyklu produktu. Ďalej je potrebné nasadiť senzory, bezdrôtovú sieť novej generácie, blockchain a ďalšie technológie internetu vecí na zlepšenie a zrýchlenie automatizovanej výmeny údajov a monitorovacích procesov. Potom musíte zhromaždiť a spravovať všetky tieto údaje, aby ste mohli spustiť systém, predvídať riziká a zmierniť poruchy. A aby ste to mohli urobiť, budete potrebovať škálovateľné cloudové riešenie správy dodávateľského reťazca.

Simulácia reality

Jedna z najzaujímavejších nových technológií, prinášajúcich do logistiky skutočný prelom, je digitálne dvojča. Ide o virtuálny model alebo digitálnu kópiu fyzického procesu, ktorý vám umožňuje spravovať fyzický aj virtuálny svet ako jeden. Pomocou strojového učenia a prediktívnej analýzy možno digitálne dvojča použiť aj na simuláciu scenárov a testovanie výkonu digitálneho dodávateľského reťazca. Skladové digitálne dvojičky sú ideálnym miestom pre uplatnenie tejto technológie v logistike. Sú to však digitálne dvojčatá celých dodávateľských reťazcov, ktoré posunú logistický priemysel na vyššiu úroveň.

Efektívnosť i rast v jednom

Keďže logistické spoločnosti pracujú na tom, aby do svojich vzdialených globálnych dodávateľských reťazcov vniesli poriadok a efektívnosť, stále väčší počet riešení využíva prevádzkový model typu plug-and-play. Model plug-and-play zahŕňa vytvorenie dodávateľského reťazca, ktorý pozostáva zo základnej platformy rozšírenej o štandardizované doplnky prispôsobené jedinečným potrebám segmentu alebo trhu. Popredné firmy považujú dodávateľský reťazec typu plug-and-play za motor nielen efektívnosti, ale aj rastu. Jadrom tejto novej stratégie dodávateľského reťazca je koncept štandardizácie pre dokonalosť. Štandardizovaný dodávateľský reťazec sa ľahšie riadi a pomôže vám porozumieť vašim nákladom a zároveň poskytuje prispôsobiteľné riešenia, aby vyhovovali potrebám zákazníkov na každom trhu.

Proaktívny boj s rizikami

„Ľudia sa veľmi zdráhajú zmeniť a to isté platí pre organizácie,“ zdôrazňuje Gary Keatings, viceprezident pre dizajn riešení DHL Supply Chain. „Mnohé spoločnosti váhajú investovať do takýchto projektov dlhodobého dodávateľského reťazca a namiesto toho sa rozhodnú pre krátkodobé štvrťročné úspory alebo znižovanie nákladov.“ Posun od reaktívneho k proaktívnemu prístupu riadenia rizík dodávateľského reťazca je najdôležitejšou stratégiou, odlišujúcou vysokovýkonné firmy od ich konkurentov.

Dáta sú peniaze...

Vysoká kvalita a presné informácie sú základom a aktivátorom dodávateľského reťazca typu plug-and-play a tvoria základ pre prijímanie správnych rozhodnutí o štandardizácii. Je dôležité, aby spoločnosti investovali do technológie, ktorá im umožňuje rozpoznať a pochopiť vzorce, zachytiť a analyzovať celkové náklady, identifikovať príležitosti a robiť lepšie rozhodnutia. Podnikové údaje sú podľa analýz spoločnosti Accenture nedostatočne využívané. Dátové ekosystémy sú zložité a preplnené dátovými silami, čo obmedzuje hodnotu, ktorú môžu firmy získať zo svojich vlastných údajov, pretože je ťažké sa k nim dostať.

Na odomknutie tejto hodnoty a lepšie informovanie pri rozhodovaní v dodávateľskom reťazci spoločnosť Accenture odporúča, aby spoločnosti zaobchádzali s údajmi ako s dodávateľským reťazcom a urobili všetko, čo je potrebné, aby umožnili tok informácií a analýz v rámci organizácie a jej partnerského ekosystému. Udržanie štandardizácie z dlhodobého hľadiska môže byť náročné, najmä pre spoločnosti s vysokou mierou inovácií a častým uvádzaním produktov na trh. Potenciálne odmeny za túto strategickú prísnosť sú však značné. Nedávna štúdia PWC zistila, že v dôsledku zníženia zložitosti dodávateľského reťazca majú lídri o 30 percent vyššie marže EBIT ako ich priemerní kolegovia.

Vyhliadky stále nie sú ružové

Prinesie rok 2022 úľavu globálnym dodávateľským reťazcom? Vo väčšine sveta začíname vidieť signály, že narušenie dodávateľského reťazca súvisiaceho s pandémiou sa zmierňuje. Do centra pozornosti sa však dostali ďalšie rušivé udalosti. Extrémne poveternostné javy a najmä konflikt na Ukrajine opäť narušili globálne dodávateľské reťazce, čo si vynútilo presmerovanie plavidiel a lietadiel, zastavenie výroby v postihnutých regiónoch a zvýšenie už aj tak vysokých cien energií. Aké riziká čakajú manažérov logistiky a dodávateľského reťazca v týchto nových podmienkach?

Everstream Analytics, spoločnosť zaoberajúca sa analýzou rizík dodávateľského reťazca, vo svojej najnovšej výročnej správe zdôraznila päť oblastí, na ktoré by spoločnosti mali zamerať svoje úsilie na zmiernenie rizík.

1. Námorná doprava

Spoľahlivá, nízkonákladová námorná doprava na dlhé vzdialenosti bola tradične chrbtovou kosťou svetového obchodu. Nedávne problémy v sektore však ptretrvávajú dlhšie ako sa čakalo. Blokované námorné cesty a preplnené prístavy na hranici svojich kapacít, zápasiace s nedostatkom pracovnej sily, sú hlavnými problémami, s ktorými treba počítať.

2. Nedostatok pracovnej sily

Reakciou na pandemické obmedzenia je v mnohých regiónoch fakt, že rekordný počet ľudí opúšťa trh práce. Najviac pracovníkov chýba v dôelžitom logistickom sektore ako sú vodiči nákladných vozidiel a dodávok. Štrajky, spory so zamestnávateľmi a rastúce životné náklady na mnohých miestach zvýšia tlak na rast miezd. 

3. Prebytočné zásoby

Po dvoch rokoch nedostatku a omeškaní firmy v mnohých sektoroch zvýšili svoje vyrovnávacie zásoby a naplnili sklady produktmi a komponentmi ako poistku proti budúcemu narušeniu. Nadmerné zásoby však prinášajú značné náklady. Spoločnosti musia platiť za nákup, skladovanie a manipuláciu so všetkými týmito položkami. A vždy existuje riziko, že zostanete pri pokazenom alebo zastaranom inventári, najmä ak je dopyt taký nestály a ťažko predvídateľný ako dnes. 

4. Udržateľnosť

Environmentálne, sociálne a riadiace otázky sa v súčasnosti stávajú popri reputačných rizikách aj právnym rizikom. V roku 2021 Nórsko a Nemecko prijali nové zákony, podľa ktorých sú spoločnosti zodpovedné za porušovanie ľudských práv v ich dodávateľských reťazcoch. Podobná legislatíva Európskej únie má byť prijatá tento rok. Spoločnosti budú musieť pochopiť nastavenie a prevádzkové postupy spoločností v ich dodávateľských reťazcoch až po pôvodný zdroj surovín. A, samozrejme, kompletné monitorovanie uhlíkovej stopy v celom dodávateľskom reťazci.

5. Voda

Podľa OSN budú dve tretiny svetovej populácie do roku 2025 čeliť nedostatku vody. Nedostatok vody a rastúce náklady môžu ovplyvniť domácnosti, priemyselné odvetvia a dokonca aj logistické siete. V roku 2019 napríklad historicky nízka hladina vody zabránila plne naloženým najväčším kontajnerovým lodiam prechádzať cez Panamský prieplav. Spoločnosť Everstream očakáva, že priemyselní používatelia budú v nadchádzajúcich rokoch musieť čeliť rastúcim obmedzeniam v spotrebe vody.