Hoci cloud computing existuje už takmer 20 rokov, tento náhly rast môže prekvapiť mnohých priemyselných hráčov. Spočiatku, pre nedostatočnú informovanosť o potenciáli tejto technológie, mnoho značiek váhalo s jej prijatím. Bart McDonough, generálny riaditeľ spoločnosti Agio, sa domnieva, že nedávne zrýchlenie akceptácie cloudu je spôsobené hlavne pochopením „ľahkého použitia a škálovateľnosti“  tejto technológie.

Outsourcujte!

Firmy dokonale pochopili obrovské výhody cloudových výpočtov a sú teraz ochotnejšie vykonávať testy pracovného zaťaženia v cloude, či dokonca preniesť celé aplikácie do cloudu. Pretože cloud computing zjednodušuje proces monitorovania spotreby zdrojov, firmy ich mohli začať používať na vývoj a poskytovanie služieb s oveľa vyššou úrovňou zabezpečenia. Streamovacie služby postupne začali v reálnom čase spracovávať dáta cez cloud. Napríklad spoločnosť Microsoft využila túto príležitosť a uviedla na trh Power BI (Business Intelligence), nástroj na analýzu a inteligentné podnikanie s komplexnou interaktívnou vizualizáciou.

Ako vyzerá cloud dnes

Technologickí giganti majú oči neustále na stopkách a snažia sa získať pod svoje krídla start-upy, ktoré vymysleli niečo prevratné. V októbri 2019 spoločnosť Google oznámila akvizíciu firmy Quantum, ktorej poznatky by mohli spôsobiť revolúciu vo využití cloud computingu. Kvantový počítač podľa Googlu totiž dosahuje výsledky, vysoko presahujúce obmedzenia konvenčných počítačových technológií. Medzitým Google už uviedol na trh cloudovú hernú službu Stadia, kde môžu používatelia streamovať a hrať hry AAA na cestách. Všetko spracovanie prebieha v cloude a používatelia môžu hrať hry bez potreby špecializovaného herného hardvéru. Ide o obrovský prielom pre hráčov, ktorí teraz nemusia investovať do drahých herných počítačov.

Rýchlejšie, efektívnejšie, komlexnejšie

Pokrok v oblasti kvantových počítačov môže v konečnom dôsledku významne rozšíriť rozsah služieb, všeobecne dostupných prostredníctvom cloudu. Jeho najnovší rast dokazuje, že vďaka cloudu sa firmy môžu viac sústrediť na core biznis a získavanie zákazníkov. Tradične sa všetky marketingové údaje (vrátane štatistík kampaní, strategického plánu, počtu interakcií atď.) zhromažďovali a vykazovali osobitne. Obchodník si musel sadnúť k analytikovi, aby spojil všetky body, aby si vytvoril detailný obraz, ktorý sa potom dal použiť na nastavenie budúceho postupu.

Cloudová marketingová end-to-end platforma sa integruje s marketingovými nástrojmi ako sú e-maily, analytické nástroje a nástroje na meranie sociálneho riadenia. Všetky integrované údaje pomáhajú obchodníkom vytvárať a optimalizovať marketingové stratégie. Cloudové marketingové riešenie tiež umožňuje zjednodušiť vykonávanie a správu viackanálových kampaní (sociálne médiá, mobilné zariadenia, e-mail a web).

Zdravie predovšetkým

Záznamy nemocníc pred érou cloudových systémov boli povestné svojou veľkosťou. Aby bolo možné zistiť priebeh liečby, musel sa nemocničný personál brodiť horou správ a spisov, aby v papierových záznamoch našiel históriu liečby pacientov. Rýchly posun vpred prinieslo až bezpečné ukladanie všetkých zdravotných záznamov v cloude. Zdieľanie informácií a okamžitý prístup všetkých autorizovaných strán (lekári, zdravotníci, poisťovacie spoločnosti...) k údajom často doslova zachraňuje životy pacientov. Cloudové riešenia garantujú presné a včasné ošetrenie bez zbytočných prieťahov.

A čo zajtra?

Budúcnosť v oblasti cloud computingu je jasná. Analytici spoločnosti IDC odhadujú, že v nasledujúcich rokoch sa bude táto oblasť rýchlo rozvíjať, pričom takmer 75% dátových operácií sa bude uskutočňovať mimo bežné dátové centrum, pričom edge computing sa stane neoddeliteľnou súčasťou technologického nastavenia. A do roku 2022 bude štvrtina koncových zariadení pripravená na vykonávanie algoritmov umelej inteligencie. Cloud computing zmení spôsob našej práce vďaka novému prístupu a zmýšľaniu v duchu hesla „začni a uč sa.“

Kde sa nič nekončí

Zmena si však vyžiada nielen rýchlejšiu, ale aj efektívnejšiu prácu - cloud computing uvoľňuje úplne nové možnosti premýšľať a pracovať v technologickom prostredí. Firmy, zaoberajúce sa analytikou dát, teraz pracujú na systéme nepretržitých dát, ktoré pomôžu podnikom prijímať dôležité rozhodnutia. Dáta sa najskôr zavedú do systému strojového učenia, aby sa z nich dosiahli lepšie výsledky, a tento proces sa bude neustále opakovať, aktualizovať. Dnes je totiž každý proces „nepretržitý,“ čiže žiadny proces alebo produkt nemôžeme označiť ako „úplne hotový.“

Pomoc z neba

Pokiaľ ide o životné cykly vývoja produktov, objekty pripojené k cloudu pozitívne vplývajú na celý proces, čo bude nútiť organizácie pravidelne aktualizovať softvér, ktorý ponúkajú používateľom. Jedným z príkladov je nová verzia vysoko efektívneho modelu založeného na predplatnom. V minulom roku musela spoločnosť Tesla vylepšiť brzdy svojich automobilov, a urobila to jednoducho – umožnila majiteľom vozidiel bezdrôtové stiahnutie úpravy softvéru bŕzd priamo do auta. Tento názorný príklad potvrdzuje, ako už dnes objekty spojené s cloudom môžu upravovať hardvérový systém a že zákazníci si už viac uvedomujú výhody produktov, ktoré kupujú.

Blockchain na postupe

Technologický posun do cloudu sa veľmi rýchlo „udomácnil“ aj v logistike a dodávateľských reťazcoch, kde umožnil online sledovanie pohybu tovaru či výrobných materiálov. Blockchainy spustili revolúciu v oblasti platieb v reálnom čase a virtuálneho skladovania. Podobne aj doručovacie služby podobné Uberu prispeli k tomu, že platobné procesy sú už dnes kontinuálne. Príklad spoločnosti Shippabo ukazuje, ako sa dá vďaka cloudovej infraštruktúre v logistike optimalizovať správa trás a dodržiavanie predpisov tak, aby boli operácie rýchlejšie.

Bez zbytočných nákladov

A to najlepšie z budúcnosti cloudu nakoniec. Používatelia už nebudú musieť investovať do vybavenia, pretože cloud by prevzal súčasné požiadavky na hardvérové ​​spracovanie koncového bodu. Pre značky to otvára úplne novú cestu budovania výpočtovej a procesnej infraštruktúry, ku ktorej môžu používatelia pristupovať prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania. Hlavnou výzvou v tomto scenári je zabezpečiť trvalé a konzistentné poskytovanie týchto služieb globálne distribuovanej užívateľskej základni a naďalej poskytovať pridanú hodnotu prostredníctvom nových funkcií a služieb.

Bezpečnosť je téma č.1

Mnoho firiem považuje bezpečnosť cloudu za samozrejmosť, za ktorú je zodpovedný poskytovateľ cloudových služieb. Ide o veľmi častý omyl, vyplývajúci z nepochopenia konceptu bezpečnosti cloudu. Dodržiavanie bezpečnostných opatrení je totiž spoločnou zodpovednosťou všetkých zúčastnených strán, ktoré dohliadajú na bezpečnostné operácie organizácie, a to správnym využívaním zdrojov. V prípade využitia konceptu softvér ako služba (SaaS) však ponúka poskytovateľ cloudových služieb ďalšiu vrstvu zabezpečenia spolu s už zabudovanými funkciami, ktoré sú súčasťou balíka služieb. V prípade zdieľaného hostingu musia sami používatelia implementovať bezpečnostné opatrenia a zabezpečiť súlad s predpismi.