V decembri pripravujú v spoločnosti eventive bezplatný ukážkový workshop psychometrického merania Lumina Spark, ktorý sa v praxi využíva pri rozvoji ľudí i tímov. Nečakajte však žiadne náročné študovanie literatúry či nudné stretnutie na pár hodín, všetko totiž precítite na vlastnej koži. Dozviete sa tiež o konkrétnych príkladoch z praxe, lektori vám ukážu riešenia, ktoré realizovali aj v iných firmách, a vy získate lepšiu predstavu o tom, ako budú pracovať s vaším firemným tímom, a získate nový pohľad na seba i na iných.  

Zámerom osobnostného profilu je pomôcť vám lepšie sa spoznať a pochopiť svoje správanie. Tieto poznatky môžete využiť na to, aby ste vedeli efektívnejšie dosahovať ciele a zlepšili svoju komunikáciu s ostatnými. Ako to v praxi funguje? To už prezrádza pre Zisk manažment Nikola Sedláčková, spoluzakladateľka firmy eventive, certifikovaná lektorka pre Lumina Spark meranie a trénerka mäkkých zručností.

 „Základom tohto prístupu je dotazník, ktorý meria rôzne aspekty správania a s nimi súvisiacich 24 kvalít. Napríklad či ste priamy, taktný, súťaživý, spolupracujúci, rezervovaný, flexibilný, inovatívny či opatrný. Portrét založený na rokoch psychologického výskumu vám ponúka indikátory vášho vystupovania, potvrdí vaše silné stránky a identifikuje správanie, ktorým sa občas prejavujete,“ podotýka Nikola Sedláčková.

Dôležité je tiež, aby boli ste boli otvorení spätnej väzbe v tomto portréte. Zámerom metodiky je totiž pomôcť vám urobiť pozitívne zmeny. Je potrebné, aby ste sa sústredili na zistenia, o ktorých si myslíte, že by naozaj mohli pomôcť vášmu rozvoju. Na všetko sa treba pozerať ako na príležitosť pracovať na svojom zlepšení.

Spoznajte 4 princípy Lumina Learning pre život:

1. Sebapoznanie a sebareflexia – keď chcem spolupracovať alebo viesť iných ľudí, je potrebné, aby som spoznal najprv sám seba.

2.  Budovanie vzťahov – ak poznám sám seba, lepšie viem pochopiť iných – prečo tak komunikujú, prečo sa inak rozhodujú). Každý sa na svet dívame cez svoje okuliare a pri presvedčovaní o našej pravde nasúvame naše okuliare iným. Čo keby sme si niekedy požičali okuliare kolegu a skúsili sa pozrieť na situáciu z jeho strany?

3.  Uvedomenie si hodnoty rozdielnosti – pokiaľ som schopný pozrieť sa na situáciu z pohľadu kolegu, napriek tomu, že mne sa to vidí inak, aspoň skúsim pouvažovať, v čom jeho pohľad môže byť pre spoločný cieľ prínosný. V čom môže byť dobré to, že on to vidí inak?

4. Spoluvytváranie výsledkov – ak zvládneme kroky 1 až 3, tak spoločné dosahovanie výsledkov je efektívnejšie, jednoduchšie a často aj príjemnejšie.

Zdroj: Spoločnosť eventive

Dávajte energiu do oblastí, ktoré majú zmysel

V praxi sa Nikola Sedláčková často stretáva s tým, že všetci chcú pracovať na svojich slabých stránkach. „Keď vidia vo svojom profile kvalitu, ktorú majú nízku, tak sa chcú na ňu zamerať a pracovať na nej. Je to prirodzené, takto nás to učili od malička, takto sme vychovaní v škole.“ Dôležité je však položiť si otázku: „Čo vám to prinesie, ak sa na túto kvalitu zameriate? V akých situáciách by ste ju mohli využiť?“ Ak zistíte, že túto kvalitu v práci či v živote nepotrebujete, nič sa nezmení, ak sa na ňu nebudete zameriavať. „V Lumina Learning je rozvoj zameraný na dávanie energie do tých kvalít, ktoré majú zmysel a ktoré vám prinesú pozitívnu zmenu. Ak kvalitu nemáte a ani ju nepotrebujete (v súčasnej pracovnej pozícii), tak sa ňou nezaoberáme,“ objasňuje Nikola Sedláčková.

Naopak je to s kvalitami, ktoré nemáte, ale viete, že by vám v práci pomohli. Napríklad kvalita „načúvanie“ – jej protipólom je „ovplyvňovanie“. Ak budete diskusiu iba ovplyvňovať svojimi návrhmi a nebudete počúvať ostatných kolegov, prípadne ich ani nepustíte k slovu, v pozícii lídra môžete pôsobiť ako autoritatívny šéf, ktorý nepočúva názor ostatných... „V skutočnosti môžete prísť aj o dobré myšlienky, pretože niektorí ľudia svoj názor už nepovedia. Pokiaľ si to uvedomíte, vedome pracujete na tom, aby ste viac načúvali a porozumeli pohľadu iných. Až následne môžete spraviť rozhodnutie,“ spresňuje spoluzakladateľka spoločnosti eventive. Portréty Lumina Learning nie sú súdením toho, kto ste. Je to jednoducho sprievodca vaším sebapoznaním, aby ste spoznali svoje silné stránky a možné oblasti vášho rozvoja v blízkej budúcnosti.

Čo zistíte z portrétu Lumina Learning:

1. Vaše kľúčové kvality – ktoré prirodzene máte a aj ich naplno využívate.

2.  Váš „skrytý poklad“ alebo vedomé potláčanie – kvalitu, ktorú máte, ale z nejakého dôvodu ju v práci nepoužívate. Buď je to váš potenciál, alebo túto kvalitu vedome nepoužívate a potláčate. Prečo, je otázka na vás J.

3.  Kvality, ktoré niekedy preháňate (spoznáte, či sa vám niekedy stáva, že niektorá kvalita je prisilná – a aký dosah to má na vaše okolie).

Ja som asi schizofrenik: divný a rozpoltený

Lektorom spoločnosti eventive sa stáva, že toto si ľudia povedia po prečítaní profilu. Metodológia Lumina Spark pracuje totiž s paradoxom – v jednej osobe sa môžu stretnúť osobnostné črty, ktoré sa na prvý pohľad vylučujú. V živote či v práci nie je nič iba čierne alebo biele – a ľudská osobnosť už vôbec. „Môžeme byť introverti a zároveň extroverti, v závislosti od situácie. Takže všetko je to v poriadku,“ podotýka Nikola Sedláčková. Ďalšou z vecí, ktoré o sebe môžete zistiť je, aký ste farebný archetyp.

Niektorí z nás majú radi, keď sa môžu niekam zaradiť, teda „zaškatuľkovať“. Lumina Learning pracuje s týmito archetypmi: červený – riadiaci, zelený – podporujúci, modrý – svedomitý, žltý – inšpirujúci. „Každý z nich má svoju charakteristiku a sú v ňom obsiahnuté viaceré kvality. Keďže však pracujeme s paradoxom (vieme, že niekto môže byť aj taký, aj taký) a tiež s 24 kvalitami, vždy pozornosť majiteľov profilov smerujeme k jednotlivým kvalitám, ktoré sa za farbami skrývajú,“ objasňuje pre Zisk manažment Nikola Sedláčková.

Príklad: Červená nie je vždy červená...

V profile vám napríklad vyjde, že najčastejšie používate červený archetyp (riadiaci). Jeho charakteristika sa spája s kvalitami ako priamy, súťaživý, logický, ovplyvňujúci, zameraný. Svoje pocity oddeľujete od rozhodovacieho procesu a nedovolíte im, aby ovplyvnili váš úsudok. Aktívne vyhľadávate výmenu názorov, aby ste vytiahli na povrch skryté problémy. Nebojíte sa konfliktu, radi argumentujete. Radi si stanovujete vysoké ciele a dosahujete ich. Keď si to prečítate, zrazu zistíte, že s niečím súhlasíte a s niečím ani veľmi nie. Je to v poriadku. Toto je práve to škatuľkovanie, ktorému sa lektori spoločnosti eventive vyhýbajú. Odpoveďou môže byť, že červená vám vyšla preto, lebo máte silnú priamu komunikáciu a ste silne logický. Ostatné kvality využívate menej. Takto je to so všetkými „farbami“ – nič nie je jednoznačné, vždy sa snažia pozrieť hlbšie, na konkrétnu kvalitu, ktorá sa za tým skrýva. Metódy Lumina Spark na rozdiel od mnohých iných populárnych psychometrík nepracujú s predsudkami či stereotypmi a neškatuľkujú vás do určitej oblasti. Vďaka týmto nástrojom pochopíte svoje bytie ako celok a preskúmate svoj potenciál bez obmedzení.

Mandala poukáže na vašu osobnosť

V spoločnosti eventive pracujú s farebnou mandalou, ktorá poukazuje na osem aspektov správania. Ide o vizuálne znázornenie vašich kvalít cez farby, ktoré sú spojené so štyrmi archetypmi, tie sú tvorené ôsmimi aspektami a každý aspekt má v sebe tri kvality. Napríklad aspekt disciplinovaný charakterizujú vaše kvality rozvážny, štruktúrovaný a zameraný.

 „Ak vám vyjde v priemere, že ste prevažne disciplinovaný, nemusí to vždy znamenať, že používate všetky tri kvality. Opäť neškatuľkujeme a vraciame sa k úplne najzákladnejšej úrovni kvalít. Pozrieme sa na to, prečo ste disciplinovaný a ktorá kvalita vás tam vedie. Existujú ľudia, ktorí majú všetky tri kvality silné, ale sú i takí, ktorí majú jednu výrazne preferenčnú, iné nevyužívajú,“ spresňuje Nikola Sedláčková. V tomto je Lumina Learning revolučný – neškatuľkuje, ale hľadá konkrétne kvality, ktoré sa za farbou/aspektom skrývajú.