Očistný oheň

V prípadoch, keď je odpad už ako-tak vyseparovaný, sa na jeho likvidáciu vo vyspelých ekonomikách využívajú spaľovne – v zmysle politiky waste-to-energy sa zneškodnenie odpadu využije na výrobu elektrickej energie a tepla. Šetria sa tým prírodné zdroje energie a zároveň sa spoločnosť zbavuje odpadu. Moderné spaľovne dnes predstavujú overené a bezpečné zariadenia, ktorých prevádzka je prísne kontrolovaná a podlieha prísnym predpisom a kontrolám. Emisie zo spaľovní odpadov sú všeobecne veľmi nízke a sú nižšie ako emisie u iných energetických zdrojov spaľujúcich uhlie alebo biomasu.

Energia zo smetí

Jednu z možností predstavuje spracovanie odpadov na alternatívne palivá a ich  následné energetické zhodnotenie v cementárskom priemysle pri vykurovaní pecí. Okrem toho, že odpad neskončí ako ekologická záťaž na skládke, sa dá premeniť na alternatívne palivo, využiť energiu, ktorá sa skrýva v odpade a následne ho zužitkovať pri výrobe cementu. Technológia umožňuje spracovať odpady, ktoré už nie je možné alebo finančne výhodné materiálovo zhodnotiť, ako aj vyseparované zložky z komunálneho odpadu, ktoré nie je možné ďaľej zhodnocovať.

Bezo zvyšku

Ďalšia výhoda tohto spôsobu spracovania je, že cementárska pec nefunguje ako klasická spaľovňa. Teplota v cementárskej peci je vyše 1400 stupňov, čím sa úplne rozloží základná organická štruktúra a celá zložka odpadu, ktorá sa dostane do spaľovacieho procesu, sa stáva súčasťou slinku. Takýto spôsob spaľovania odpadu nevytvára na výstupe žiadny popol alebo škváru, ktorá sa musí ďaľej skládkovať, celá minerálna zložka odpadu nakoniec skončí integrovaná do cementu.

Čo všetko sa dá recyklovať

Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát, potom sa dá kompostovať. Recykláciou jednej tony papiera je možné ušetriť asi 17 stromov.

Plasty sa dajú znova spracovať na plastové výrobky, textilné vlákna alebo sa pridávajú do stavebných materiálov. Z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť jedna fleecová bunda.

Kovy sa dajú veľmi dobre recyklovať, zo starých hliníkových obalov sa dajú opäť vyrábať konzervy, fólie, obaly a pod. Znovupoužitie kovov šetrí okrem zdrojov surovín aj veľa energie.

Sklo – sklenený obal, ak sa nepoškodí, možno použiť až 75-krát. Ako odpad sa dá znova použiť na výrobu sklenených výrobkov. V prírode sa rozkladá najdlhšie, až 4 tisíc rokov (PET fľaša 500 rokov).

PET nie je smeť

Narastajúci objem plastových odpadov je celosvetovým problémom. Ich ukladanie na skládkach problém nerieši a spaľovanie vyvoláva obavy zo zdravotných problémov. Časť plastov – známu ako PET je ale možné recyklovať. Keďže cenovo výhodná alternatíva k PET – fľašiam zatiaľ neexistuje, jedinou schodnou cestou v blízkej budúcnosti môže byť podstatné zlepšenie zberu PET fliaš (aj pomocou zálohovania) a ich recyklácia na ďalšie použitie.

Z histórie

Prvé PET-fľaše začalo v bývalom Československu vyrábať známe podnikateľské družstvo v Slušoviciach v roku 1989. Dnes ich na Slovensku vyrába niekoľko firiem, a rovnako existuje viacero firiem, ktoré sa zaoberajú ich spracovaním na druhotnú surovinu. PET je skratka pre Polyetylén tereftalát. Že ide o PET fľašu poznáme podľa recyklačného znaku (tri šípky tvoriace trojuholník) s označením 1 alebo PET. PET fľaše sa dajú recyklovať. Ich recyklácia sa začína zberom z domácnosti a končí u spracovateľov doma i v zahraničí.

Čo sa deje potom

Do žltého kontajnera na plasty patria iba PET fľaše z nápojov a minerálnych vôd. Nepatria sem PET fľaše od oleja, chemikálií, aviváží, pracích prostriedkov a pod. Najcennejším PET materiálom sú bezfarebné fľaše. Recyklujú sa mechanicky – sekajú sa na vločky, ktoré sa použijú samostatne na výrobu nových produktov, pridajú sa k čistému polyméru alebo sa depolymerizáciou rozložia sa na monoméry.

Odpad na export

O použité PET fľaše je enormný záujem nielen u nás, ale hlavne v zahraničí. Z tejto druhotnej suroviny sa totiž vyrába množstvo ďalších produktov - iné typy PET-fliaš (pre nepotravinárske účely) alebo duté vlákna pre výstelku textilných výrobkov, hračky, domáce spotrebiče, odevy atď. Najväčším svetovým odberateľom tejto druhotnej suroviny je Tchaj-wan. Použitie je mnohoraké a druhý život plastu je rozhodne z ekologického hľadiska tá najlepšia alternatíva.