Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa už o pár dní stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP. O čo vlastne ide?

Zákonné požiadavky na eKasu

Na základe projektu eKasa už od 1. apríla budú musieť byť všetky nové pokladnice online prepojené so systémom finančnej správy. Následne do 1. júla budú musieť tomuto systému prispôsobiť podnikatelia aj všetky v súčasnosti jestvujúce registračné pokladnice. Ak teda po 1. júli nebudete ako podnikateľ využívať eKasu, bude to znamenať porušenie zákona s hroziacimi sankciami až do 3 300 eur.

Ako uvádza agentúra SITA, finančná správa momentálne certifikuje výrobcov softvérov a registračných pokladníc, ktorí budú môcť nový systém poskytovať. Daniari upozorňujú, že necertifikované systémy sa nemusia na finančnú správu správne pripojiť a je preto v záujme podnikateľov si u poskytovateľa udelenie certifikátu overiť. Správca dane by mal prvé certifikáty udeliť už v nasledujúcich dňoch. Podľa slov šéfa sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík na finančnej správe Ladislava Hannikera zatiaľ evidujú deväť žiadostí o certifikáciu. Vo finále však očakávajú okolo 20 certifikovaných dodávateľov.

Finančná správa sľubuje jednoduchú administratívu

Podnikatelia môžu o iniciačný balíček systému eKasa, ktorý je rovnaký pre všetky používané zariadenia, požiadať finančnú správu od 15. marca tohto roku, následne ho budú môcť od 1. apríla aktivovať. Finančná správa pritom sľubuje jednoduchú administráciu celého procesu prostredníctvom jej webového portálu. Na podnikateľov však apeluje, aby si ani tento úkon nenechávali na poslednú chvíľu.

Daniari pritom veria, že celý systém je nastavený tak, aby bežal plynule aj v prípade neočakávaných výpadkov internetového spojenia či už na strane podnikateľa, alebo prípadne pri problémoch na strane finančnej správy. Systém eKasa totiž pri neúspešnom pokuse odoslať doklad automaticky prejde do offline režimu, v ktorom sa doklady budú ukladať do chráneného dátového úložiska. Po opätovnom pripojení systému sa na finančnú správu automaticky odošlú. Vydávanie blokov tak ani v takomto prípade zastavené nebude.

Mnohé otázky ešte zostávajú otvorené

K téme e-Kasa existuje v praxi podľa Jaroslavy Lukačovičovej, poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, ešte veľmi veľa nejasností, ako na strane výrobcov pokladní, tak na strane IT, či samotných užívateľov. „Ešte stále nie sú známe hardvérové riešenia a preto zásahy, ktoré budú potrebné do novších pokladní, alebo úplná výmena v prípade starších pokladní budú prebiehať na poslednú chvíľu. Môj osobný názor je taký, že sa dátum začatia používania e-Kasy v praxi ešte predĺži, práve kvôli momentálnemu stavu príprav,“ avizovala pre Zisk manažment.

Špeciálny offline režim „na bielych miestach“

Finančná správa sa neobáva ani problémov s pripojením k internetu v niektorých oblastiach. Podľa údajov z Eurostatu už v súčasnosti totiž deväť z desiatich podnikateľov pôsobí v oblasti s prístupom k vysokorýchlostnému internetu. Na vyslovene bielych miestach dostupnosti internetu môžu podľa daniarov podnikatelia používať maximálne niekoľko desiatok z celkovo vyše 200-tisíc pokladníc. V týchto prípadoch budú môcť fungovať v špeciálnom offline režime. So zavádzaním eKasy sa pritom nemení nič na okruhu subjektov, ktoré musia registračnú pokladnicu využívať. Naďalej sa to tak nebude týkať napríklad vysokohorských chát.

Plnohodnotnou alternatívou pre podnikateľov je virtuálna registračná pokladnica. Tento systém ponúka finančná správa podnikateľom bezplatne a môžu ho využívať na mobiloch či tabletoch s najpoužívanejšími operačnými systémami, ale aj na osobných počítačoch. Podmienkou je pripojenie tlačiarne, cez ktorú bude možné tlačiť bločky. Jediným rozdielom oproti pokladnici so systémom eKasa je to, že virtuálna registračná pokladnica nefunguje v offline režime a po odpojení od internetu musia podnikatelia vydávať paragony, ktoré následne po opätovnom pripojení do systému doplnia.

Pokladničné bloky s QR kódom

Drobnými zmenami prejdú aj samotné pokladničné bloky, uvádza agentúra SITA. Po novom totiž na nich nájdete aj QR kód, pomocou ktorého si budete môcť ako zákazník jednoducho overiť, či sa doklad zaregistroval aj na serveri finančnej správy prostredníctvom aplikácie Over doklad. Aj od tohto detailu, ako aj od celého systému eKasa, si daniari sľubujú okrem výrazného zníženia daňovej medzery v niektorých sektoroch aj výrazné uľahčenie a zjednodušenie systému kontroly. Správanie daňovníkov budú vedieť zhodnotiť cez analytické nástroje a kontroly budú vedieť vykonávať aj online tak, že podnikatelia sa o tom nebudú musieť ani dozvedieť.

Naším cieľom je neustále zlepšovať naše služby a elektronizáciou služieb uľahčovať plnenie povinností našich daňových subjektov,“ uviedla pre Zisk manažment Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy SR. Projekt eKasa je podľa jej slov súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom. Od roku 2012 finančná správa zaviedla už desiatky opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom (napríklad daňová kobra, kontrolný výkaz DPH či obmedzenie platieb v hotovosti), vďaka ktorým znížila daňovú medzeru zo 41 % na 26 % a do štátnej pokladnice priniesla viac o približne 3,7 mld. eur.

Pokladnicou môže byť aj počítač, tablet či mobil

Pokladnicou tak bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj počítač, tablet či mobil, uvádza poradenská spoločnosť Accace. „Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice dobrovoľne, po novom bude online pripojenie na finančnú správu povinné,“ upozorňuje partner poradenskej spoločnosti Accace Peter Pašek. Dodáva, že podnikatelia by si mali osvojiť viacero nových pojmov, ako napríklad eKasa zóna podnikateľa, unikátny identifikátor kupujúceho, unikátny identifikátor dokladu, podpisový kód podnikateľa, overovací kód podnikateľa a ďalšie.

Pre potreby získania identifikačných a autentifikačných údajov online registračnej pokladnice (ORP), ktoré sú nevyhnutné na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému eKasa, bude na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR zriadená eKasa zóna podnikateľa.

Každá eKasa musí mať pridelený osobitný kód

Podľa Kataríny Balogovej, Tax Directora poradenskej spoločnosti Accace, používať bude možné iba zariadenia spĺňajúce technické požiadavky definované zákonom. „Pokladničný program a chránené dátové úložisko používané ORP by mali byť povinne certifikované finančným riaditeľstvom. Na účel informovanosti podnikateľov by finančné riaditeľstvo malo zverejňovať ich zoznam. Každá pokladnica eKasa klient by mala mať tiež osobitný kód pridelený daňovým úradom.“
Ako ďalej Balogová dodáva, na evidenciu tržby bude možné použiť iba pokladnicu eKasa klient, ktorá umožňuje vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho odovzdanie kupujúcemu v elektronickej podobe. „Doklad v elektronickej podobe bude možné odovzdať kupujúcemu len ak s tým bude súhlasiť, alebo ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu. Nebude možné odovzdať kupujúcemu doklad aj v tlačenej, aj v elektronickej podobe.“


(red)

Dôležité dátumy:
• Od 1. apríla 2019 je eKasa povinná pre všetkých novovzniknutých podnikateľov (podľa dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky).
• Od 1. júla 2019 bude eKasa povinná pre všetkých podnikateľov, ktorí prijímajú tržbu v hotovosti.

Fakty a čísla o eKase:

• Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP).
• Pre evidenciu tržieb je po novom možné použiť pokladnicu eKasa, ktorou sa rozumie:
ORP – HW alebo SW riešenie, zabezpečujúce komunikáciu so systémom eKasa
VRP – služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR, komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia
Zdroj: Poradenská spoločnosť Accace, wwww.accace.sk, (red)


Výhody systému eKasa pre podnikateľov:

1. Zníženie administratívnej záťaže pri obstaraní „eKasa klienta“ – V zmysle novely zákona sa podnikateľ prihlási na portál finančnej správy, kde prostredníctvom portálu požiada o pridelenie DKP. Systém mu vygeneruje „inicializačný balík“. Po jeho nahratí do pokladnice uvedie podnikateľ „pokladnicu eKasa“ do prevádzky.
2. Liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia – Možnosť využívať ako pokladnicu aj tablet, počítač či telefón (po splnení podmienok potrebných pre certifikáciu zariadenia).
3. Zníženie nákladov pri prevádzke eKasa klient – Nebude nutné zabezpečovať servis pokladnice prostredníctvom servisnej organizácie.
4. Kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami – Nebude potrebná uzávierka.
5. Možný export dát a dostupnosť evidovaných tržieb počas doby archivácie – Export dát bude dostupný v rámci „eKasa zóny podnikateľa“ dostupnej po prihlásení sa podnikateľa na portál finančnej správy.

Nevýhody systému eKasa pre podnikateľov:

1. Zvýšené finančné náklady súvisiace so zabezpečením spoľahlivého internetového pripojenia a prípadné zvýšené finančné náklady spojené so zabezpečením chráneného úložiska v lokálnom zariadení.
2. Upgrade, respektíve aktualizácia softvéru aktuálne používaných ERP.
3. Zodpovednosť za správne zasielanie údajov do systému eKasa.
Výhody systému eKasa pre kupujúcich
1. Možnosť overenia pokladničného dokladu prostredníctvom úložiska eKasa.
2. Možnosť označenia dokladu „unikátnym identifikátorom kupujúceho“, ktorý kupujúcemu poskytne prehľad realizovaných výdavkov a môže slúžiť na archiváciu prijatých pokladničných dokladov.
Zdroj: Katarína Balogová, Tax Director, spoločnosť Accace, wwww.accace.sk