Podobne ako v príbuznom bankovom sektore prebieha i v oblasti poisťovania rozsiahla digitálna revolúcia. IT technológie na jednej strane uľahčujú poisťovniam množstvo činností predovšetkým administratívneho charakteru, na druhej strane sa vstupom do virtuálneho prostredia stráca rokmi zaužívaný osobný vzťah klienta s poisťovacím agentom a s ním i určitá dávka istoty. Dnes nie je nič jednoduchšie ako uzatvoriť poistenie online, zaplatiť bankovým prevodom cez internet a počkať si na mail s príslušnými dokumentami.

Dobrá rada nad zlato

Každá zmena so sebou prináša okrem prevažujúcich pozitívnych aspektov i určité riziká a negatíva. Platí to tiež pre uzatváranie poistných zmlúv online. Nákup poistenia prostredníctvom agenta mal a má svoje nesporné výhody – supluje vám osobného asistenta, ktorý pomôže pri výbere poistenia, pri spísaní zmluvy, poradí, aké rôzne formy poistenia môžete využiť, čo je pre vás výhodnejšie. Naviac, tzv. nezávislí agenti, pracujúci pre viac poisťovacích domov, môžu pomôcť pri výbere najvhodnejšieho partnera i pri porovnaní ceny.

Človek človeku

Agenti profitujú z dôvernej znalosti prostredia, oblasti, v ktorej pôsobia, poznajú potreby ľudí vo vašej blízkosti a môžu sa s vami podeliť o neoceniteľné skúsenosti, nadobudnuté praxou. Okrem toho kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy viete, na koho sa máte obrátiť, kto vám pomôže vyriešiť prípadné problémy, zmeny a bude spolupracovať v prípade poistného plnenia. V časoch, keď je volanie na zákaznícku linku tvrdou skúškou nervov ide o nemalú výhodu.

Internet nevie všetko...

Agent vyhodnotí vaše poisťovacie potreby a môže vám pomôcť nájsť spoločnosť, ktorá je pre vás najlepšia. Navyše, ak nemáte agenta, nemáte osobu, na ktorú by ste mohli smerovať všetky svoje otázky týkajúce sa poistenia, alebo niekoho konkrétneho, kto vám môže pomôcť so zmenami poistných zmlúv. Ak ide o zložitejší typ poistenia, napríklad poistenie splácania úveru alebo hypotéky, môže vás internet zorientovať, pomôcť zdieľanými skúsenosťami iných, ale pred podpisom by ste sa rozhodne mali poradiť s odborníkom.

Spoľahnite sa

Ale aj využitie služieb poisťovacieho agenta má svoje úskalia. V prvom rade sa pripravte na dlhší čas, ktorý si uzatvorenie zmluvy vyžiada. Najdôležitejšia je však dôvera – jednoducho sa musíte spoľahnúť na to, že vás agent nezavádza a zmluva, ktorú vám nakoniec vypracuje, je pre vás skutočne tá najlepšia a najvýhodnejšia. Samozrejme, ideálne sú v tomto prípade referencie od spoľahlivého zdroja ešte pred samotným dohadovaním sa o zmluve. U nezávislých agentov zasa treba dávať pozor, či vám kvôli provízii nebude vnucovať určitý produkt od určitého poskytovateľa. Porovnávať ponuky od viacerých poisťovní vlastnými silami je v takomto prípade takmer nemožné, pretože každá z nich je v čomsi odlišná.

Chce to trochu učenia

Ak sa rozhodnete pre nákup poistenia online, v prvom rade musíte ovládať prácu s počítačom a internetom. Dá sa vychádzať z výsledkov rôznych porovnávačov poistenia, ktorých je dnes na webe neúrekom. Ale zoradiť si ponuky rôznych spoločností iba podľa ceny zďaleka nestačí, aj keď ide o relatívne jednoduchú poistku, napríklad auta. Líšia sa síce iba v detailoch, ale tie môžu byť z hľadiska užívateľa podstatné.

Samoobsluha

Výhodou online poistenia je, že si ho môžete „vyskladať“ sami – predpokladá to však, že viete čo chcete a viete kde to nájsť. A nezabúdajte na zmluvnú výšku krytia v prípade poistnej udalosti a výšku spoluúčasti. Lákavé najlacnejšie riešenia sa zvyčajne nevyplácajú a agenti vedia, prečo vás od nich odrádzajú. Nielen pre províziu.

Je to iba na vás

Vynechaním poisťovacieho agenta síce môžete ušetriť čas a poplatky, ale celá zodpovednosť za zmluvu, jej podmienky a dôležité skutočnosti, vytlačené najmenším písmom, je na vašej strane už len na vás. Ak sa objaví problém, nemáte sa na koho sťažovať. A v prípade poistnej udalosti ste odkázní na ochotu či neochotu poisťovne a jej anonymných pracovníkov. V tom horšom prípade sa musíte prehrýzť komunikáciou s chatbotom.

Dôveruj, ale preveruj

Aj keď môže byť nákup poistenia online na prvý pohľad lákavý a jednoduchý, prináša so sebou viaceré riziká, ktoré sa môžu nevyplatiť. V najlepšom prípade sú online ponuky dobrým sprievodcom pre štandardné balíčky a zmluvy, či už ide o vlastníkov domov, auto alebo životné poistenie. Pri jednoduchom type poistenia, ako napríklad cestovnom poistení do zahraničia na dva týždne, je internet dobrý pomocník, šetriaci čas i peniaze. V prípade dôležitejších poistiek, ktoré uzatvárate iba raz za čas a trvajú dlhé roky, je lepšie dať si na čas a spoľahnúť sa na rady odborníkov. A hlavne – uzatvárať poistenie iba so spoľahlivými, overenými partnermi.

Riziká online prostredia

Ak sa rozhodnete uzatvoriť poistnú zmluvu cez internet, mali by ste vopred zvážiť mieru rizika v týchto piatich bodoch:

Nedorozumenie

Ponuky a poistné zmluvy uzatvorené cez internet môžu viesť k nedorozumeniam, rôznym výkladom a nejednoznačným záverom. Ako klient-samouk si môžete myslieť niečo iné, ako nakoniec vyplýva zo zmluvy a nemáte po ruke odborníka, ktorý by vás na to vopred upozornil.

Zostavenie vlastného produktu

„Vyskladanie“ si poistky podľa vlastných potrieb nemusí na sto percent pokrývať všetky riziká, ktoré chcete eliminovať. Zmluvy a ich podmienky sa v konkrétnych prípadoch značne odlišujú, takže cez internet najskôr získate iba všeobecné zásady ale nie nevyhnutne to, čo je pre vás, vašu rodinu alebo firmu najlepšie.

Anonymita

V prípade poistného plnenia nemáte po ruke svojho vlastného agenta, ktorý pozná vás, vašu poistnú históriu a bol pri uzatváraní zmluvy. Navyše, vždy ide aj o čas, za aký sa škodová udalosť uzavrie. S agentom, ktorého poznáte, to určite nebude trvať dlhšie.

Zmeny

Pretože podniky a rodiny rastú a menia sa, mala by sa meniť aj vaša poistná zmluva, aby bolo zabezpečené všetko a hlavne všetci. Ak kupujete poistenie online, zriedka sa budete rozprávať s tým istým agentom dvakrát a stratíte počiatočnú úsporu času tým, že budete musieť vysvetľovať meniace sa okolnosti týkajúce sa poistných potrieb vašej rodiny alebo firmy.

Bez lokálnych špecifík

Online ponuky a webové stránky poisťovní poskytujú možnosť spoznať štandardné pravidlá pre danú oblasť. Nezohľadňujú však individuálne potreby vašej presnej lokality či rodinné a obchodné potreby založené na týchto informáciách.