Posilnený dôsledkami pandémie a zmenami v životnom štýle ľudí sa online obchod posúva do vyšších úrovní. Jednou z charakteristických čŕt tohto prudkého rozvoja je adaptácia internetu vecí (IoT) do procesov online obchodovania.

Kľúčové otázky

Obrovský potenciál a obrovské tržby generujú potrebu vytvárať stále komplexnejšie prostredie elektronického obchodu. Ale ako je elektronický obchod pripravený, aby profitoval z internetu vecí? Aké zmeny dnes najviac ovplyvňujú elektronický obchod? Budú internetové obchody schopné do svojich stratégií začleniť využitie prínosov internetu vecí a zlepšiť vďaka tomu svoje služby? Podarí sa im vďaka tomu získať viac potenciálnych spotrebiteľov?

Viac viditeľnosti

Pozrime sa najskôr, čo všetko môže internet vecí ponúknuť obchodovaniu online. Stručne povedané, zariadenia zapojené do IoT komunikujú cez internet, možno ich sledovať a kontrolovať ich stav. Preto technológia IoT môže ponúknuť maloobchodníkom v elektronickom obchode výhodu sledovania objednávok zákazníkov od okamihu, keď ju zadajú, až po moment, keď objednaný tovar pristane pred ich prahom. IoT umožňuje sledovať každý jeden kus tovaru prostredníctvom riadiacich systémov tak, aby ho automaticky lokalizovali bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. To všetko, samozrjeme, v reálnom čase.

Stále v spojení

Internetový predajca má vďaka cloudovým technológiám, GPS a RFID tiež možnosť kontrolovať celý logistický proces prepravy a doručenia tovaru. Naviac má k dispozícii údaje o stave premávky, počasí, polohe či identite personálu. Vďaka senzorom sa dá počas prepravy sledovať stav zásielky, napríklad teplota, vlhkosť či iné faktory, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu tovaru, či spôsobiť jeho poškodenie.Zapojenie IoT rovnako zefektívni a spresní automatizované doručovanie tovaru robotmi.

Doručením to nekončí

Zariadenie IoT môže zostať zapojené do komunikačnej siete aj počas využívania zákazníkom. To prináša dalšie, doposiaľ netušené možnosti pre obchodníkov. Dokážu totiž na diaľku diagnostikovať, v akom stave sa zariadenie nachádza, ako sa využíva či nepotrebuje údržbu alebo opravu (napríklad vymeniť toner v tlačiarni) atď. Práca s takýmto obrovským množstvom informácií je možná vďaka využitiu big data cez cloud, bez potreby mať k dispozícii vlastné výkonné počítačové centrum. Zariadenia IoT môžu tiež poskytnúť polohu GPS v prípade straty alebo krádeže.

Tajomstvá úspechu

Zhromažďovanie veľkých dát na podporu obchodných a marketingových rozhodnutí je najväčšou výhodou internetu vecí. Obchodník tak (aj vďaka využitiu prediktívnych schopností umelej inteligencie – AI) môže zákazníka osloviť s konkrétnou ponukou skôr, ako tento zistí, že vôbec niečo potrebuje. Nič lepšie pre utuženie vzťahu predajca-zákazník neexistuje. Internet vecí dokáže poskytnúť množstvo relevantných informácií aj o správaní sa zákazníkov a spotrebiteľských preferenciách, ktoré výrobky najviac vyhľadávajú na internete a podobne. Vedieť, čo zákazník potrebuje, je prvý krok k úspešnému obchodu. A, samozrejme, k tomu využívať cielenú, personalizovanú reklamu „na mieru.“  

Vieme, čo chcete...

Sledovanie preferencií zákazníkov pri konkrétnych výrobkoch, poznanie histórie objednávok a nákupného správania umožňuje maloobchodníkom zvýšiť mieru zapojenia spotrebiteľov, čo vedie k lepším službám zákazníkom a následne k zvýšeniu výnosov. Napríklad spoločnosť Amazon zhromažďuje neuveriteľne presné údaje, ktoré využíva pri zobrazovaní cielených výsledkov vyhľadávania na ich platforme. Zakaždým, keď nakupujete na Amazone, uvidíte „odporúčané“ a „podobné“ produkty založené na nákupoch predchádzajúcich zákazníkov, ktorí sa pozerajú na rovnaký produkt ako vy. Tieto údaje sa teraz tiež používajú prediktívnym spôsobom.

Automatizovaná správa zásob

Zariadenia pripojené k internetu citeľne vylepšujú celý proces dodávateľského reťazca - od správy zásob až po doručenie. Dostupné čipy a senzory RFID umožňujú správu zásob v reálnom čase, redukujú počet osobohodín a poskytujú presnejšie informácie. Správa zásob na základe RFID uľahčuje spoločnostiam sledovanie stavu zásob a pomáha pracovníkom skladu podľa potreby vyhľadať výrobky. V prípade elektronického obchodu to môže skrátiť čas uvedenia produktu na trh a takmer vylúčiť vypredanie zásob.

Urobia to za vás

Inventárne štítky a inteligentné regály znižujú riziko ľudskej chyby pri zmene poradia skladových zásob. IoT pomáha nielen pri optimalizácii zásob a znižovaní nedostatku, ale aj pri eliminácii nadmerného množstva položiek v skladoch. IoT prináša do elektronického obchodovania komplexný prehľad, pretože zhromažďuje a odosiela čerstvé a relevantné údaje o položkách do systémov ERP. Menej problémov so správou skladu a zásob tak znamená viac času pre ďalšie aspekty podnikania.

Utužovanie vzťahov

Ďalšie možnosti využitia internetu vecí v online obchodovaní sa týkajú tvorby webových stránok internetových obchodov. Z praxe vyplýva, že zákazníci veľmi citlivo vnímajú užívateľskú prívetivosť stránky, na ktorej nakupujú. Uprednostňujú tie, kde sa dá jednoducho a presne vyhľadávať, kde sa im zobrazujú len tie ponuky, ktoré hľadajú, kde sú od prvého momentu jasné všetky hlavné podmienky nákupu a konečná cena. Informácie, získané prostredníctvom internetu vecí, pomáhajú dizajnérom vytvárať responzívne weby podľa preferencií zákazníkov. Na druhej strane, takto uspokojený zákazník má pocit férového prístupu a pri ďalšom nákupe znova vyhľadá „svoj“ internetový obchod.

Vyhráva každý

V súčasnosti sa počet zariadení, pripojených do internetu vecí, odhaduje na 30 miliárd a komunita IoT sa bude v nasledujúcich rokoch exponenciálne rozširovať. Podľa prieskumu je až 70% internetových obchodníkov pripravených využiť výhody, ktoré toto spojenie prináša. Tento evolučný rast bude mať obrovský vplyv nielen na internetové obchody, ale tiež na zákazníkov samotných. Pre obe strany ide totiž o výhodný obchod.

Viac informácií = viac rizík

S pokrokom v oblasti internetových technológií sa vždy objavujú aj určité bezpečnostné riziká. Odborníci zistili, že každé zariadenie IoT má v priemere až 25 zraniteľných miest – od slabých hesiel až po nezašifrovaný prenos dát. Uvádzame niekoľko rizík, ktoré by sa mohli negatívne prejaviť aj v oblasti internetového obchodu.

IoT môže znamenať narušenie súkromia

Vzhľadom na fakt, že cez IoT sa dá digitálne zhromaždiť obrovské množstvo údajov z domáceho či pracovného života, musia sa obchodníci ubezpečiť, že robia všetko pre to, aby tieto údaje chránili a zabezpečili pred zneužitím. Samozrejme, aj oni musia dodržiavať všetky podmienky ochrany súkromia stanovené zákonom, ale hackeri sú ako vždy o krok napred.

IoT je zraniteľný pre podvodníkov

Vďaka cloudovej povahe internetu vecí sú tieto zariadenia výnimočne zraniteľné voči útokom podvodníkov. V záujme ochrany zákazníkov a citlivých údajov pred hackermi, ktorí sa snažia „ukradnúť“ údaje, musia obchodníci zabezpečiť aktualizáciu firmvéru pomocou najnovších bezpečnostných štandardov.

IoT nemá spoločný jazyk

V súčasnosti neexistuje spoločný jazyk internetu vecí, čo znamená, že produkty nie sú navzájom nevyhnutne kompatibilné. Tento nedostatok spoločného kódovacieho jazyka môže frustrovať obchodníkov, ktorí sa snažia synchronizovať všetky svoje inteligentné produkty. Aj keď rastie tlak na ustanovenie jediného komunikačného štandardu IoT, neexistuje žiadny predpokladaný časový rámec alebo plán stanovenia tohto štandardu.