• Internetové trhovisko s autami Carvago.com porovnalo svoje vlastné údaje o predaji s vybranými európskymi trhmi
  • Medián najazdených kilometrov jazdených vozidiel inzerovaných na predaj v Poľsku je trikrát vyšší ako v Nemecku, cez online je však polovičný voči Nemecku.
  • Mediánová cena automobilov predaných prostredníctvom Carvago bola v minulom roku 26 908 eur, čo výrazne prevyšuje všetky analyzované trhy vrátane Nemecka.
  • Podiel elektrifikovaných áut na online predajoch je tiež výrazne vyšší

Bratislava, 25.04. 2022 – Ako ukazujú údaje internetového trhoviska Carvago.com, autá predávané online sú výrazne mladšie, lepšie vybavené a ekologickejšie, než je priemer trhu v európskych krajinách. Pri kúpe jazdeného auta cez internet si ľudia vyberajú vozidlá s nižším počtom kilometrov a zároveň sú ochotní investovať viac. Časť nákupov jazdených áut cez internet nahrádza aj pôvodne plánované obstaranie nového vozidla, keď ľudia nie sú ochotní akceptovať dlhé čakacie doby. Uvedené zistenia vychádzajú z porovnania údajov Carvago s celkovou situáciou v niektorých krajinách, v ktorých pôsobí, a to prostredníctvom analytického nástroja ⍺lpha.

Rozdiel v kvalite áut medzi západnou a východnou Európou zostáva výrazný

Zostatková hodnota jazdených automobilov je väčšinou podmienená ich vekom a počtom najazdených kilometrov. Nie je prekvapujúce, že jazdené vozidlá v západnej Európe sú mladšie v porovnaní s ekonomicky menej silným Východom. Rozdiely však zostávajú aj po dlhých rokoch členstva v EÚ výrazné. Zatiaľ čo jazdené autá ponúkané na predaj v Nemecku a Taliansku mali vlani zvyčajne štyri roky, v Českej republike, boli o rok staršie, avšak v Poľsku bol priemer až o päť rokov vyšší. Aj západné krajiny však výrazne prekonal online predaj: medián roku prvej registrácie vozidiel predaných prostredníctvom Carvago bol 2019. Čiže najčastejšie predávané autá cez online mali len 2 roky.

Vyššie očakávania online zákazníkov sa ešte lepšie prejavujú v počte najazdených kilometrov. Medián najazdených kilometrov predávaných jazdeniek v Poľsku je trikrát vyšší ako v Nemecku a v Taliansku a takisto výrazne vyšší ako v Českej republike. Na porovnanie, zákazníci Carvago často kupujú autá, ktoré ešte neprešli prvou plánovanou údržbou - ich medián najazdených kilometrov je len niečo vyše 26 000 km.

"Skutočnosť, že väčšinu našich predajov tvoria relatívne drahé autá s nízkym počtom najazdených kilometrov a nízkym vekom, ukazuje, že tento moderný a pohodlný spôsob nákupu auta oslovuje zákazníkov s vysokými očakávaniami," vysvetľuje Jakub Šulta, generálny riaditeľ spoločnosti Carvago. "Ľudia, ktorí už bežne nakupujú elektroniku alebo potraviny z pohodlia obývačky, chcú využiť možnosť rovnako jednoducho si kúpiť auto. Ich vybrané vozidlo skontrolujeme, dovezieme, zaregistrujeme a doručíme až k dverám zákazníka, čím úplne odpadajú starosti spojené s vyhľadávaním a nákupom ojazdeného vozidla v tradičných autobazároch."

Namiesto čakania na nové vozidlo ľudia stále častejšie siahajú po nákupe cez online

Mediánová cena automobilov predaných prostredníctvom Carvago bola v minulom roku 26 908 eur, čo výrazne prevyšuje cenovú úroveň všetkých analyzovaných trhov vrátane Nemecka. "Čoraz častejšie sa na nás obracajú aj zákazníci, ktorí nemôžu nájsť nové auto podľa svojho výberu alebo nechcú čakať niekoľko mesiacov," vysvetľuje Šulta. "Len v posledných týždňoch sme odovzdali niekoľko predvádzacích vozidiel s cenou vysoko nad 40 000 eur."

Porovnanie veku, počtu najazdených kilometrov a cien (mediánové hodnoty)

 Trh  CZ  DE  IT  PL  Carvago
 Rok registrácie  2016  2017  2017  2012  2019
 Najazdené km  93 684  46 086  59 000  140 000  26 350
 cena (€)  12 249  18 251  15 800  7 808

 26 908

Preferencie zákazníkov zároveň na mikroekonomickej úrovni potvrdzujú makroekonomické zistenie, že záujem o životné prostredie rastie s príjmom. "Naši zákazníci si častejšie ako priemer vyberajú elektrifikované vozidlá s výrazne nižšími alebo dokonca nulovými emisiami výfukových plynov," hovorí Jakub Šulta.

Podiel elektromobilov a hybridov na predajoch jazdených vozidiel

Trh  CZ  DE  IT  PL  Carvago 
 Podiel (%)  1,85 3,39   3,77  1,89

 6,11

*Podiel zahŕňa batériové elektrické vozidlá, ako aj rôzne typy hybridných pohonov.

Profil Carvago

Carvago je prvé európske online trhovisko jazdených áut, ktoré dáva zákazníkom možnosť kúpiť si jazdené vozidlo kompletne online so zaistením financovania (vrátane áut zo zahraničia), poistenia, predĺženej záruky v trvaní až 2 roky a dopravy vozidla až ku dverám s garantovanou dodacou dobou do 15 pracovných dní. Carvago má v ponuke viac ako 730-tisíc vybraných áut vo veku do 10 rokov a nájazdom max. 150-tisíc kilometrov a okrem retailového predaja pre koncových zákazníkov pôsobí aj na B2B trhu, kde spolupracuje s viac ako 400 obchodnými partnermi zo 14 krajín Európy. Carvago aktuálne pôsobí na 7 európskych trhoch s plánmi na ďalšiu expanziu v najbližších 3 rokoch. Video o tom, ako funguje Carvago. Viac informácií na www.carvago.com.