Nákladovo efektívne riešenia automatizácie skladu, založené na využití najnovších digitálnych technológií, sú dnes pre poskytovanie kvalitných logistických služieb kľúčové. Požiadavky obchodníkov rastú najmä čo sa týka presnosti a rýchlosti skladových operácií. V hre je totiž veľa – očakáva sa, že do roku 2027 vzrastie objem elektronického obchodu na vyše 27 biliónov dolárov. A to už je suma, o ktorú sa oplatí zabojovať. Nehovoriac o skladoch pre interné potreby firiem, ktoré takisto do značnej miery ovplyvňujú efektivitu celého výrobného procesu.

Údaje sú kľúč k úspechu

Stručne povedané, moderná technológia skladov automatizuje tok informácií a pohyb materiálov do skladov, v rámci nich a zo skladov, aby sa optimalizovala celá skladová prevádzka s minimálnou ľudskou interakciou a aby sa eliminovala chybovosť. Najmodernejšie počítačové technológie otvárajú pre optimalizáciu skladov doposiaľ netušené možnosti – vďaka nim je sklad prakticky bez ľudí, ovládaný robotmi a pracovníci sa tak môžu viac sústrediť na kontrolu kvality a zákaznícky servis. Pozrime sa na niekoľko súčasných trendov, ktoré sa dnes v automatizácii skladov najviac presadzujú.

Multicloudový systém správy skladu (WMS)

Rovnako ako mnoho iných digitálnych riešení súčasnosti, aj osvedčené a všeobecne rozšírené systémy správy skladu (Warehouse Management Systems - WMS) sú teraz k dispozícii ako cloudové služby, prístupné cez internet. Pre používateľov to okamžite znižuje náklady a riziko potenciálnych problémov, spojených s inštaláciou a údržbou serverov, softvéru a ďalších IT zdrojov.

Nekupujte, prenajímajte si

Počiatočná implementácia a následné aktualizácie sú rýchlejšie a jednoduchšie. V rámci využitia predplatného softvéru ako služby (SaaS) môže byť systém WMS automaticky aktualizovaný vždy, keď bude k dispozícii vylepšený softvér. Cloudové systémy sú oveľa škálovateľnejšie a flexibilnejšie ako webový WMS, ďalšie výhody spojené s veľkými a výkonnými poskytovateľmi cloudových WMS môžu zahŕňať ich pokročilú kybernetickú bezpečnosť, rýchly výpočtový výkon a 24-hodinové služby údržby. 

Mobilné roboty aj ako služba (RaaS)

Mobilné roboty nahrádzajú v moderných skladoch automatizované pásové dopravníky stále častejšie. Zjavnou nevýhodou týchto automatických dopravných systémov je, že zaberajú veľké množstvo skladového priestoru a bránia pohybu ostatných. Ich pevná štruktúra taktiež sťažuje a predražuje úpravu rozloženia skladu, aby vyhovoval meniacim sa potrebám. V porovnaní s tým sú automatizované riadené vozidlá (AGV) mimoriadne flexibilné – a autonómne mobilné roboty (AMR) vďaka schopnostiam autonómnej navigácie ešte viac.

Flexibilita prináša efektívnosť

Aj vysoké počiatočné náklady na vybavenie skladu robotmi možno citeľne znížiť využitím služby RaaS – robot ako služba. Umožňuje prevádzkovateľom skladov prenajať si autonómne mobilné roboty (AMR) prostredníctvom plánu predplatného. Prenájom robotov podľa potreby namiesto ich priameho nákupu je výhodnejší tak finančne, ako aj z hľadiska vyššej flexibility prevádzky. Užívateľ má tak k dispozícii širokú škálu najlepších dostupných strojov, pretože náklady sa stávajú prevádzkovými nákladmi s minimálnou počiatočnou investíciou. Služba tiež umožňuje oveľa jednoduchšie škálovanie, pretože pridávanie alebo aktualizácia robotov je vďaka predplatiteľskej službe rýchlejšia.

Automatizované úložné a vyhľadávacie systémy ASRS

Rôzne počítačom riadené automatizované skladovacie systémy skladujú zásoby v kompaktnom priestore a v prípade potreby efektívne získavajú tovar. Tieto systémy pomáhajú skladom maximalizovať priestor vertikálne aj horizontálne. Vertikálne úložisko je možné vysunúť do výšok mimo dosahu človeka. Vďaka malým rozmerom systémov ASRS je možné rozmiestnené skladové police umiestniť bližšie k sebe.

Internet vecí (IoT)

IoT obsahuje prepojené objekty schopné zhromažďovať a vymieňať si údaje v reálnom čase prostredníctvom zabudovaných senzorov. V dodávateľskom reťazci alebo riadení zásob je RFID štítok umiestnený na každej položke, ktorú je potrebné sledovať a poskytuje dôležité údaje okamžité rozhodovanie. Internet vecí je možné využívať v celom dodávateľskom reťazci, čo umožňuje lepšiu komunikáciu medzi dodávateľmi a zákazníkmi. IoT v riadení skladu poskytuje prehľad o procese dodávateľského reťazca od objednávky až po doručenie zásielok alebo logistické sklady tretích strán.

Vždy pripravený

Využitie IoT zvyšuje viditeľnosť skladu poskytovaním údajov o polohe zariadení a tovaru v reálnom čase. Senzory na každom kuse tovaru môžu pomôcť sledovať každý pohyb položiek v rámci skladu a dokonca aj mimo neho. Technológia internetu vecí sa môže použiť na prijímanie automatických aktualizácií na úrovni zásob; agregované v priebehu času, tieto údaje poskytujú cenný prehľad o dopyte a môžu umožniť presnejšie prognózy, takže viete, ktoré položky musia byť vždy na sklade.

Big Data a Analytics

Sklady produkujú obrovské množstvo údajov a na to, aby tomu všetkému dali zmysel, je potrebná analytika. Big Data pozostávajú z masívnych súborov údajov, ktoré presahujú rámec toho, čo sa bežne používa na správu a spracovanie údajov v jednej spoločnosti. Big Data Analytics umožňuje skladom monitorovať a sledovať zásoby v rámci dodávateľského reťazca i do externého sveta. Analýza veľkého množstva údajov tiež pomáha lídrom dodávateľského reťazca robiť kritické rozhodnutia založené na presných projekciách.

Odhaľte neviditeľné

Analytické systémy dokážu vo vašich údajoch odhaliť vzory, ktoré by inak boli neviditeľné. A čo je dôležitejšie, ako výstup prezentujú použiteľné informácie, umožňujúce optimálne rozhodovanie a zlepšovanie procesov. Napríklad z analýzy údajov o objednávkach a zásobách môžu manažéri zabezpečiť čo najrýchlejší tok tovaru. Ďalšou z mnohých aplikácií Big Data a analytiky je monitorovanie stavu skladových zariadení a hodnotenie najlepšieho prístupu k jeho údržbe. To minimalizuje prestoje, znižuje účty za opravy a predlžuje životnosť majetku.

Kolaboratívne roboty (COBOTS)

Coboty sú roboty navrhnuté tak, aby fungovali v tesnej blízkosti a spoločne s ľuďmi. Tieto roboty pomáhajú pri automatizácii vykonávaním monotónnych, fyzicky náročných, zložitých alebo nebezpečných úloh. Coboty sú flexibilné a ľahko programovateľné, čo prispieva k ich synergii s ľudskými zamestnancami. Tieto automatizované riadené vozidlá, ktoré sa často používajú na kontrolu a vychystávanie, umožňujú pracovníkom sústrediť sa na úlohy, vyžadujúce si iné zručnosti pri riešení problémov.

Výber hlasom

Skladovanie podľa hlasu využíva hlasové príkazy na komunikáciu s pracovníkmi skladu. Tento bezpapierový systém zvyšuje produktivitu znížením chýb, zvýšením efektivity a prináša viaceré benefity v spojení s optickým rozpoznávaním. Je to jednoduché, handsfree a intuitívne. Pri použití v typickom zariadení a v kombinácii s automatizáciou skladu môže technológia hlasového asistenta výrazne zefektívniť prevádzku a zvýšiť bezpečnosť znížením rozptýlenia zamestnancov.

Nositeľné zariadenia a virtuálna realita

Malé počítače, ktoré si môžu skladníci pripútať na zápästia, hlavu alebo časti tela pri práci im uvoľňujú ruky, zvyšujú rýchlosť a presnosť každej operácie. Pripojenie ku cloudovej technológii umožňuje okamžité nahranie údajov, ktoré tieto zariadenia vyprodukujú, čím sa zvyšuje presnosť zásob a plnenia objednávok. Ich kombinácia s prvkami virtuálnej reality či zobrazovaním informácií v inteligentných okuliaroch umožňuje priame prepojenie ľudí so skladovou technikou v reálnom čase.

Drony

Drony, ktoré sa často spájajú s logistickými operáciami vonku a pri doručovaní zásielok,  nachádzajú stále širšie uplatnenie aj v automatizácii skladov. Sú schopné autonómne lietať vo vymedzenom priestore, detegovať prekážky a skenovať palety či počítať skladové zásoby. Pripájajú sa k cloudovému WMS, kam okamžite odosielajú zozbierané údaje pre ďalšie spracovanie. Niektoré skladové drony dokážu naskenovať 200 až 400 paliet za hodinu. Efektivita dronov úmerne rastie s počtom nasadených jednotiek – v modernom sklade sa uplatnia celé flotily inteligentných dronov, vybavených pokročilými algoritmami.

Udržateľnosť

Znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každej firemnej stratégie. Nie je žiadnym tajomstvom, že sklady spotrebujú veľa energie, najmä ak sú vybavené chladiarenskou technológiou. Pritom umiestnenie skladov mimo obývaných aglomerácií a veľké ploché striech sú ideálne pre využitie alternatívnych zdrojov elektrickej energie ako sú solárne panely či veterné turbíny. Súčasný prudký nárast cien energií určite urýchli prechod logistických firiem a prevádzkovateľov skladov k zeleným energiám. 

Sci-fi v sklade alebo kam sa podel človek?

Ľudská omylnosť, fyzické limity, rastúce náklady na ľudskú prácu či otázky bezpečnosti pri práci – to všetko spôsobuje masívne „vyľudňovanie“ skladov. O chvíľu v nich nájdeme už iba robotov a zamestnanci budú sedieť v teple kancelárie, celú zmenu hľadiac na obrazovku počítača... Už dnes fungujúce technológie potvrdzujú, že nejde iba o fikciu.

Napríklad vychystávanie objednávok, ktoré naďalej predstavuje jednu z hlavných výziev efektívnosti v skladoch. Vyberanie konkrétnych jednotlivých položiek na splnenie objednávok je mimoriadne časovo náročné v porovnaní s načítaním celých paletových nákladov tovaru. Potreba rýchlejšieho a efektívnejšieho vychystávania sa zintenzívňuje v dôsledku elektronického obchodu a imperatívu rýchleho dodania. 

Automatizované riadené vozidlá (AGV) a autonómne mobilné roboty (AMR) môžu pomôcť automatizovať aspoň časť procesu vychystávania objednávok. Konečným cieľom automatizácie je vyvinúť zberacie roboty AMR, ktoré dokážu úplne nahradiť ľudí. Tie sú k dispozícii už dnes, aj keď s určitými obmedzeniami.

AMR zvyčajne vyberajú požadované položky pomocou zariadenia, ako je sacia podložka na konci zberného ramena. Funguje to dobre napríklad pri škatuliach, ale nie pri zložitejších tvaroch. Nedávno však boli vyvinuté roboty, ktoré dokážu rozpoznať rôzne predmety podľa ich vzhľadu a manipulovať s nimi pomocou „inteligentného chápadla“. Aby to dosiahli, sú vybavené umelou inteligenciou (AI), schopnosťami strojového učenia (ML) a systémom videnia. 

Pomocou svojho inteligentného počítačového videnia dokážu rozlíšiť medzi rôznymi položkami zmiešanými v kontajneri a nájsť tú, ktorú hľadajú. Potom rozhodnú o najlepšej možnej trase, ktorou sa ich vychystávacie rameno dostane k predmetu bez akejkoľvek kolízie. Ich drapák sa nastaví tak, aby predmet držal bezpečne ale jemne a nakoniec ho s rovnakou presnosťou umiestni vedľa ostatných predmetov určených na balenie.

Žiadne dva typy nie sú identické, takže toto správanie nie je možné naprogramovať. Dá sa to dosiahnuť iba prostredníctvom inteligentnej schopnosti robota hodnotiť svoje prostredie, interagovať s ním a učiť sa z neho.