Polovodičové spoločnosti totiž nedostatočne investovali do základných procesov vrátane automatizácie. Všetky sa zameriavali na predaj rovnakých výrobkov tým istým zákazníkom a snažili sa vyrábať čo najmenšie čipy čo najefektívnejšie. Následná kríza naplno odhalila, že napriek bohatej histórie plnej inovácií a prekonávania hraníc možného nedokáže polovodičový priemysel dobre reagovať na zmeny.

Príčina nedostatku čipov pred rokom 2020

Podľa štatistík združenia Semiconductor Industry Association celosvetový predaj polovodičov v rokoch 2018 až 2019 klesol, avšak v roku 2020 sa už zvýšil o 6,5 %. A následne ešte rapídne zosilnel: v treťom štvrťroku 2021 bol predaj až o 27 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka. V treťom štvrťroku 2021 dodali výrobcovia na trhu viac polovodičov ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom štvrťroku v histórii.

Z regionálneho hľadiska sa medziročne najviac zvýšili tržby v Amerike (33,5 %), Európe (32,3 %), Ázii a Tichomorí/všetkých ostatných krajinách (27,2 %), Japonsku (24,5 %) a Číne (24,0 %). Medzimesačne sa predaj rovnako zvýšil najsilnejšie v Amerike (3,9 %) a Európe (2,0 %), nasledovanými Japonskom (2,0 %), Áziou a Tichomorím a ostatnými krajinami (1,9 %) a Čínou (1,5 %).


Výrobcovia sa v roku 2020 odklonili od čipov do áut

Samotný výpadok čipov sa datuje do prvej polovice roka 2020, keď v dôsledku lockdownov klesol všeobecný spotrebiteľský dopyt po automobiloch. Výrobcovia čipov boli nútení presunúť svoj dôraz na iné odvetvia, ako sú počítačové zariadenia a mobilné zariadenia, ktoré zaznamenali nárast dopytu, keďže viac ľudí pracovalo na diaľku.

Viac procesorov bolo potrebných pre komunikačné platformy, ako napríklad Zoom, a streamovanie videa, keďže sa narástla popularita 5G a cloudových aplikácií. Keďže čipy sa nachádzajú vo všetkom, čo potrebuje počítať alebo spracovávať informácie, nastal dramatický celosvetový nedostatok integrovaných obvodov kvôli ponuke vyššej ako dopyt.

Slabá návratnosť pri výrobe čipov pre automobilky

Podľa IDC časť problému spočíva v tom, že návratnosť investícií  - špeciálne pre čipy pre výrobcov automobilov - nie je dostatočne presvedčivá na to, aby umožnila budovanie nových výrobných závodov, ktoré stoja miliardy dolárov a ktorých vytvorenie trvá roky.

Podľa Maria Moralesa, programového viceprezidenta divízie polovodičov spoločnosti IDC, výrobcovia automobilov pracujú v prostredí just-in-time bez plánovania kontinuity činnosti. To vytvorilo podmienky na to, aby sa nespokojní dodávatelia polovodičov po zrušení objednávok na úvod epidémie presunuli do iných oblastí podnikania, ktorým sa stále darilo. Tým pádom sa výrobcovia automobilov sa dostali na nižšiu priečku v zozname priorít až za výrobcov spotrebnej elektroniky

Navyše je tu problém hromadenia zásob. Firmy ako Huawei hromadili zásoby v období pred zákazom podnikania v USA Číne začiatkom tohto roka, čím len zhoršili nedostatok čipov na trhu. A tento postup spustil domino efekt, keď niektorí zákazníci nakupujú viac komponentov ako potrebujú a rovnako si tvoria nadmerné zásoby pre prípad, že by sa dodávky dočasne prerušili.

Priamy vplyv na celkovú infláciu je malý. Vybrané sektory však výrazne trpia

Podľa MMF viedla pandemická kríza k výrazným cenovým zmenám vo viacerých odvetviach vrátane dopravy, potravín, odevov a komunikácií. Práve doprava, potraviny a bývanie tvoria v priemere tri najvýznamnejšie zložky spotrebného koša.


Aj keď sektor polovodičov čelí zdvojnásobeniu cien vstupov, dopadová štúdia v Spojených štátoch naznačuje len malý vplyv na nárast celkovej inflácie. Dôvodom je skutočnosť, že kategórie s najväčším zastúpením nákladov na čipy v konečnom výrobku (napríklad osobné počítače a fotografické zariadenia) majú relatívne malý podiel na bežných výdavkoch na osobnú spotrebu.

Vývoj v posledných mesiacoch potvrdil ešte inú zákonitosť trhu. Hoci nedostatok čipov nemusí priamo prispievať k zvýšeniu nákladov, vedie k zníženiu výroby položiek, ktoré sa spoliehajú na čipy ako na vstupy. To následne vedie k vyšším cenám týchto komodít alebo ich náhrad. To je presne prípad áut.

Kedy sa skončí nedostatok čipov?

Podľa správy spoločnosti Deloitte o transformácii podnikania v sektore polovodičov dochádza v odvetví výroby čipov k významným zmenám. Podľa Glenna O'Donnella, viceprezidenta a riaditeľa výskumu spoločnosti Forrester, je kedysi nudný obchod s polovodičmi teraz v centre záujmu sveta IT. Dôvodom je nedostatok výrobných kapacít. Podľa spoločnosti Forrester nedostatok čipov môže trvať do konca tohto, ale aj budúceho roka.

Podľa IEEE Spectrum bude ponuka rásť "zo starších tovární na výrobu čipov, ktoré používajú zaužívané procesy a na relatívne malých kremíkových doštičkách". Okrem toho viac ako 40 podnikov zvýši do konca roka 2022 mesačnú kapacitu o viac ako 750 000 plátkov (wafer), na ktorých sa tvoria mikročipy.
Tu je niekoľko príkladov plánovaných investícií. Spoločnosť Intel vynaloží 20 miliárd USD na výstavbu nových závodov v Arizone a taiwanská spoločnosť TSMC plánuje vynaložiť 28 miliárd USD na nové čipy a výstavbu závodov na zvýšenie kapacity.

V novembri 2021 spoločnosť Texas Instruments oznámila plány investovať 30 miliárd USD až do štyroch nových tovární na výrobu polovodičov v Texase. Podľa podniku sa výstavba prvých dvoch začne v roku 2022, pričom výroba 300-milimetrových plátov TI by sa mala začať v roku 2025. V budúcnosti bude mať TI možnosť vybudovať v tejto lokalite ďalšie dva závody. Tieto správy dávajú nádej na možné skoršie ukončenie čipovej krízy, isté však nie je nič. 
 

Autor: Jozo Perić, hlavný analytik CapitalPanda