Ak budú rôzne protinákazové obmedzenia pretrvávať aj v budúcnosti, experti očakávajú vzostup balíkomatov, čiže vyzdvihovania objednaných zásielok zákazníkmi bez priameho kontaktu s inou osobou. Väčšie očakávania sa však spájajú s automatizovaným doručovaním zásielok robotmi či dronmi, s ktorým sa začalo experimentovať už dávno pred vypuknutím pandémie. Tento futuristický spôsob doručenia je naviac plne v súlade s digitalizáciou obchodu a logistiky.

Čas sú peniaze

Spotrebitelia aj podniky očakávajú rýchle dodanie tovaru. Presun balíkov z výrobného zariadenia do miestneho uzla je značne automatizovaný, avšak posledná míľa je zatiaľ značne neefektívna. Potreba automatizovať tento posledný úsek podnecuje vývoj technológií automatizovaného doručovania. Nedávna správa spoločnosti Lux Research s názvom „Automating the Last Mile“ predpovedá, že technológie automatického doručovania poslednej míle vygenerujú do roku 2030 príjmy až 48,4 miliardy dolárov.

Myslite lokálne

Základom pre rýchle zvládnutie doručenia v rámci poslednej míle je hustá sieť menších distribučných centier čo najbližšie k zákazníkom. Napríklad Amazon, ktorý začínal v roku 1994 s jediným expedičným centrom, ich v roku 2018 v USA prevádzkoval 787. Čím je prepravný úsek od lokálneho centra ku konečnému zákazníkovi kratší, tým jednoduchšie sa ho bude dať automatizovať. Veľké distribučné a internetové firmy sa momentálne viac spoliehajú na „pozemné“ automatické doručovanie robotmi ako na komplikovanejší systém doručovacích dronov.

Už jazdia

Doručovacie roboty fungujú v skúšobnej prevádzke už niekoľko rokov v USA, Číne a ďalších krajinách. Pokroky v technológiách autonómneho jazdenia, ktorá sa vyvíja pre osobné vozidlá, sa systematicky premietajú do rastúcej spoľahlivosti doručovacích robotov. Na rozdiel od skladových alebo továrenských robotizovaných vozidiel sa doručovacie roboty musia pohybovať v často nepredvídateľnom prostredí.

Opatrnosti nikdy nie je dosť

„Na rozdiel od skladových mobilných robotov musia tieto roboty zdieľať cestu s ľuďmi, nemajú svoje vlastné pracovisko. Cesty a chodníky využívajú spolu s ľuďmi,“ hovorí Ram Machness, produktový viceprezident Arbe Robotics, spoločnosti, zaoberajúcej sa autonómnym riadením. „Musíme mať istotu, že sa s nikým nezrazia, aj keď operujú v menej organizovanom prostredí, kde sú pohyby ľudí nevypočítateľné,“ uviedol Machness. „To je obrovský a hlavný rozdiel.“

Nie sú na to sami

Existuje množstvo aplikácií, ktoré pomáhajú doručovacím robotom lepšie „vidieť“ a tak jazdiť bezpečnejšie. Podobne ako v autonómnych vozidlách využívajú komplexný systém senzorov a najmä rôzne typy radarov, umožňujúcich spoľahlivé rozpoznávanie statických i pohybujúcich sa objektov za každých podmienok – v daždi, za tmy či v hmle. Samozrejmosťou je presná lokalizácia cez GPS a komunikácia robota s mobilným zariadením zákazníka.

Múdre i ekologické

Stále výkonnejšie počítače a možnosť využitia neobmedzeného množstva dát cez cloud pomáhajú zdokonaľovať elektronické riadiace jednotky doručovacích robotov. A, samozrejme, keďže sa pohybujú najmä v mestách, majú čisto elektrický pohon s dobíjaním akumulátorov v distribučnom centre počas „pracovnej prestávky.“

V uliciach miest

Podľa najnovšieho prieskumu spoločností DHL a Euromonitor zvyšujúca sa urbanizácia spôsobuje, že riešenie poslednej míle je stále zložitejšie, no súčasne rozhoduje o úspechu firiem, pôsobiacich v oblasti internetového obchodu. A bude aj v budúcnosti, keďže v roku 2030 sa očakáva, že v mestách bude žiť až 60% svetovej populácie. V rámci prieskumu odborníci identifikovali štyri hlavné trendy, ktoré budú formovať mestskú dopravu na poslednej míli - lokalizovaná dodávka, siete flexibilného doručovania, sezónna logistika a vývoj technológií.

Ide o celkový prístup

„Posledná míľa sa čoraz viac stáva kľúčovým bojiskom v dodávateľskom reťazci elektronického obchodu,“ uviedla Katja Buschová, obchodná riaditeľka DHL. „Nejde len o prepravu, ale aj o celkový prístup spoločností k riadeniu zásob - dostať správne položky na správne miesto v správny čas.“ Požiadavky mestských zákazníkov na rýchlosť (dodávka v deň objednávky) a pohodlie nútia maloobchodníkov prepracovať svoje skladovacie siete a nahradiť centralizované siete lokálnou infraštruktúrou na distribúciu, čo si môže vyžadovať presnejšie vyváženie zásob.

Aby bolo možné absorbovať tieto úpravy a trhové posuny do poslednej míle a zároveň zmierniť potenciálne náklady, je nevyhnutné využiť automatizáciu, predikciu a správu údajov v reálnom čase, ako aj flexibilné doručovacie siete. Neexistuje však univerzálne riešenie, pretože infraštruktúra, predpisy a obchodné prostredie sa na jednotlivých trhoch výrazne líšia

Model F-A-D

Spoločnosť DHL definovala tri hlavné prvky, ktorými bude možné najefektívnejšie reagovať na budúce zmeny v požiadavkách a riešeniach doručovania na poslednej míli:

Flexiblita

Pružné alebo pružnejšie dopravné siete môžu efektívnejšie využívať dostupné prepravné kapacity na trhu, dosiahnuť vyššie faktory zaťaženia, zníženie nákladov, rýchlejšie pripojenie ku koncovým zákazníkom a zníženie dopadu na životné prostredie, ale umožnia tiež ľahší presun zásielok medzi rôznymi druhmi dopravy, ako sú bicykle a dodávky, s cieľom zlepšiť konektivitu.

Automatizácia

Automatizácia môže priniesť vyššiu úroveň automatizovaného spracovania v centrách plnenia, ale aj nasadenie systému autonómnych vozidiel a robotov so znížením nákladov na prácu, zvýšenie produktivity a zlepšenie služieb.

Dáta

Zlepšenie využívania väčšieho rozsahu dát od zákazníkov umožní maloobchodníkom a ich logistickým operátorom lepšie predpovedať a umiestňovať zásoby tak, aby sa znížil odpad v rámci ich dodávateľského reťazca a dosiahla lepšia dostupnosť zásob. Poskytuje tiež lepšiu viditeľnosť v oblasti zásob a prepravných tokov, umožňuje operátorom logistiky efektívnejšie spravovať smerovanie a sledovanie zásielok.