Pripravujeme 2/2013Urobte z excelentných služieb svoju marketingovú výhodouStretli ste sa niekedy s mimoriadnym správaním zamestnanca v obchode, kde ste niečo nakupovali, prípadne na úrade pri vybavovaní formalít? Nie, nemám na mysli zlostné odseknutie a polovičné informácie. Naopak, hovorím o prípadoch, keď pracovníčka úradu trpezlivo a bez zazerania vyplní formulár so starším človekom alebo kvôli stránke, ktorá to potrebuje, pracuje aj po úradných hodinách...