pripravujeme
5/2013

Buďte doma vo svete – Interkultúrna kompetencia v obchodnom vzťahu

Slovensko sa už „Nežnou revolúciou“ otvorilo politicky i ekonomicky svetu. Ostáva však otázkou, ako sa svetu otvorili ľudia, manažéri, obchodníci, ktorí sa snažia uspieť na zahraničných trhoch, prípadne spolupracovať so zahraničným partnerom. Ovládať jazyk skutočne nestačí. O zahraničnom partnerovi alebo zákazníkovi by sme mali vedieť oveľa viac ako len jeho reč.

Povedzte „Nie“, aj keď to bolí

Najlepší spôsob, ako ušetriť čas, je vedieť povedať „Nie“. Odmietnuť je však pre väčšinu z nás veľmi ťažké, dokonca aj vtedy, keď je naša záporná odpoveď namieste. Ľudia neradi hovoria „Nie“, pretože sa obávajú, že by sa mohli druhého dotknúť či stratiť jeho priazeň, alebo jednoducho nechcú v danú chvíľu urobiť žiadne rozhodnutie. Najväčším nebezpečenstvom, ktoré na nás v podobných situáciách číha, je naše mylné presvedčenie, že odkladaním rozhodnutia či odmietnutia vlastne ušetríme čas...

Vidieť očami zákazníka?
Jedine s očnou kamerou!

Áno, čítate správne, očná kamera! Známa je i pod anglickým výrazom eyetracking a ide o technológiu zameranú na sledovanie pohybu očí človeka, umožňujúcu presne zistiť, čo zákazníka zaujalo, v akom poradí prezeral obsah, čomu venoval viac pozornosti a naopak, čo ho vôbec neupútalo.