Ako zastaviť príval negativizmu „Už mám toho po krk,“ Dano, vedúci predaja, bol bledý ako krieda a sťažoval sa mi. „Toľko príležitostí tu tí nešťastníci majú! Firma rastie, práca je zaujímavá a bonusy budú tento rok fakt dobré – a jediné, čo počujem, tak sú samé sťažnosti a nariekanie.“ Ako sme mu poradili? Eliminácia rizík podnikania – ako na to? Na vlastnej „podnikateľskej“ koži cítime, že čo platilo včera, nemusí platiť zajtra...