Spokojnosť zákazníka, lojalita, originalita i jedinečné služby s pridanou hodnotou. Telekomunikačný operátor Slovanet týmito krédami dlhodobo úspešne napĺňa svoju stratégiu a patrí medzi najvýznamnejších telekomunikačných hráčov na slovenskom trhu. Špecifickou súčasťou jeho rozvojových aktivít sú projekty v oblasti telekomunikačných sietí, IT, technickej podpory, logistiky a vzťahov s prevádzkovateľmi, iniciované alebo aktívne podporované prevádzkovým riaditeľom spoločnosti Slovanet Ing. Rastislavom Faithom, ktorého sme oslovili pre časopis Zisk manažment.

V Slovanete ste začali pracovať v roku 2008 ako vedúci oddelenia výstavby a údržby siete, od roku 2011 ako prevádzkový riaditeľ. Ako sa za dané obdobie zmenil trh v oblasti technológií a systémov, ktoré riadite? V čom pozorujete najväčšie zmeny?
Štúdium som končil na Fakulte elektrotechniky Žilinskej univerzity, odbor telekomunikácie, v roku 1997. Ak si spätne spomeniem na počítač PP06 v drevenom obale s 51/4“ disketami, na ktorom sme robili so spolužiakmi semestrálne práce, a dnes sa pozriem na stôl, kde pracujeme na štvorjadrovom počítači s 1TB SSD diskom, ten vývoj je až zarážajúci. Tempo, ktorým sa technológie rozvíjajú a kam smerujú, je za posledné obdobie neskutočne rýchle. Za ten čas sme v spoločnosti prešli všetci obrovské míle dopredu. Najväčšie zmeny pozorujem najmä vo vývoji HW, ktorý smeruje nezadržateľne k miniaturizácii a zvyšovaniu výkonov, avšak softvérová/aplikačná časť vôbec v ničom nezaostáva.

Ako je to u vás v Slovanete?
My v Slovanete máme na vývoj technológií dva uhly pohľadu – retailový a biznisový. V biznise sa kladie dôraz na spoľahlivosť, bezpečnosť a efektívne využívanie dát, ktoré idú čoraz výraznejšie do popredia záujmu biznis klientov. Preto sa u nás zameriavame a kladieme dôraz na produkty cloud:LINK, safe:LINK a bigdata:LINK. V retailovom biznise je to trochu odlišné, kedže ide o širokú škálu typov zákazníkov, je dosť náročné osloviť jedným produktom všetkých. Aj preto sa väčšina operátorov zameriava na to, kto ponúkne zákazníkom najrýchlejší internet. Verím, že čoskoro sa táto súťaž skončí. Osobne si myslím, že hlavnou témou budúcnosti je bezpečnosť a ochrana osobných údajov. Mnohí ľudia sú nepoučiteľní, vystavujú svoje osobné či firemné dáta nechránené rôznym rizikám a to môže byť v budúcnosti veľkým problémom.

Niektoré z vašich káblových sietí ste v posledných rokoch získali akvizíciami. Do akej miery vám to pomohlo pri rozširovaní a budovaní sietí v regiónoch?
V roku 2006 sa v našej spoločnosti prijala myšlienka začať sa viac rozvíjať v oblasti retailu. V tom čase sme sa pokúsili postaviť novú infraštruktúru na zelenej lúke. Po vyhodnotení tejto skúsenosti sme však prijali rozhodnutie, že je efektívnejšie investovať do kúpy lokálneho hráča so zabehnutou infraštruktúrou, snažiť sa s ním spolupracovať a využiť jeho lokálne know-how. Tento postup sa veľmi dobre osvedčil. Dodnes spolupracujeme s tímami, ktoré sme získali akvizíciou v rokoch 2008 – 2015. Pôsobili v regiónoch, kde mali veľmi dobré postavenie, a my sme získali dôležitú databázu zákazníkov, s ktorými vieme rozvíjať nové služby v rámci nášho silného zázemia, potrebných investícií a marketingovej podpory. Z nášho pohľadu boli akvizície dobrou voľbou a určite sme s nimi ešte neskončili.

Čo považujete v tejto oblasti za najviac prínosné, respektíve čo je v tejto oblasti rozpracované? Je to najmä smerovanie do regiónov?
V retailovej časti sa naďalej chceme venovať akvizíciám a rásť týmto spôsobom. Na trhu je ešte stále veľa menších, lokálnych operátorov, ktorí vedia ponúknuť len internetové služby, my im vieme ponúknuť aj ďalšiu časť služieb. Zatiaľ poslednou veľkou akvizíciou nášho Slovanetu je časť sietí a zákazníkov operátora káblovej televízie Vares v desiatke miest a obcí Slovenska, postupne prevzatých v rokoch 2017 – 2018, a RealNet na južnom Slovensku, prevažne s wifi zákazníkmi. V budúcnosti plánujeme podobným spôsobom získavať infraštruktúru a klientov aj v ďalších lokalitách. Paralelne s integráciami takto získaných sietí uskutočňujeme aj ich modernizáciu a investujeme do rozširovania a skvalitňovania služieb.

Ktoré sú vaše hlavné piliere, na ktorých staviate v rámci rozvoja technológií? V čom sa cítite silní oproti konkurencii?
V Slovanete sa snažíme byť inovatívni a prichádzať na trh s novými trendmi. Chceme byť jedným z lídrov na trhu elektronických komunikačných služieb pre segmenty domácností, firiem a korporácií orientovaných na zákazníka. Infraštruktúra je dnes už komodita a internet budú mať o päť rokov už úplne všetci, takže sa zamýšľame nad tým, aké služby budeme na trhu poskytovať v budúcnosti. V retailovej a biznisovej oblasti vnímame na prvom mieste spoľahlivosť služieb, podloženú ľudským faktorom, a bezpečnosť. Ľudia sú v našej firme rozhodujúci. Môžete mať aj najlepšie technológie, ale potrebujete mať správnych ľudí na správnom mieste – potom nie je nič nemožné.

V rámci riadenia zastrešujete oblasť telekomunikačných sietí, IT, technickej podpory, logistiky a vzťahov s prevádzkovateľmi. Aké výzvy sa vám podarilo zvládnuť na vašom úseku za posledné obdobie?
Za posledný rok sa nám podarilo rozbehnúť a uzavrieť v rámci business developmentu viacero nových kontraktov s významnými obchodnými spoločnosťami na služby z oblasti cloudových riešení, big data a internetu vecí. Tie nám vďaka dostupnosti nových dát a ich účelnému využitiu v konečnom dôsledku citeľne pomáhajú v našom každodennom biznise a raste. Teší nás rozširovanie pokrytia optickým pripojením a službami v obchodných a administratívnych budovách či priemyselných parkoch v rôznych lokalitách Slovenska.

Plánujeme naďalej vyhľadávať možnosti vývoja a implementácie nových produktov pre firemných zákazníkov, nadväzujúcich na existujúce technológie a riešenia Slovanetu, spolu s ich uvedením do predaja. V rámci retailového segmentu máme v Slovanete stabilizované portfólio produktov napríklad s aplikovaným modelom poskytovania neviazaných služieb internetu a televízie na vlastných sieťach a taktiež sa snažíme o implementovanie týchto služieb pre zákazníkov v akvirovaných spoločnostiach.

Ako ste spomenuli, Slovanet bol prvý medzi slovenskými operátormi, ktorí sa pustili do IoT infraštruktúry. Ako sa vám tento krok osvedčil a ako z neho dokážete vyťažiť v prospech vašich zákazníkov?
Fenomén internetu vecí (IoT) je najviac rastúcou oblasťou, ktorej sa v posledných mesiacoch venujeme. Z pôvodných niekoľkých pár desiatok prístupových bázových staníc v 15 mestách sme napríklad tento rok rozšírili počet na viac ako 100. Do oblastí pokrytia sa tak dostali všetky krajské a väčšina okresných miest Slovenska, ale aj ďalšie lokality. Sme však stále na začiatku cesty a musíme ísť ďalej. Pustili sme sa do tejto oblasti s plným nasadením, nielen čo sa týka budovania infraštruktúry, ale aj služieb a servisu.

Zákazníkom je potrebné ukázať zmysluplnosť tohto produktu a čo mu to reálne prinesie v praxi. Našu sieť ku koncu minulého roka využívalo už 42 subjektov v riadnej prevádzke alebo v rámci pilotných testov či vývoja vlastných riešení. Počet aktívnych zariadení v sieti stúpol na viac ako 5 000 a neustále sa zvyšuje. Paralelne so zabezpečením signálu IoT Slovanet rozvíjame aj ponuku dostupných riešení. Uvedomujeme si, že mať pripravenú infraštruktúru je super, ale v praxi je kľúčová práca s dátami a ich spätné využitie. Zákazníci sú zahltení množstvom dát a my chceme byť tými, ktorí im budú radiť, ako ich ďalej efektívne využívať.

Aké nároky majú na rozvoj siete a technológie domácnosti i firemní zákazníci? Ktoré novinky ste pre nich v poslednom období zaviedli a čím sú pre nich užitočné?
Pre biznis zákazníkov vnímam ako kľúčové nami poskytované cloudové služby, v rámci ktorých získajú nepretržitú dostupnosť dát, najvyššie bezpečnostné štandardy, úsporu prevádzkových nákladov a možnosť flexibilného rozširovania, súbežne s rastom ich podnikania. Ďalšou dôležitou novinkou sú moderné IoT riešenia, v rámci ktorých môžu klienti automatizáciou každodenných úloh zvýšiť svoju produktivitu, minimalizovať chybovosť a výrazne tak šetriť čas a náklady. Väčšinu služieb poskytovaných firemným zákazníkom poskytujeme prostredníctvom neustále aktualizovaného a dopĺňaného produktového radu x:LINK. Dnes už žiaden podnik nie je príliš malý a nezaujímavý na to, aby sa stal cieľom neustále narastajúcej kyberkriminality, a tak čoraz väčší dôraz kladieme na zabezpečenie bezpečnosti dát našich klientov.

Kde vidíte budúcnosť rozvoja sietí a technológií o pár rokov? Na čo sa máme z vášho pohľadu pripraviť?
Ako sa budú vyvíjať technológie budúcnosti, to je pre všetkých veľký otáznik. Výzvy prichádzajú každý deň. Pre našu spoločnosť je veľkou motiváciou zachovať si predstih v know-how. Verím tomu, že v oblasti retailu dôjde k ukončeniu súťaže o najrýchlejší internet a skôr sa začnú firmy orientovať na obsah, ktorý sa na internete poskytuje, do popredia sa dostanú témy ako bezpečnosť a spoľahlivosť. To sú veci, na ktoré sa chceme zamerať v budúcnosti aj my. Ešte intenzívnejšie sa venujeme skvalitňovaniu a rozširovaniu pokrytia optickou infraštruktúrou, modernejšími bezdrôtovými sieťami v licencovaných (garantovaných) pásmach a pre domácnosti najmä na báze technológie LTE.
(red)

Mini dotazník:
• Aké moderné technológie v práci či v súkromí najčastejšie využívate a na čo si v tomto smere potrpíte?
Ja som od istého času „Mac pozitívny“ – doma máme väčšinu zariadení od spoločnosti Apple. Snažíme sa byť aj trochu ekologickí v rámci využívania energií, preto sme si obľúbili riešenie lora:LINK MIKROKLÍMA, čím získavame prehľad o teplote, vlhkosti a mnohých ďalších dôležitých klimatických údajoch v exteriéri aj interiéri a vieme podľa týchto informácií modifikovať napr. kúrenie a klimatizáciu.

• Je vaša práca len čisto o technológiách, alebo aj o kreativite? Čím vás napĺňa?
Po rokoch praxe sa cítim viac ako manažér svojho tímu než ako kreatívny technológ. Mám na starosti 130 pracovníkov a práca s nimi ma veľmi baví. Nájsť kvalitných a kreatívnych ľudí je čoraz náročnejšie a my musíme nájsť vhodné riešenia, ako si s tým poradiť. Samozrejme, keď je možnosť podieľať sa na návrhu nových riešení, rád prispejem svojimi skúsenosťami.

• V čom vidíte najväčšie príležitosti pre váš ďalší osobný či manažérsky rozvoj?
Ja som si svoju osobnú výzvu predsavzal už v čase, keď som končil vysokú školu. A hoci som vtedy ešte vôbec netušil, kam sa bude môj profesijný život uberať, chcel som sa raz v živote stať technickým riaditeľom. A to som si tu v Slovanete splnil. Spoločnosť mi poskytuje profesionálne i ľudské zázemie, ktoré oceňujem. Vnímam ju ako profesionálnu, flexibilnú, technologicky vyspelú a zákaznícky orientovanú firmu, ktorá mi umožňuje rozvíjať môj potenciál i potenciál členov môjho tímu. Mnohé výzvy spojené napríklad s akvizíciami mi oživujú „naoko nudný“ život za počítačom.
Vo väčšom časovom horizonte vnímam veľký tlak na znižovanie všetkých nákladov telekomunikačných operátorov, čo je spôsobené neustálym zlacňovaním služieb. Výsledkom toho už sú a naďalej budú aktivity vedúce k integráciám (akvizíciám) medzi operátormi na slovenskom trhu.

Ing. Rastislav Faith, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Slovanet
Absolvoval štúdium na Fakulte elektrotechniky Žilinskej univerzity, odbor telekomunikácie. Pracovnú kapitolu svojho životopisu začal písať v Slovenských telekomunikáciách ako technik. Následne pôsobil 9 rokov u mobilného operátora Orange, kde na technickom úseku zodpovedal za plánovanie a dizajn GSM a UMTS sietí. V Slovanete je od roku 2008, kedy nastúpil na pozíciu vedúceho oddelenia výstavby a údržby siete. Od marca 2011 je riaditeľom prevádzkového úseku a zastrešuje oblasť telekomunikačných sietí, IT, technickej podpory, logistiky a vzťahov s prevádzkovateľmi