Zameranie telekomunikačných spoločností sa posledné roky posúva novými smermi. Úspešná domáca firma z tejto brandže – Slovanet – pôsobí na trhu už 20 rokov. Hovoríme s jej zakladateľom a súčasným generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Petrom Máčajom. Zistite viac aj o tom, čo dnes môžete od telekomunikačného operátora získať pre svoju firmu.

Stáli ste pri zrode spoločnosti Slovanet, a. s., a dodnes v nej pôsobíte na najvyššej pozícii. Ako si spätne spomínate na tie začiatky a čo bolo pre vás rozhodujúce pri rozbehnutí podnikania?
Telekomunikačný trh bol v období vzniku Slovanetu ešte veľmi jednoduchý, na Slovensku v podstate existovali dvaja mobilní operátori a jeden monopolný poskytovateľ služieb pevných sietí – vtedajšie Slovenské telekomunikácie. Konkurencia v odvetví okrem spomínaných mobilných operátorov vtedy nebola. Našťastie postupne začala liberalizácia telekomunikačného trhu a v našej krajine tak mohlo vzniknúť niekoľko malých operátorov – providerov, ktorí začali poskytovať najmä pripojenie do internetu. Bola to doba vízií, očakávaní a nutnej odvahy vstúpiť do novej a celosvetovo rastúcej oblasti.

Slovanet pritom vznikol nezvyčajným spôsobom – spojením dvoch výrazne odlišných firiem. Jedna (ViaPVT) vznikla ako „spin-off“ dcéra veľkého IT podniku (Podnik výpočtovej techniky Bratislava), odčlenením divízie celoslovenskej komunikačnej siete a služieb pre veľké firmy a inštitúcie. Tá mala na rozdiel od široko zameranej a ťažkopádnej materskej spoločnosti výrazne väčšiu šancu na prežitie a budúci rozvoj.

Druhou bola spoločnosť PSG so sídlom v Trenčíne, čo bol, naopak, startup, ktorý začínal „od nuly“, ako jeden z prvých začal poskytovať internet najprv regionálne a neskôr sa rozširoval. Spojením oboch firiem pod značku Slovanet vznikol jeden z prvých väčších domácich alternatívnych operátorov, ktorý prevádzkoval celoslovenskú sieť a obsluhoval oba hlavné segmenty zákazníkov – firmy aj domácnosti.

Aký bol v tom čase tuzemský trh v oblasti telekomunikácií?
Rozbiehanie podnikania bolo vtedy značne pionierske, mnoho činností sme najprv zabezpečovali viac-menej „na kolene“ a napríklad dostupnosť zdrojov v bankách bola vzhľadom na ekonomickú situáciu veľmi obmedzená. Výhodou počiatočného obdobia však bolo, že konkurencia bola relatívne malá a dopyt po službách internetu vtedy zaznamenával veľký rozmach.

Naši prví investori boli private equity skupinami a v období celosvetovo sa nafukujúcej internetovej bubliny. Po jej spľasnutí a úniku finančných investorov z telekomunikačného odvetvia sa Slovanetu v roku 2005 našťastie podarilo nájsť dlhodobejšieho strategického partnera – veľkú softvérovú IT spoločnosť Asseco Slovakia, ktorá vlastnila našich viac ako 50 percent. Zvyšok bol už odvtedy vlastnený skupinou ľudí, ktorí sme Slovanet vybudovali a viedli. Pred niekoľkými rokmi sa nám nakoniec podarilo prevziať celú spoločnosť, a tak máme ako jedna z mála väčších telekomunikačných firiem výlučne slovenských vlastníkov.

Svet operátorského biznisu býva dosť turbulentný. Ako hodnotíte uplynulých 20 rokov a ktoré míľniky boli pre vás najvýznamnejšie?
Za toto 20-ročné obdobie telekomunikačné odvetvie prešlo všetkými fázami – od enormného rastu hráčov na trhu cez recesiu a vytriezvenie, ako aj fázou liberalizácie a nakoniec konsolidácie. Dnes je telekomunikačný trh na Slovensku relatívne skonsolidovaný, je tu päť-šesť veľkých hráčov, zostalo však aj veľké množstvo malých regionálnych operátorov, často malých firiem s obmedzenými možnosťami rozvoja.

Dôležité míľniky pre Slovanet boli práve tie, ktoré súviseli so zmenami stratégie. Jeden z najvýznamnejších bol rok 2005, keď sme z poskytovania veľkoobchodných služieb iných operátorov začali prechádzať na poskytovanie služieb na vlastnej káblovej, optickej a bezdrôtovej infraštruktúre. Tú sme budovali vlastnými investíciami a získavali najmä akvizíciami iných menších operátorov. Za tých 20 rokov sme ich postupne prevzali už desiatky. Cesta nášho budovania nezávislosti na prenájme okruhov od tretích strán sa už o krátku dobu ukázala byť správna. Ďalšími významnými míľnikmi boli už spomínané zmeny vlastníkov.

Sústreďujete sa na komplexné telekomunikačné služby pre všetky zákaznícke segmenty – od domácností a menších firiem až po veľké organizácie a korporácie. Ako sa v poslednom období zmenili požiadavky a správanie sa zákazníkov?
Vo firemnom segmente v posledných rokoch dochádza k cenovej erózii, najmä v rámci štandardných telekomunikačných služieb – fixných hlasových služieb a dátového prepojenia pobočiek vrátane prístupu do internetu. Tieto základné služby sa tak stávajú komoditou podobnou napríklad nákupu energií. Dôvodom je aj konkurencia, konsolidácia hráčov a dostatok kapitálu u najväčších z nich.

Na druhej strane klienti stále viac potrebujú nové služby s pridanou hodnotou, ako kybernetickú bezpečnosť, cloudové riešenia IT a iných telekomunikačných služieb, ale aj špecifické služby z oblasti Big data, Internetu vecí, Priemyslu 4.0 a podobných. V nich zároveň vidíme perspektívnu podnikateľskú príležitosť.

Pociťujete v praxi dopyt po nových službách zo strany klientov?
Dopyt po nových službách sa snažíme nielen napĺňať, ale aj aktívne spoluvytvárať. V náročnom prostredí si chceme zákazníkov získať a udržať tým, že im poskytneme komplexné služby, ktoré im ako celok pomôžu v ich biznise. Nás to zároveň viac napĺňa a motivuje. Doba, keď firmy s providerom riešili najmä technické otázky typu „akou rýchlosťou ma pripojíte do internetu“, už skončila.

V segmente domácností sa asi najviac posunuli nároky na kvalitu zákazníckej starostlivosti a v rámci zákazníckeho správania sa internet stále viac používa na domácu zábavu. Kým v minulosti internet využívali najmä na vyhľadávanie informácií, pracovné či študijné účely, teraz sa internet stáva hlavným zdrojom obsahu pre zábavu a oddych. Ľudia opúšťajú sledovanie klasickej televízie a prechádzajú na jej pozeranie zo záznamu alebo sledujú obsah zo služieb ako YouTube či poskytovateľov platených databáz filmov. Po technickej stránke internetového prenosu preto narástli najmä nároky na objem prenesených dát a stabilitu pripojenia.

V čom ste špecifickí oproti konkurencii v oblasti biznis či rezidenčného segmentu?
Na biznisovom trhu sa snažíme byť odlišní produktovým portfóliom, obsahujúcim nové riešenia, ktoré s telekomunikačnými službami integrujú aj najnovšie služby a technológie z oblasti IT. Máme špecifické riešenia dokonca aj pre niektoré odvetvia. Za našu extra výhodu považujeme to, že na rozdiel od troch najväčších operátorov, ktorí majú väčšinu tržieb z mobilných služieb, sme zameraní na služby fixných sietí. Vieme v rámci nich pripraviť nielen balíčkové riešenia, ale aj na mieru či vhodne ich kombinovať. Dokážeme si pritom zachovať flexibilitu pri návrhu aj poskytovaní kvalitných služieb.

V rezidenčnom segmente sme výnimoční napríklad tým, že ako jedna z mála firiem sme schopní poskytovať triple play služby (internet + televízia + telefonovanie) na viacerých rôznych technológiách – cez optické siete, koaxiálne káblové siete aj rádiové siete s využitím LTE alebo iných technológií.

Ste firma, ktorá sa nebojí nových výziev. Ako to robíte, že ste inovatívni, a čo vám pomáha „prežiť“?
Naše najväčšie investície z dostupných zdrojov kontinuálne smerujú do budovania a rozvoja vlastnej infraštruktúry a akvizícií menších miestnych operátorov. V posledných niekoľkých rokoch k nim pribudol zámer hľadať práve nové služby s pridanou hodnotou, ideálne také, s ktorými prídeme ako jediní alebo aspoň prví.

Takto sme napríklad už pred tromi rokmi začali budovať siete a riešenia pre Internet vecí a dnes ostatní operátori len začínajú riešiť otázky a problémy, ktoré my máme už dávno za sebou. Podobne sme prišli aj s vlastným unikátnym riešením cloudových IT služieb, s ktorým stále dokážeme poskytnúť najvyšší výkon na trhu. Hľadaniu a zavádzaniu inovácií sme prispôsobili aj organizačnú štruktúru, zainvestovali sme do ľudí, do testovacích pracovísk a zariadení. Snažíme sa nielen sledovať trendy vznikajúce vo svete, ale prinášať aj vlastné nápady a partnerov pre ich využitie.

Každá firma prechádza rôznymi obdobiami svojho podnikania. Ktorých podnikateľských hrozieb ste sa v uplynulých rokov najviac obávali? Ako ste sa na ne pripravili a čo ste museli zvládnuť?
V histórii je pre nás už dlhodobou hrozbou slabá deregulácia a liberalizácia telekomunikačného trhu, ktorá na Slovensku prebiehala veľmi pomaly a oneskorene. Zrejme aj preto, lebo štát bol donedávna ako spoluvlastník bývalého monopolu Slovenských telekomunikácií v ťažkom konflikte záujmov. Tiež niektorí nadnárodní a kapitálovo silní hráči občas zneužívajú svoje postavenie krížovým dotovaním produktov či dlhodobo nízkymi cenami ako nástrojom získania podielu na trhu. Hrozbou v odvetví je aj príliš rýchly vývoj technológií – niektoré investície sa ešte ani nestihnú splatiť a už príde nová technológia, ako napríklad generačné prechody medzi sieťami WiMAX na LTE alebo siete typu G4 a G5.

Prežiť nám pomáhajú spomínané investície do inovácií a stále vysoká flexibilnosť oproti najväčším hráčom s príliš štandardizovanými či obmedzenými riešeniami a postupmi. Pomáha nám aj naša diverzifikácia na oba segmenty – v niektorom roku vo výsledku „zaberú“ viac firemní zákazníci, inokedy domácnosti.

Ktoré oblasti či potenciálne stratégie považujete za zvlášť kľúčové v budúcnosti?
V rámci dostupného kapitálu sa už dlhodobejšie snažíme využívať stratégiu organického rastu kombinovanú s akvizíciami iných firiem. V našej aktuálnej strednodobej stratégii sa zameriavame na rast prevádzkového zisku EBITDA so stanovenými míľnikmi a projektovými piliermi do roku 2020.

Za kľúčovú oblasť zamerania do budúcnosti považujeme nové produkty, ako sú cloudové riešenia, Internet vecí, Big data a špecifické riešenia ako smart metering, manažované Wi-Fi siete atď. To všetko sú služby, ktoré nielen využívajú telekomunikačnú infraštruktúru, ale zákazníkom poskytujú aj pridanú hodnotu, ktorá im pomáha v ich misii a biznise, aby boli úspešní. V dlhodobejšom horizonte chceme byť stále medzi piatimi najväčšími operátormi, medzi ktorými si nás zákazníci budú ceniť pre flexibilitu i rodinno-koučovský prístup a v konečnom dôsledku aj pre pomoc s ich vlastným biznisom.

(red)

Dotazník manažéra Petra Máčaja: Slovanet je mojím celoživotným projektom

Riadite niekoľko stoviek kolegov a zodpovedáte za tisíce klientov – aká stratégia riadenia je vám blízka?
K vedúcim funkciám som sa dostal už po krátkej dobe a manažérsku rolu som sa tak učil a budoval si ju „za pochodu“ s častým použitím zdravého uvažovania a empatickej či partnerskej komunikácie s ľuďmi. Môj štýl riadenia teda nevznikal „výberom z učebníc“. Z hľadiska personalistiky by sa asi najlepšie dal pomenovať ako liberálny a konzultatívny.
Ktoré vaše biznisové rozhodnutie bolo doteraz najlepšie a prečo?
Zrejme okamih, keď sme sa rozhodli prejsť od využívania prenajatej infraštruktúry na investovanie do vlastnej. Druhým závažným aj úspešne dotiahnutým rozhodnutím bolo vyplatiť private equity investorov a získať postupne spoločnosť do vlastných rúk, vo výsledku síce s vysokou mierou zodpovednosti, ale aj slobody.
Ako sa snažíte dodržiavať work-life balance pri vašom dynamickom štýle?
Mne osobne veľmi pomáhajú pravidelné športové aktivity, pri ktorých sa odreagujem a zabudnem na prácu. Okrem toho obľubujem aj pravidelné dovolenky s rodinou a s priateľmi, ktoré sa tiež snažím spojiť s aktívnym športom.
Životné krédo, ktorým sa riadite?
Za najväčšiu hodnotu v podnikaní považujem zamestnancov. Prihliadam na to už pri ich výbere a aj pri ich riadení a komunikácii s nimi. V rozhodujúcich situáciách sa mi osvedčilo používať kombináciu intuície a zdravého „sedliackeho“ rozumu.
• Vízia vášho života o 10 rokov?
Spoločnosť Slovanet sa stala mojím celoživotným projektom. Verím, že aj o 10 rokov budem jej súčasťou a zostane firmou, v ktorej sa dobre cítia tak zamestnanci, ako aj zákazníci.