Smurfit Kappa Group (SKG) již pozastavila podporu svého působení v Rusku, včetně veškerého dovozu a vývozu a veškerého krátkodobého nebo dlouhodobého financování. Tento odchod, během něhož budeme nadále vyplácet své zaměstnance a plnit své zákonné povinnosti, bude proveden řádným způsobem. Ruský trh pro nás představuje méně než 1 % předpokládaných tržeb.

Smurfit Kappa je solidární s lidmi na Ukrajině a se všemi, kterých se dotkl zcela neodůvodněný útok na Ukrajinu a její lid. SKG poskytuje a bude nadále poskytovat značnou humanitární podporu ukrajinskému lidu.  Pomáháme také rodinám zaměstnanců a dodavatelů SKG z Ukrajiny a řadě humanitárních organizací poskytujeme humanitární pomoc ve formě výrobků a služeb a finančních prostředků. Navázali jsme také partnerství s Červeným křížem, abychom finančními prostředky podpořili jejich životně důležitou činnost.

Zdroj: TS Smurfit Kappa Group