Iste ste v poslednej dobe zaznamenali rastúce ceny komodít na svetových trhoch. Nezáleží na tom, či ide o kukuricu, bavlnu, ropu, zemný plyn, striebro, platinu alebo priemyselné kovy, ako sú cín alebo ródium. Každý komoditný sektor v súčasnej dobe ponúka rast. Je teda možné, že stojíme na prahu ďalšieho mnohoročného komoditného supercyklu? A ako vôbec taký jav definovať?

Tri supercykly za posledné storočie

Supercykly sú definované ich relatívne nízkou frekvenciou a dlhou dobou trvania. Nie každý pokles hospodárskeho cyklu sa zmení na depresiu a, podobne, nie každý vzostup cien komodít sa stane supercyklom. Vo väčšine prípadov cyklické správanie jednotlivých cien iba poukazuje na obmedzenú synchronizáciu naprieč komoditnými trhmi. Pojem supercyklus je teda vyhradený pre najväčšie kolísanie cien a najdlhšie cykly, ktoré zvyčajne trvajú dlhšie ako 20 rokov od minima po vrchol a späť a zahŕňajú neobvykle široké spektrum komodít.

Predchádzajúce supercykly poháňala industrializácia a urbanizácia Spojených štátov a prvá svetová vojna, následne reindustrializácia Európy a Japonska po druhej svetovej vojne a tretí cupercyklus sa niesol v znamení industrializácie a urbanizácie Číny v roku 2000.

Išlo vždy o epizódy založené na dopyte v úzkom prepojení s historickými udalosťami masovej industrializácie a urbanizácie, ktoré interagovali s akútnymi kapacitnými obmedzeniami v mnohých kategóriách produktov, a to najmä v energetických komoditách, kovoch a mineráloch.

Akonáhle sa však takýto dopytový šok objaví, dôjde zvyčajne k vyrovnávacej reakcii na ponuku. Skôr neaktívne prieskumné a ťažobné spoločnosti začínajú sa začínajú aktivizovať a nastáva indukovaná technologická zmena. S uvoľňovaním kapacitných obmedzení sa následne ceny komodít vracajú späť a pod hladinu trendu.

Obrovské zvýšenie spotreby odlišuje viacročné supercykly od rutinnejšieho rastu a poklesu cien. Kritickou otázkou teda je, či je pravdepodobné, že v najbližších niekoľkých rokoch dôjde k porovnateľnému nárastu spotreby, ktorý by mohol vyvolať rast a pokles cien v dostatočne veľkých a dlhých intervaloch, aby sa kvalifikoval ako supercyklus.

Stojíme pred ďalším obrovským nárastom spotreby?

A tým sa dostávame do súčasnosti a blízkej budúcnosti. V priebehu nasledujúcich 5-10 rokov existuje niekoľko potenciálnych spúšťačov pre väčší rozmach cyklu, ako je obvyklé. To by mohlo viesť k začiatku skutočného supercyklu.

Ekonomikou, ktorá sa pravdepodobne bude v blízkej dobe mohutne industrializovať a urbanizovať, je India. Je to dostatočne veľká ekonomika na to, aby spustila supercyklus, aj keď nie je jasné, či k tomu bezprostredne dôjde.

Výstavba novej energetickej infraštruktúry potrebnej na podporu cieľov v oblasti klímy, ktoré si mnoho štátov stanovilo, môže byť tiež dostatočne veľká, aby spustila supercyklus, pokiaľ k nej dôjde dostatočne rýchlo a v dostatočne veľkom meradle.

A konečne, k spusteniu supercyklu by mohol postačovať rozsiahly fiškálny stimul po pandémii, aj keď zatiaľ nie je jasné, ako by sa stimul dal líšiť od bežných cyklických vládnych výdavkov.

Každá z popísaných udalostí - indická industrializácia, energetická transformácia aj séria rozsiahlych vládnych výdavkov – by mohla samostatne vyvolať supercyklus. Pravdepodobnosť jeho vzniku by sa však výrazne zvýšila, keby došlo ku kombinácii dvoch či troch udalostí v rovnaký čas.

Zatiaľ ide vo všetkých prípadoch len o potenciálne spúšťače a existuje iba malá možnosť, že by supercyklus už prebiehal alebo že by v najbližších niekoľkých rokoch vyvolal väčší a dlhší vzostup cien komodít než je obvyklé.

Autor: komentár hlavného analytika CapitalPanda Joza Perića