Štúrovská spoločnosť spotrebuje mesačne priemerne viac ako 4 000 ton papiera, čo predstavuje viac ako 1 800 ks kotúčov 2,5 m vysokých s priemerom 1,5 m a aktuálne v nej pracuje viac ako 200 zamestnancov. Pandemická situácia sa redukcie počtu zamestnancov nedotkla. Globálne ceny, medzi ktoré patrí aj cena papiera, majú veľký vplyv na náklady papierových obalov.

Spoločnosť Smurfit Kappa má vypracovaný program kontinuálneho znižovania nákladov tzv. „Supply SMART“ na obaly pre výrobné spoločnosti, pomocou ktorého dokáže ponúknuť výrobcom produktov zníženie dopadu navýšených nákladov. Segment papierových obalov je najdynamickejšie rastúci segment práve preto, že veľa výrobcov opúšťa balenie do fólii ako neekologický spôsob ochrany produktov a prikláňa sa k baleniu do papiera.
„Vďaka tomuto ekologickému faktoru v kombinácii so zmenou správania nákupných zvyklostí obyvateľov spôsobených pandémiou Covid-19, rastie segment e-commerce medziročne až dvojciferným percentom. špecifické požiadavky na ochranu a promovanie produktov, preto obaly v tomto segmente dosahujú čoraz výraznejší podiel na obalovom trhu a ten podiel rýchlo rastie,“ tlmočí Július Mazán, manažér inovácii spoločnosti.

Klimatická dohoda, rozhodnutia EÚ a zodpovednosť výrobcov voči životnému prostrediu čoraz výraznejšie menia dopyt na trhu s ohľadom na CO2 emisie a udržateľnosť. Prioritou skupiny Smurfit Kappa je dlhodobé znižovanie emisii CO2.

Tento plán zníženia o 25% do roku 2025 sa nám úspešne darí plniť pomocou ekologicky a energeticky priaznivých výrobných procesov. Máme za sebou niekoľko úspešných projektov s veľkými aj menšími výrobcami s cieľom náhrady či plnej eliminácie plastov na papierové obaly. Vo všetkých prípadoch sa jedná o obalové riešenia, ktorých funkčné požiadavky sú dosiahnuteľné aj papierovým obalom a plast bol použitý ako jednoduchšia alternatíva.

Na záver chceme opäť upriamiť pozornosť na bezpečné a zároveň ekologické riešenie priameho balenia potravín SafeFood. Toto riešenie našlo uplatnenie u niekoľkých výrobcov potravín, veľmi radi sa podelíme o naše skúsenosti a rady.

Spoločnosť Smurfit Kappa Group opustila ruský trh

Spoločnosť Smurfit Kappa Group plc („SKG“ alebo „Skupina“) oznámila, že sa rozhodla opustiť ruský trh. SKG už pozastavila podporu svojho pôsobenia v Rusku, vrátane všetkého dovozu a vývozu a všetkého krátkodobého alebo dlhodobého financovania.

Tento odchod, počas ktorého bude naďalej vyplácať svojich zamestnancov a plniť svoje zákonné povinnosti, bude vykonaný riadnym spôsobom. Ruský trh pre Skupinu predstavuje menej ako 1 % predpokladaných tržieb.
Smurfit Kappa je solidárny s ľuďmi na Ukrajine a so všetkými, ktorých sa dotkol úplne neodôvodnený útok na Ukrajinu a jej ľud.

SKG poskytuje a bude naďalej poskytovať značnú humanitárnu podporu ukrajinskému ľudu. Pomáha tiež rodinám zamestnancov a dodávateľov SKG z Ukrajiny a mnohým humanitárnym organizáciám poskytuje humanitárnu pomoc vo forme výrobkov a služieb a finančných prostriedkov. SKG nadviazal aj partnerstvo s Červeným krížom, aby finančnými prostriedkami podporil ich životne dôležitú činnosť.

Smurfit Kappa, jedna zo 100 spoločností z indexu FTSE, je jedným z popredných poskytovateľov papierových obalov na svete. Zamestnáva približne 48 000 ľudí v približne 350 závodoch v 36 krajinách a jej tržby v roku 2021 predstavovali 10,1 miliardy eur. Má pobočky v 23 krajinách v Európe a v 13 krajinách v Severnej a Južnej Ameriky. Je jediným veľkým panregionálnym hráčom v Latinskej Amerike. Výrobky spoločnosti, ktoré sú 100 % obnoviteľné a vyrábané udržateľným spôsobom, zlepšujú ekologickú stopu zákazníkov. Vďaka proaktívnemu tímu neustále využíva svoje rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti, podporované veľkosťou, aby pre svojich zákazníkov otvárala nové príležitosti. Spolupracuje s inovatívnymi zákazníkmi prostredníctvom zdieľania prvotriednych znalostí o výrobkoch, chápaní trhu a povedomia o trendoch v oblasti obalov s cieľom zabezpečiť obchodný úspech na ich trhoch. Má bezkonkurenčné portfólio riešení v oblasti papierových obalov, ktoré sa neustále aktualizuje o špičkové inovácie. Toto portfólio je obohatené o prínosy jej integrácie, o optimálny dizajn papiera, logistiku, včasnosť služieb a o jej závody vyrábajúce obaly, ktoré odoberajú väčšinu svojich surovín z vlastných papierní. Má skvelú tradíciu, ktorá podporuje sociálne, environmentálne a komunitné iniciatívy v krajinách, v ktorých pôsobí. Prostredníctvom týchto projektov podporuje ciele udržateľného rozvoja OSN a zameriava sa na oblasti, o ktorých je firma presvedčená, že v nich zanechá najväčší vplyv.