Test prežitia obchodnej firmy Definitívne sa nachádzame v „novej ére“ predaja. Dôvodom nie je kríza, ale zmena prostredia. Čo najviac ovplyvnilo správanie sa zákazníkov za posledné roky a ako ste sa tomu prispôsobili vy? Môžete si urobiť rýchly test: Zákazník má vďaka internetu dokonalý prístup k informáciám...