Agentúra Moody's je optimistická

Thyssenkrupp chcem v tomto roku uviesť na burzu novú firmu na výrobu elektrolýznych zariadení pod názvom Nucera. Od IPO si sľubuje ocenenie tejto divízie na približne 5 miliárd eur a získanie významných zdrojov do jej rozvoja. Na základe týchto plánov ratingová agentúra Moody's spoločnosti Thyssenkrupp AG potvrdila rating na úrovni B1 a zároveň zlepšila výhľad zo stabilného na pozitívny

Podľa Goetza Grossmanna, viceprezidenta agentúry Moody's, zmena výhľadu na pozitívny reflektuje posilnenú prevádzkovú výkonnosť firmy Thyssenkrupp v poslednom ukončenom finančnom roku (skončil v septembri 2021), výrazné oživenie zisku a zároveň zásadne nižšie čerpanie hotovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Ak by Thyssenkrupp  dokázal v tomto trende ďalej pokračovať, mohol by sa rating firmy v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch opäť zlepšiť. Dôležité však bude, či sa zlepšia aj úverové ukazovatele firmy a následne sa udržia na úrovni zodpovedajúcej ratingu Ba3. Thyssenkrupp dlhodobo trpel záporným voľným hotovostným tokom. Situácia sa však v posledných 12 mesiacoch zlepšila a ak by sa hotovostná bilancia znižovala smerom k dosiahnutiu rentability, išlo by o výrazný krok vpred. Agentúra Moody's očakáva, že nemecký Thyssenkrupp si udrží solídnu likviditu a zodpovednú finančnú politiku zameranú na znižovanie zadlženosti, aby získal zvýšenie ratingu.

IPO spoločnosti Nucera v roku 2022

Thyssenkrupp má podľa interných informácií tento rok v pláne uviesť na burzu svoj výrobný segment v oblasti elektrolýzy, a to v podobe samostatnej entity s názvom Nucera. Po úvodnom vstupe na burzu tohto spoločného podniku s talianskou spoločnosťou Industrie De Nora SpA si Thyssenkrupp plánuje ponechať viac ako 50 % akcií.

Denis Krude, generálny riaditeľ Nucera, hovorí v rozhovoroch o tom, že firma chce využiť vhodný moment a vstúpiť na perspektívny trh s vodíkom, pri ktorom sa čaká výrazný rast. Podľa Krudeho vedenie spoločnosti Thyssenkrupp dúfa, že z úvodnej ponuky akcií na burze získa približne 600 miliónov eur, vychádzajúc z pohybu pri vývoji ceny akcií v rozsahu 10 až 20 % na základe analytických hodnôt podniku v rozmedzí od 3 do 6 miliárd eur.

Prichádza vlna zelených IPO

Hoci je samotná technológia ekologického získavania vodíka a jeho využitia ešte len v plienkach, samotný vodík sa označuje za riešenie na zníženie emisií nielen v doprave, ale aj pri priemyselných činnostiach náročných na emisie oxidu uhličitého, ako je chemická výroba a výroba ocele. Neobvyklý nárast cien elektrickej energie a zemného plynu tiež poukázal na potrebu diverzifikácie zdrojov energie v Európe. Práve na starom kontinente sa odvetvia intenzívne pripravujú na splnenie náročného cieľa Európskej únie, ktorým je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu kontinentu. Táto kombinácia plánov a situácie na energetickom trhu prináša stále silnejšiu vlnu zelených IPO, medzi ktoré sa chce zaradiť aj Nucera.

Odhady skupiny 13 analytikov hovoria, že v 12-mesačnom horizonte by sa mala cena akcie Thysenkrupp dostať na 13,98 eur. Najvyšší odhad pritom predikuje nárast na 18,00 eur a najnižší zotrvanie na 10,00 eur. Voči predchádzajúcej odhadovej cene vo výške 10,82 eur ide pri mediánovej prognóze o očakávaný nárast o +29,3 %. Pri tradičných strojárskych gigantoch, akým je aj Thysenkrupp, panuje vo všeobecnosti v otázke nástupu do nových segmentov skôr opatrnosť. Pri Thysenkrupp však, zdá sa, nemusí byť namieste, keďže firma má dostatočné skúsenosti pre vstup do vodíkového segmentu. Bude už len závisieť na nemeckom gigantovi, ako sa dokáže vysporiadať s výzvami okolo vodíka od vývoja až po technické riešenia pre udržateľnú elektrolýzu.

Komentár hlavného analytika CapitalPanda Joza Perića