1. Vďačnosť
O tom, čo nám nefunguje, nesedí, čo nás obťažuje či vyrušuje, vieme rozprávať celkom dosť. Avšak väčšinu pre nás bežných vecí, ako sú zdravie, rodina, pokoj, voľný čas či priatelia, si až tak nevážime, niekedy až dovtedy, kým o ne neprídeme. Preto je dobré vďačnosť vedome trénovať. Koniec koncov aj výskumy dokazujú to, že čím viac sme vďační za veci, ktoré máme, tým viac nám ich prichádza do života.

1. Optimizmus
Nemyslíme tým umelé pozitívne myslenie, ktoré sľubuje instantné šťastie na počkanie. Je to prístup, ktorý nám pomáha vidieť vo všetkom, čo sa nám v živote deje, niečo dobré – napríklad výzvu niečo nové sa naučiť, prekročiť svoje hranice, vyskúšať svoju trpezlivosť, odvahu, iný uhol pohľadu a pod.

3. Mindfulness
Za týmto slovom sa ukrýva jednoduchá všímavosť – naša schopnosť byť tu a teraz, ktorá nám pomáha zbaviť sa stresu z minulosti a obáv z budúcnosti. Jednoducho uvedomovať si prítomnosť a to, čo sa v nej a s nami deje práve teraz.

4. Spolupatričnosť
Žijeme v kultúre individualistov a hoci sa vďaka moderným technológiám vieme prepojiť s celým svetom, stále viac ľudí cíti vnútornú samotu a úzkosť. Sme tvory sociálne a potreba vlastného „kmeňa“ je pre nás od podstaty dôležitá. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, ktorí v nás veria, vedia nás oceniť, dôverujeme im a vieme sa spolu aj zasmiať.

5. Ocenenie
Vedieť oceniť seba aj iných. Niektorým robí problém jedno alebo druhé a väčšine robí problém oboje. Ešte stále sme skôr nastavení na všímanie si toho, čo sa nepodarilo, a prehliadanie toho, čo stojí za uznanie. Na sebe aj na druhých. Dopláca na to naše sebavedomie, dôvera vo vlastné schopnosti a často aj ľudia, ktorých vedieme.

6. Starostlivosť o telo
Telo je náš najdôležitejší dopravný prostriedok. A zároveň jediný. Nemôžeme ho vrátiť, reklamovať ani vymeniť za iný. Naše telo potrebuje stravu, z ktorej nebude otupené väčšinu dňa, a zdravý pohyb, vďaka čomu sa udržiava zdravé a silné. A okrem toho potrebuje energiu. Preto musíme vedieť, ktoré činnosti nám ju dávajú a ktoré nás o ňu oberajú, to znamená mať zdravý energy management.

7. Starostlivosť o dušu
Tak, ako potrebujeme mať zdravé telo, aby sme mali kde žiť, potrebujeme aj zdravú dušu, aby nás to vôbec bavilo. Psychické problémy sú jednou z najväčších a zároveň najtichších hrozieb dnešnej doby. Strata zmyslu v živote je dnes už taká bežná ako vysoký krvný tlak. Na to, aby sme boli šťastní, potrebujeme cítiť, že sme súčasťou niečoho väčšieho a zároveň že tu máme svoje miesto a (pre nás) zmysluplné poslanie.

8. Kreativita
Schopnosť objavovať nové veci alebo vidieť tie staré novým spôsobom. S touto vlastnosťou sme sa narodili, no vyrástli sme z nej. Systém nám v tom nepekne pomohol. Výskumy hovoria, že deti, ktoré nastupujú do 1. ročníka základnej školy, svoju kreativitu používajú na 98 %. Po skončení povinnej školskej dochádzky sú to už len dve percentá. K tejto stratenej schopnosti sa musíme vrátiť, keď chceme tvoriť svoj život podľa seba tak, aby sme z neho mali radosť.

9. Otvorená myseľ
Schopnosť učiť sa nové veci, prijať nové názory, pozrieť sa na to z iného pohľadu – toto všetko sú vlastnosti človeka, ktorý pochopil, že jedinou konštantou v živote je zmena. A čo platí dnes, zajtra už nemusí. Otvorená myseľ nám pomáha vidieť veci z nadhľadu, v iných súvislostiach alebo jednoducho tak, ako to videl Albert Einstein – všetko je relatívne.

10. Altruizmus
Schopnosť súcitiť a pristupovať k sebe aj k ostatným láskavo je dôležitou ingredienciou šťastia a emočne zdravého života. Patrí sem aj schopnosť byť pozorný voči svojim potrebám a voči potrebám a prežívaniu druhých ľudí. Je zaujímavé, že všetky tieto aktivity vypúšťame zo svojho života ako prvé, keď nemáme čas alebo sme zaneprázdnení. Ako keby starostlivosť o naše vnútro bola menej dôležitá ako navariť obed či pozrieť si večerný seriál.

Článok nájdete v októbrovom čísle časopise Zisk manažment.

Autor: Daša Majková, Happy Company
v spolupráci s redakciou
Zisk manažment

Zdroj: Happy Company