Treba rozlišovať typy zákazníkov? Každý človek má iný štýl komunikácie a spôsob uvažovania. Preto ak správne neodhadnete typ zákazníka, môžete si ako predajca pekne zavariť... Za posledné roky popri produktových znalostiach stále viac a viac naberá na dôležitosti znalosť zákazníkov. V marketingu je to hlavne dobre zvolená a zadefinovaná cieľová skupina...