Trendy na Brnianskom výstavisku: digitalizácia a svetové giganty

Brnianske výstavisko s čistou výstavnou plochou 130 000 metrov štvorcových patrí medzi najväčšie výstaviská sveta. Ročne sa na ňom koná viac ako 50 veľtrhov, ktoré navštívi takmer jeden milión návštevníkov. Aký kus cesty urazilo výstavníctvo za posledné obdobie?

„Biznis vo výstavníctve teraz ťaží z dobre naštartovanej ekonomiky a my veríme, že to tak zostane aj naďalej. Z oboch trhov sú signály zatiaľ skôr pozitívne, bude však, samozrejme, záležať na tom, ako sa bude vyvíjať situácia vo veľkých európskych ekonomikách,“ hovorí pre Zisk manažment Jiří Smetana, tlačový hovorca výstaviska Veletrhy Brno.

Digitálna továreň vzbudzuje záujem

Tradične najsilnejšou akciou na brnianskom výstavisku je, samozrejme, Medzinárodný strojársky veľtrh. „Na ňom sme tento rok spustili projekt k téme digitálnej továrne a veľmi pozitívne nás prekvapil záujem firiem. Vidíme v tom veľký potenciál priviesť na tradičné priemyselné akcie aj svetové giganty z oblasti informačných technológií, tak ako sa nám to tento rok podarilo so spoločnosťou Microsoft,“ objasňuje pre Zisk manažment. Práve tieto trendy – efektívna výroba a na ňu nadväzujúce procesy – sú stále silnejšou témou aj na iných veľtrhoch.

V redakcii nás zaujímalo, ktoré faktory svedčia o tom, či sú ten-ktorý veľtrh alebo výstava úspešné. „Okrem ekonomického úspechu akcie, ktorý je z nášho pohľadu, samozrejme, dôležitý, si veľmi dávame záležať na vyhodnotení spokojnosti zákazníkov. Pri veľkých podujatiach preto robíme priamo počas veľtrhu prieskumy, pri ostatných akciách sa zameriavame na online dopytovanie,“ poznamenáva hovorca výstaviska. Zaujíma ich spokojnosť klientov s úrovňou podujatia a so službami, ktoré ponúkajú, v neposlednom rade i názory na trendy do budúcnosti. Tie potom zohľadňujú pri ďalšom smerovaní akcií.

Ekologické témy sú na vzostupe

Okrem projektu digitálnej továrne na brnianskom výstavisku podporujú aj témy z oblasti cirkulárnej ekonomiky, odpadového hospodárstva a udržateľnosti. „Z pohľadu komfortu pre návštevníkov sme ďalej posunuli našu mobilnú aplikáciu, ktorá je skvelým pomocníkom pre pohyb na veľtrhu. Nasadili sme v nej systém ukladania vybraných produktov,“ konštatuje Jiří Smetana. Návštevník si tak môže vytvoriť v mobile svoj osobný zoznam exponátov, ktoré ho zaujali, a vystavovateľ získa prehľad o tom, kto sa o jeho produkty zaujíma. Z pohľadu výstavby expozícií stojí za zmienku nový systém OctaMAX, ktorý prvýkrát využili pri stavbe českej národnej expozície na MSV. „Ide naozaj o zásadný posun v kvalite ponúkaných expozícií. Veríme, že oň budú mať zákazníci záujem a v budúcnosti na ňom budeme stavať ešte viac,“ poznamenáva pre Zisk manažment.

Pozornosť zákazníkov treba pritiahnuť

Na veľtrhoch a výstavách je žiaduce pritiahnuť pozornosť návštevníkov. Čo sa v tomto prípade najviac osvedčuje? „V kampaniach sa vždy sústredíme na to, pre koho je veľtrh určený. U rýdzo odborných podujatí, ako sú napríklad módne veľtrhy Styl & Kabo, sa zameriavame na priamu komunikáciu s návštevníkmi, s cieľom zabezpečiť im na veľtrhu čo najväčší komfort,“ spresňuje hovorca. Pri akciách zameraných na verejnosť výstavisko úspešne spolupracuje s množstvom celebrít, ktoré sa stávajú tvárami ich kampaní a zapájajú sa aj do samotného programu. Za zmienku stojí aj online kampaň #vzacnemalickosti, zameraná na nových návštevníkov, v snahe motivovať ich k návšteve veľtrhu.

V čom majú vystavovatelia často rezervy? „Dôležité je, aby každý vystavovateľ vedel, s akým cieľom na veľtrh ide a tomu prispôsobil svoju účasť. Zároveň je potrebné využívať všetky komunikačné kanály, ktoré so sebou účasť na veľtrhu nesie. My napríklad ponúkame nový, veľmi kvalitný obsahový web, kde majú vystavovatelia možnosť predstaviť sa prostredníctvom ľudsky spracovaných autorských textov,“ radí Jiří Smetana. Rovnaké je to aj so spomínanou mobilnou aplikáciou. Jednoducho, dôležité je byť na veľtrhu aktívny a snažiť sa potenciálnych zákazníkov zaujať aj inak ako len svojou prítomnosťou.

Bratislavské výstavisko láka na pridanú hodnotu podujatí

Výstavisko Incheba Expo Bratislava predstavuje pre hlavné mesto Slovenska unikátne miesto na organizovanie hromadných podujatí – výstav, veľtrhov, konferencií a kongresov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a firemných akcií. Výborná lokalizácia v blízkosti Česka, Rakúska a Maďarska a univerzálnosť a variabilita jednotlivých častí areálu predstavujú vhodné riešenia pre organizáciu rôznych jednodňových a viacdňových podujatí domáceho i medzinárodného charakteru.

Záujem verejnosti o výstavníctvo rastie

Ekonomické ukazovatele segmentu výstavníctva v posledných dvoch rokoch podľa Martiny Mackovej, PR manažérky spoločnosti Incheba, ukazujú, že veľtrhy a výstavy zaznamenávajú nielen na Slovensku, ale aj v ostatných európskych krajinách nárast. „Tieto čísla však rastú pomalšie ako pred rokom 2008 – obdobím, ktoré neskôr poznačila svetová ekonomická kríza. Dnes sú už výstavné spoločnosti naladené pozitívne. Výstavníctvo ovplyvňuje ekonomická situácia v krajine, a preto platí, že ak sa darí ekonomike, darí sa aj výstavníctvu. Na základe toho sú potom firmy ochotné investovať do svojho rozvoja a marketingu.“

Výstavy a veľtrhy sú podľa nej stále atraktívnou a v niektorých prípadoch nenahraditeľnou formou prezentácie, a to aj v dnešnej prevažne digitálnej dobe. „Dopyt a účasť na výstavách a veľtrhoch však potvrdzujú, že vplyvom on-line prostredia význam výstavníctva neklesá. Internet sa pre výstavné firmy nestáva hrozbou, ale, naopak, je pre ne výzvou. Čoraz viac firiem prepája výstavníctvo s digitálnym marketingom a investuje do videoobsahu mobilných aplikácií či sociálnych sietí,“ podotýka Martina Macková.

Sprievodné podujatia stále lákajú

Z nedávnych prieskumov Asociácie globálneho výstavného priemyslu (UFI), ktoré realizovala britská spoločnosť Explori, vyplýva, že na výstavách a veľtrhoch chýba faktor „newness“, tzv. „novoty“. Návštevníci majú pocit, že im výstavy z dlhodobého hľadiska neponúkajú viac-menej nič nové. To však nie je prípad bratislavského výstaviska Incheba. „V tomto roku sme sa zamerali na zlepšovanie našich existujúcich projektov a organizáciu atraktívnych sprievodných podujatí. Sme si vedomí, že dnešný zákazník je veľmi náročný a ponúknuť mu ‚len‘ prehliadku výstavných expozícií nestačí. Aj z toho dôvodu sa zameriavame na aktivity, ktoré nielen vzbudia záujem, ale aj zanechajú dojem. Len tak si môžeme byť istí, že robíme všetko pre to, aby mal návštevník dôvod vrátiť sa k nám a naše výstavy a veľtrhy odporučil svojmu známemu.“

Trendy, ktoré hýbu trhom

Výstavy a veľtrhy sú pre firmy vhodným komunikačným nosičom na dosiahnutie predajných cieľov. Ktoré hlavné trendy teraz hýbu trhom? „Výstavy a veľtrhy ako nástroje ‚živého‘ marketingu sú nenahraditeľnou formou prezentácie, kde podstatou zostáva vzájomná dôvera partnerov a obchod uskutočnený ‚tvárou v tvár‘. Návštevníkom však dnes už nestačí len široká ponuka tovarov a služieb, ale vyžadujú od účasti na veľtrhu aj pridanú hodnotu,“ objasňuje pre Zisk manažment Martina Macková. Jedným z hlavných trendov je preto orientovať sa na sprievodné podujatia, ktoré popri ponuke od vystavovateľov ponúkajú možnosť zabaviť sa, dozvedieť sa niečo nové a stráviť na výstavisku príjemný čas. Sprievodný program je prvkom, ktorý dokáže vo veľkej miere zvyšovať návštevnosť.

Výstavné projekty sú dnes podľa slov hovorkyne podporované prepojením cieľových skupín s vystavovateľmi formou matchmakingu a prepojením komunikácie výstav a veľtrhov s marketingovou komunikáciou vystavovateľov (crossmarketing). Vystavovatelia menej investujú do „veľkolepých“ expozícií, naopak, viac sa investície vkladajú do digitálneho marketingu a pracuje sa s inovatívnejšími formami propagácie.

Špecifiká tuzemského trhu

V západoeurópskych firmách v segmente B2B predstavujú ich náklady cca 40 – 65 percent z komunikačného rozpočtu. Slovenský trh je v oblasti výstavníctva veľmi špecifický a aj vzhľadom na jeho veľkosť a historické súvislosti ho nie je ľahké porovnávať s trhmi iných európskych krajín. Podľa prieskumov UFI vykazujú európske výstavné spoločnosti po krízovom období v súčasnosti nárast a rastúci záujem vystavovateľov o B2B podujatia, a to hlavne v krajinách ako Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. „Na Slovensku nie je odborná komunita taká veľká, a preto firmy nepovažujú za také efektívne investovať svoje prostriedky do tejto formy propagácie. Slovenský trh je viac lokálny a zameraný skôr na B2C segment,“ poznamenáva Martina Macková.

Takto využijete potenciál výstav

Nezameniteľnou výhodou rôznych výstavných projektov v Inchebe je tzv. 3D prezentácia. To znamená, že návštevníci na veľtrhoch a výstavách zapájajú všetky svoje zmysly – zrak, chuť, čuch, sluch i hmat pri rozhodovaní sa o produktoch, čo sú atribúty, ktoré by mali vystavovatelia využiť. „O všetkom svedčí krátka štatistika. Ľudia si pamätajú len 10 % z toho, čo počujú, len 20 % z toho, čo vidia, len 40 % z toho, čo vidia a počujú dohromady, ale 100 % z toho, čo zažijú. Veľtrhy a výstavy sú jedinou komunikačnou platformou, ktoré toto skutočne dokážu,“ podotýka hovorkyňa. 

Návratnosť vložených investícií, času a ľudského potenciálu prostredníctvom propagácie na veľtrhu však bude podľa Martiny Mackovej efektívna iba v tom prípade, ak budú firmy pristupovať k organizácii veľtrhu skutočne poctivo a zodpovedne. „Je veľmi dôležité, aby vystavovatelia stavili na správnych reprezentantov. Zástupcovia spoločností by mali aktívne oslovovať klientov, získavať spätnú väzbu, analyzovať ich požiadavky a následne, po skončení veľtrhu, kvalitne spracovávať všetky informácie a na základe nich oslovovať potenciálnych klientov.“

 Článok je krátený pre účely webu. Celý ho nájdete v časopise Zisk manažment.