Stavebníctvo v tomto roku vzrastie o 4 percentá, rast očakáva 80 percent riaditeľov stavebných spoločností. Vyplýva to z výsledkov pravidelného prieskumu spoločnosti CEEC Research, ktorý uskutočňuje formou osobných pohovorov s riaditeľmi a ďalšími vedúcimi pracovníkmi najvýznamnejších stavebných spoločností na Slovensku.

Optimistické nálady

Rast bude pokračovať aj v roku 2018, konkrétne sa očakáva hodnota + 2,3 percenta. Tržby stavebných spoločností vzrastú v roku 2017 o 4,4 percenta pričom je zaujímavé, že menšie spoločnosti očakávajú vyšší rast tržieb než spoločnosti veľké.

„V porovnaní s rokom 2016 bude slovenské stavebníctvo mierne rásť nielen vďaka verejným investíciám inžinierskych stavieb, ale rovnako aj investíciám privátneho sektora. Očakávam pokračujúce verejné a súkromné investície do zabezpečenia výroby a obsluhy územia, súvisiace s výstavbou automobilky JLR v Nitre, výstavbu významných urbanizovaných celkov v Bratislave a rast súkromných investícií rezidenčného bývania, vrátane objektov občianskej vybavenosti,“ povedal obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav Ján Záhradník.

Železnice investujú