Dolná časť krivky

Podľa Miltona Guerryho, prezidenta Medzinárodnej federácie robotiky (IFR), treba za poklesom vidieť problémy, ktorým ešte pred vypuknutím pandémie museli čeliť dva kľúčové sektory – automobilový a elektrotechnický priemysel. Doterajší vývoj vo výrobnom priemysle určite spôsobí ďalší pokles nových objednávok a odborníci odhadujú, že dosiahnutie predkrízovej úrovne v tomto sektore nepríde skôr ako koncom roka 2023.

Zraky upreté na Čínu

Zotavovanie ekonomík však bude prichádzať postupne podľa regiónov. Najviac nádejí sľubuje čínsky trh, kde sa hospodárstvo začalo dostávať späť do normálu už v druhej polovici minulého roka. V krajine bolo do roku 2019 inštalovaných 783 000 robotov - prírastok za rok 2019 predstavoval takmer 120 tisíc kusov, pričom väčšinu (71%) dodali zahraniční dodávatelia. Asi tretina nových robotov z dovozu smerovala do automobilovej výroby.

Európa stále s rozdielmi

V Európe s celkovým počtom 580 tisíc robotov stále dominuje Nemecko, kde sa v roku 2019 zvýšil počet priemyselných robotov o 7% na 221 500 kusov. Zaujímavé je, že zatiaľ čo v Nemecku ročne pribudne asi 20 tisíc nových robotov, vo Veľkej Británii, zrejme v dôsledku neistoty z blížiaceho sa brexitu, to boli iba 2 tisíce. Jednoznačný globálny trend predstavuje nárast podielu tzv. kolaboratívnych robotov, ktorý v roku 2019 vzrástol o 11%. Napriek tomu však dosahuje podiel robotov, spolupracujúcich s človekom, iba 4,8% z celkového počtu.

Bez nich to nepôjde

Napriek problémom, spôsobených pandémiou, ponúka zložitá situácia nové príležitosti na modernizáciu a digitalizáciu výroby. Z dlhodobého hľadiska zostanú výhody zvyšovania počtu inštalácií robotov rovnaké. Hlavnými stimulmi sú rýchla výroba a dodávka prispôsobených produktov za konkurenčné ceny. Automatizácia umožňuje výrobcom udržiavať výrobu v rozvinutých ekonomikách - alebo ju opätovne využívať - ​​bez toho, aby obetovali efektívnosť nákladov. 

Roboty potrebujú odborníkov

Podľa názoru odborníkov však za rýchlym tempom inštalácie nových robotov citeľne zaostáva systematická odborná príprava pracovníkov, ktorí ich musia vyvíjať, inštalovať a dozerať na ich bezporuchový chod. Kvalifikovaní pracovníci pribúdajú pomalšie, pretože iba málo krajín pristupuje k úpravám systému vzdelávania tak, ako si to vyžaduje celkový vývoj. Podľa indexu pripravenosti na automatizáciu, zverejneného spoločnosťou The Economist Intelligence Unit (EIU), presadzujú v praxi iba štyri krajiny na svete vyspelú vzdelávaciu politiku, zodpovedajúcu potrebám automatizovanej ekonomiky: Južná Kórea, Estónsko, Singapúr a Nemecko. Krajiny ako Japonsko, USA a Francúzsko sú klasifikované ako rozvinuté, zatiaľ čo Čína stále patrí iba medzi rozvíjajúce sa ekonomiky.

Jasná trajektória

Pre postpandemické ekonomické zotavenie budú rozhodujúce nielen doteraz osvedčené prínosy robotiky, ale i nové trendy, ktoré sa objavujú vďaka ich neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu. Čo nové roboty dokážu?

Učia sa nové triky

Priemyselné roboty sú čoraz viac vybavené softvérom umelej inteligencie (AI), spracovaním obrazu a ďalšími senzorickými systémami, aby zvládli nové, náročné úlohy. Jedným z príkladov je triedenie odpadu na bežiacom páse, ktoré doteraz mohli robiť iba ľudské ruky. Nové generácie robotov sa ľahšie inštalujú, programujú a dajú sa prepojiť do siete. Pokrok v komunikačných protokoloch znamená, že roboty možno bezproblémovo integrovať do stratégií automatizácie a priemyslu 4.0.

Pracujú v inteligentných továrňach

Automobilový priemysel je priekopníkom v oblasti inteligentných továrenských riešení a namiesto montážnych liniek používa priemyselné roboty. Budúcnosť patrí sieťovej interakcii robotov a autonómnych vozidiel - alebo skôr autonómnych mobilných robotov (AMR). Tieto mobilné roboty sú vybavené najnovšou navigačnou technológiou a sú oveľa flexibilnejšie ako bežné výrobné linky. Predstavujú komplexný dopravný systém bez vodiča, kde môžu byť samostatné jednotky odpojené od výroby na montážnej linke a presmerované na montážne stanice, kde je možné zostaviť individuálne vybavené varianty. Pri úplných zmenách modelu musia byť namiesto demontáže a prestavby celej výrobnej linky preprogramované iba roboty a AMR. Zároveň sa zrýchľuje integrácia pracovísk so spoluprácou medzi ľuďmi a robotmi a roboty čoraz viac pracujú ruka v ruke s ľuďmi bez akýchkoľvek ochranných bariér.

Vstupujú na nové trhy

Prelomové zmeny v sieťovaní prispievajú k čoraz väčšiemu využívaniu robotov vo výrobných odvetviach, ktoré automatizáciu objavili len nedávno. Patria sem napríklad potravinársky a nápojový priemysel, textilný priemysel, drevospracujúci a plastikársky priemysel. Postupujúca digitálna transformácia povedie k úplne novým obchodným modelom, pretože výrobcovia budú môcť diverzifikovať produkciu ľahšie ako kedykoľvek predtým. V inteligentnej továrni je možné rýchlo zostaviť rôzne výrobky na rovnakom systéme - klasická výrobná linka bude čoskoro zastaraná.

Pomáhajú pri ochrane podnebia

Moderné roboty pracujú energeticky efektívne a znižujú energetickú náročnosť výroby priamo svojim využitím. Vďaka ich precíznej práci vzniká menej odpadu a chybného tovaru, čo má pozitívny vplyv na využitie zdrojov a vstupov. Okrem toho sa roboty používajú aj pri nákladovo efektívnej výrobe systémov pre obnoviteľné energie. Patrí sem napríklad výroba fotovoltických modulov alebo vodíkových palivových článkov.

Vstupujú do dodávateľských reťazcov

Pandémia zviditeľnila slabiny v globalizovaných dodávateľských reťazcoch. Výrobcovia majú teraz možnosť premýšľať o dodávateľských trasách z úplne novej perspektívy. Keď automatizácia zmení výrobné podmienky, výrobcovia získajú novú úroveň flexibility, ktorú v minulosti nemali k dispozícii najmä v regiónoch s vysokými mzdami, ako je väčšina krajín Európskej únie, Severná Amerika, Japonsko alebo Južná Kórea.

Skvelý úspech

Prestížnu medzinárodnú Cenu za inováciu a podnikanie v robotike a automatizácii (IERA) za rok 2020 získala kamera MotionCam-3D s vysokým rozlíšením, ktorú vyvinula a vyrobila slovenská spoločnosť Photoneo. Tento najpresnejší a najrýchlejší 3D skener sníma rýchlo sa pohybujúce objekty a priemyselným robotom poskytuje „najostrejšie oči na svete“. Inovatívny 3D zobrazovací systém v sebe spája výhody stereovízie s využitím vlastností paralelne štruktúrovaného svetla a prináša rýchly a presný systém vnímania pre  aplikácie v spoločnosti a priemysle.

Ako uviedol uviedol Ján Žižka, generálny riaditeľ bratislavskej firmy Photoneo „naša kamera je schopná kontrolovať objekty pohybujúce sa rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu. Jej kvality je možné využiť v rôznych oblastiach, napr. v elektronickom obchode a logistike, pre systémy triedenia objektov či autonómne doručovanie. Kamera tiež môže pomôcť pri spracovaní potravín a triedení odpadu, ako aj pri zbere úrody v poľnohospodárstve. Vďaka presnému strojovému videniu môžu roboty analyzovať aj objekty pomocou obrázkov vo vysokom rozlíšení, čo je dôležité pri kontrole kvality.“

Podľa Miltona Guerryho, prezidenta IFR, môžu inovácie ako MotionCam-3D výrazne urýchliť a zjednodušiť zavádzanie inteligentných kobotov (kolaboratívnych robotov) v malých a stredných podnikoch.