Aktivovať zmysly zákazníka cez obaly je zložitá veda. Vhodne navrhnutým atraktívnym obalom je možné podľa slov Júliusa Mazána, inovačného manažéra spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, zvýšiť predaj produktu až o 20 percent. „Jedinečnosť obalu spočíva vo zvýraznení a posilnení vlastností obalu a spôsobe jeho využitia užívateľom tak, aby mu priniesol výrazný pozitívny účinok a pridanú hodnotu produktu.“

Ako veľmi sa zmenili obalové materiály z vášho pohľadu za posledné roky? Ako moderný spotrebiteľ vníma obal?
Moderný spotrebiteľ je veľmi náročný. Všetky tie poučky o éčkach, obsahu potravín, škodlivých látkach a návodoch na použitie, otváraní a recyklácii obalu nútia obalový segment prinášať komfortné informácie a tým navodzovať dôveru zákazníka voči zabalenému produktu. Je to teda priamo obal, ktorý v dnešnej dobe predáva! Typické ochranné funkcie obalu, ako je ochrana proti starnutiu (uchovateľnosť – shelf life), zabezpečenie zachovania originálnej chuti, vône a typických vlastností produktu, ako aj ochrana proti poškodeniu produktu sú v dnešnej dobe vnímané ako samozrejmosť. Moderný obal je silným predajným nástrojom, ale aj pomocníkom pri výbere očakávaného produktu pre užívateľa.

Ponúkate len štandardizované výrobky, alebo dokážete „ušiť“ obal presne na mieru zákazníka? Ktoré segmenty na trhu sú najviac náročné na obalové riešenia a čomu to pripisujete?
Samozrejme, štandardizované obaly vždy sú a budú súčasťou obalového portfólia, majú svoje miesto na trhu. Unikátne riešenia predstavujú súčasný trend výnimočnosti, s ktorým sa stretávame každý deň, keď si kupujeme auto podľa nášho priania, zariaďujeme dom podľa nášho vkusu a obliekame sa podľa trendov. Väčšina produktov na trhu ponúka taktiež niečo výnimočné!

Tento trend neobchádza ani obalový segment, výrobcovia produktov sa snažia osloviť zákazníkov prostredníctvom unikátnej vlastnosti produktu, ale aj obalu. Vzhľadom na vysokú dynamiku trhu i náročnosť zmien trendov je často náročné meniť produkt – finančne aj časovo. Výrobcovia preto oživujú a znovu aktivizujú zabehnuté produkty zmenou dizajnu obalu. Vývoj obalu a dizajn konceptu pripravujú naši obaloví experti s dlhoročnou praxou v segmente rýchloobrátkového tovaru (FMCG), pomáhajú tým zvyšovať predaj produktov, respektíve zavádzať novinky na trhu.

Vami vyrábané obaly nachádzajú uplatnenie pri balení najrozmanitejších druhov tovaru, nevynímajúc ani retail. Na ktoré hlavné atribúty prihliadate z pohľadu kvalitu, dizajnu i ceny?
Retail je najdynamickejší segment z pohľadu zmien produktu aj obalov. V tomto segmente výrobcovia denne oslovujú miliardy zákazníkov v obchodoch a snažia sa predať práve ten svoj produkt. Segmentácia zákazníkov v retaile je rozmanitá, s rôznymi očakávaniami na kvalitu, dizajn a cenu. Pokiaľ je špecifický segment zákazníkov zaujímavý, trendový a má vysoký rastový potenciál, okamžite sa preň znásobia ponuky od niekoľkých výrobcov.

Segmenty trhu s jedinečným produktom a nízkym potenciálom zákazníkov sú menej zaujímavé pre výrobcov, avšak ponúkajú možnosť rozlíšenia a jedinečnosti. Práve takýmito atribútmi je možné zaujať klientov. Jedinečnosť obalu nemusí spočívať v zmene tvaru, napríklad namiesto hranola použitý amorfný tvar nepredstavuje nič jedinečné. Jedinečnosť spočíva vo zvýraznení a posilnení vlastností obalu, spôsobe jeho využitia užívateľom tak, aby priniesol výrazný pozitívny účinok a hlavne dôvod, prečo si daný produkt a obal spotrebiteľ kúpil. A pokiaľ si ho kúpi opätovne, vytvorili sme naozaj pridanú hodnotu produktu.

Ako možno čo najviac aktivovať zmysly zákazníka cez obaly? Čo na neho zaberá najviac a čomu to pripisujete?
Tak toto je naozaj zložitá veda! V prvom rade, každý sme zákazník a každý sa správame a reagujeme inak. Pritom vznikajú neraz aj vyhrotené situácie, keď sme mimo svojej komfortnej zóny. Jedna skupina zákazníkov podlieha impulzívnym nákupom (bez prípravy) a ďalšia skupina sú rozhodnutí spotrebitelia, ktorí dopredu vedia, čo kúpia, keď vstupujú do predajne. Či už konáme cielene, alebo impulzívne, vždy v momente rozhodnutia o danom produkte je naše konanie ovplyvnené vonkajšími vplyvmi.

Medzi takéto vplyvy patria farby obalu, logo produktu a jeho poznanie vďaka reklame alebo odporúčaniu známych. Napríklad pre zubné pasty je vhodné použiť biely obal, čierna asi nebude fungovať. Nemenej dôležitú rolu majú aj tvary obalov – povedzme pri produktoch navodzujúcich pohodu sú potrebné ladné tvary, napríklad šampóny, kondicionéry, naopak, pri fit tyčinke je vhodnejšie použiť dynamický tvar, ktorý podporuje pocit zákazníka k pohybu. Dôležitý je spôsob súladu medzi primárnym a sekundárnym obalom a v neposlednom rade atraktívnosť obalu na pulte. Elementov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie zákazníkov, je však oveľa viac, je to veda sama osebe.

Vzbudiť kvalitným obalom pozornosť spotrebiteľa je kľúčom k úspechu. Ktorými inováciami či vylepšeniami sa vám to darí najlepšie napĺňať?
Na základe našich skúseností, overených v praxi, je možné vhodne navrhnutým atraktívnym obalom zvýšiť predaj produktu až o 20 percent. Vhodnosť a kvalitu obalu je nutné chápať v kontexte ostatných produktov na pulte, očakávaní zákazníkov, ale aj potenciálu samotného segmentu produktu. Úspešná inovácia obalu je napríklad aj taká, ktorá podvedome navedie predavačku bez použitia nožíka otvoriť obal a vyložiť produkt na pult, čím zabezpečí kvalitnú prezentáciu produktu na pulte.

Znamená to dokonale poznať proces prezentácie produktu na pulte pred samotným predajom, ale aj technológiu výroby obalov. Iná úspešná inovácia dokáže zabezpečiť, aby produkt bol vždy viditeľný na pulte a dostupný pre zákazníka – či je na pulte hoci desať produktov, alebo len jeden. To je veľmi dôležité, pretože zákazník si kúpi len produkt, ktorý vidí. V retaile je dôležitý moment rozhodovania sa pred pultom, keď zákazník musí pocítiť wow efekt, vplyvom jeho pozitívneho vnemu je naklonený produkt kúpiť. Mnohí výrobcovia len kopírujú zaužívané tvary a obalové koncepty, pričom dúfajú v pozitívny efekt na predaj ich produktov. Nie vždy to však funguje.

Veľa sa v súčasnosti hovorí o udržateľných a optimalizovaných obalových riešeniach v retaile. Čo je pre vás inšpiráciou pri inováciách týchto riešení a ako sa to prejavuje v praxi?
Väčšina výrobcov spája udržateľnosť a optimalizáciu s úsporou nákladov. Nie je to vždy tak, aj keď vo väčšine prípadov je možné identifikovať malú úsporu. Udržateľnosť a optimalizácia obalových riešení je v neustálom zlepšovaní celého procesu, teda nielen obalov samotných. Výrobné spoločnosti majú nastavené obalové procesy často neoptimálne a úspory z ich optimalizácie sú najčastejšie počítané v miliónoch eur, kým úspory na obaloch môžu predstavovať len niekoľkotisícové položky. Naša spoločnosť Smurfit Kappa hľadá vždy komplexné optimalizačné riešenie pre výrobcov, zamerať sa len na obaly samostatne považujeme za stratu času. Hľadanie riešení z pohľadu celkových nákladov na baliaci proces si vyžaduje pochopenie celého baliaceho a logistického procesu až k zákazníkovi na pult predajne. V každej fáze života obalu sú požiadavky iné a to je inšpiratívne pre navrhovanie obalov.

Môže byť obalový dizajn prínosný aj z hľadiska predchádzania vzniku odpadu alebo moderných trendov vrátane bioodpadov? Aké sú vaše vízie v danej oblasti – čo žiada trh?
Recyklácia obalov je vysoko nadčasová téma, posledný rok sa tomu venuje celý svet! Naša spoločnosť bola medzi prvými, ktorí začali upozorňovať na škodlivosť plastov a zamorenie našej planéty biologicky nerozložiteľným obalom. Medzi naše kľúčové ciele patrí vývoj obalových riešení, ktoré alternujú súčasné plastové obaly a pomôžu tým znížiť celkové environmentálne zaťaženie zeme. V industriálnom a automobilovom priemysle je použitie plastov bežnou praxou a väčšina obalových spoločností ponúka neekologické riešenia nezodpovedne ďalej. My, v Smurfit Kappa, ideme ďalej – hľadáme ekologické riešenia na báze papiera aj za cenu zložitejšieho postupu a často aj napriek obavám výrobcov o funkčné parametre obalov. Tí sú neskôr pozitívne prekvapení výsledkom.

Aktuálne obalové trendy pre klientov v oblasti predajných odvetví z pohľadu Smurfit Kappa:
• Trendy v obaloch sa odvíjajú od trendov na trhu. Ten sa v súčasnosti ešte viac ako v minulosti prispôsobuje nákupným zvyklostiam zákazníkov.
• Spotrebitelia chcú nakupovať z pohodlia domova neobmedzene, chcú mať jedinečne zabalený tovar s termínom dodania „včera“. To je dôvod, prečo tak dynamicky rastie e-commerce segment.
• E-commerce segment z pohľadu obalov vytvára úplne novú platformu, kde moment prekvapenia z produktu nastáva až po zaplatení a dodaní tovaru, a to po otvorení balíka. Z tohto pohľadu je tento segment úplne odlišný oproti štandardnému retailu, kde rozhodovanie o obale prichádza ešte pred kúpou.
• E-commerce pomáha rastu digitálnej tlače ako prostriedku diferenciácie a osobného prístupu k zákazníkovi. Priznajme si, asi každého potešilo, pokiaľ dostal k balíku personalizované venovanie.
Zdroj: https://www.smurfitkappa.com


Rady pre klientov, ako si vybrať správne obalové riešenie:
• Ideálne obalové riešenie je vždy jedinečne šité na mieru potrieb produktu. Treba si premyslieť, v ktorom trhovom segmente chcete umiestniť svoju ponuku, za akých podmienok budete realizovať výrobu a aký predajný kanál s logistikou použijete.
• Je dôležité poznať cieľovú skupinu, jej kúpnu silu, periodicitu nákupných zvyklostí a faktory ovplyvňujúce kúpu produktu.
• Na realizáciu výroby si musí výrobca stanoviť výrobné kapacity s výškou prvotnej investície. Na základe toho je možné nastaviť kvalitu produktu a spôsob balenia.
• Dôležitú úlohu zohráva aj dokonalé poznanie konkurencie. Často sa však stretávame s tým, že výrobcovia od nás žiadajú vopred stanovené obalové riešenie.
Zdroj: https://www.smurfitkappa.com