Spoločnosť Goldman Sachs vo svojej správe uvádza,  že približne 8 miliónov lekárov a pomocného personálu by mohlo využívať produkty virtuálnej reality. Analýza ďalej hovorí, že počet aktívnych používateľov by mohol stúpať z 0,8 milióna v roku 2020 na 3,4 milióna do roku 2025. Lekárske vzdelávanie, chirurgia, rehabilitačné procesy, psychiatria a psychológia predstavujú oblasti, ktoré budú mať významný benefit z tejto technológie. Samozrejme, okrem lekárov z využívania virtuálnej reality budú mať úžitok aj pacienti. Ide o situácie, kde táto technológia môže podporiť lepšie zvládanie chronickej bolesti, podporuje liečbu obáv a fóbií, alebo napomáha eliminovať lekárske zákroky spôsobujúce  bolestivé situácie, pôrody alebo očkovania. Nakoľko vplyv využívania  virtuálnej reality v medicíne  rastie, poďme sa pozrieť na jednotlivé praktické prípady.

Štúdium

Študenti medicíny sa vďaka virtuálnej realite môžu pozrieť detailne na fungovanie jednotlivých častí ľudského tela, rozpoznať zdravé, ale zároveň pochopiť správanie sa chorého orgánu. Umožňuje nahradiť výučbu na ľudskom tele jeho virtuálnou podobou. Práve výučba na ľudskom tele má mnoho limitov, ktoré sú eliminované využitím virtuálnej reality. Ako príklad uvádzame nemožnosť testovať správania sa ľudského tela pod vplyvom rôznych vonkajších podnetov, ktoré nie je možné realizovať či na živom alebo mŕtvom organizme. Pomocou tejto technológie je možné nie len prezerať si orgány, ale aj sledovať reakcie na liečbu alebo vytvárať interaktívne scenáre, ktoré replikujú bežné, ale aj menej známe liečebné a chirurgické postupy.

Liečba a procedúry

Virtuálna realita umožňuje využiť doteraz nepoznané možnosti nie len lekárov, ale aj pacientov. To sa netýka iba samotnej diagnózy či vyšetrenia, ale aj samotných medicínskych zákrokov. Každý z nás iste pozná  predoperačné posedenie s pacientom. Práve správny prístup, vhodná komunikácia a vizuálna interpretácia medicínskeho zákroku, môže odbúrať stres alebo strach a tak poskytnúť väčšiu spokojnosť pacienta. Tieto prístupy je možné použiť od menších zákrokov (napr. plastická chirurgia) až po rozsiahle a vážne operácie (napr. operácia srdca a pod.).

Ďalšou oblasťou je využívanie je prepojenie robota a virtuálnej reality pri operáciách. Ak chirurg využíva takúto takéto technologické prepojenie, vedie to k citlivejším zásahom a k menším rizikám.

Dôležitou súčasťou využívania virtuálnej reality sú aj často prehliadané oblasti zdravotníctva. Konkrétne máme na mysli liečbu mentálnych ochorení, tíšenie bolesti alebo  rehabilitáciu.

Mentálne ochorenia, tento výraz nezahŕňa iba ťažké prípady, napr. schizofréniu, ale aj napohľad menej dôležité ale nemenej vážne ochorenia, ako sú napr. fóbie. Vďaka virtuálnej medicíne je možné premiestniť pacienta do prostredia, ktoré pôsobí upokojujúco a tým ho presvedčiť na spoluprácu a podporiť tým jeho liečbu, teda pomôcť mu prekonať jeho ochorenia.

Táto technológia umožňuje za krátky čas, v priebehu niekoľkých sekúnd presunúť sa na rozkvitnutú lúku, medzi zvieratá, do veľkého nákupného centra alebo na strechu mrakodrapu. Ide o situácie, ktoré sú v skutočnom živote nerealizovateľné, no pre liečbu pacienta veľmi potrebné. Podobne je možné preniesť pacienta s post traumatickou stresovou poruchou do prostredia, v ktorom sa môže vysporiadať so svojím ochorením. Pomáha pacientom so stratou pamäte, používajú ju autistické deti a pomáha aj pri výskume demencie.

Zvládanie bolesti

Pacienti po operáciách alebo zraneniach sú často odkázaní na lieky proti bolestiam. Tieto lieky majú však niekoľko vážnych nedostatkov. Medzi tie najhoršie patrí vznik závislosti ako aj ich negatívny vplyv na organizmus. Virtuálna realita  umožňuje pacientom trpiacich bolesťou prenos do interaktívneho sveta, ktorý eliminuje vplyv bolesti. Ide o stav, kedy vyvoláme efekt  nesústredenia sa na bolesť, za podmienky možnosti skúmať interaktívny svet. Tento „teleport“ umožní predchádzať nemocničným depresiám a skracuje pooperačné zotavovanie. Rovnako nesmieme opomenúť chronické bolesti, na ktoré sú dnes predpisované pacientovi lieky, vyvolávajúce silnú závislosť, no bez požadovaného účinku.

Rehabilitácia

Praktické experimenty dokazujú, že virtuálna realita  môže hrať kľúčovú úlohu pri rôznych druhoch rehabilitácií. Bolo pozorované, že vo všeobecnosti u pacientov, ktorí v rámci fyzickej rehabilitácie používajú virtuálnu realitu, je väčšia pravdepodobnosť, že svoju rehabilitáciu dokončia. Umožňuje pacientom, aby zabudli na častokrát nepríjemné prostredie, v ktorom sa nachádzajú a viac sa sústredili na samotnú rehabilitáciu. Je dokonca možné, aby pacienti, ktorí nechcú alebo nemôžu dochádzať pravidelne na rehabilitáciu, absolvovali aspoň čiastočnú liečbu u seba doma.

Teleliečba

Ide o situácie, keď virtuálna realita môže byť úspešne  použitá na vzdialenú liečbu pacientov vo forme terapie, sedenia alebo konzultácie s lekárom. Umožňuje realizovať stretnutie v príjemnom prostredí, bez rušivých vplyvov okolia.

Je nesporné, že technológie virtuálnej reality ponúkajú veľké možnosti v zdravotníctve. Umožňuje nielen znižovať náklady, ale aj zlepšovať starostlivosť o pacienta, vyvolať zážitok a taktiež pomáha eliminovať možné problémy či negatíva.  Všetky tieto prípady ilustrujú, že v ide  v medicíne o vynikajúci nástroj na riešenie problémov, vďaka ktorým je cesta k zdravotnej starostlivosti pre pacientov príjemnejšia. Zmierňuje bolesť, rozptyľuje strach, ponúka väčšiu empatiu a starostlivosť. Virtuálna realita umožňuje lekárom zdieľať svoje vedomosti s pacientmi a pacientom bezodplatne komunikovať svoje skúsenosti so svojimi lekármi, čo dovoľuje realizovať účinnú a efektívnu komunikáciu.

Aj keď ide technológiu, ktorá si už píše  zaujímavú históriu,  je stále v začiatkoch, pokiaľ ide o lekárske aplikácie. V budúcnosti sa pravdepodobne bude čoraz viac využívať na zvýšenie bezpečnosti a účinnosti chirurgických zákrokov, tých ktoré sú minimálne invazívne alebo neinvazívne, ako aj na lepšie pochopenie zložitosti ľudského tela.

Okrem pozitív o ktorých sme hovorili, treba povedať že neexistujú rozsiahle štúdie, ktoré by hovorili o negatívach tejto technológie na ľudský organizmus. Ide o situácie vyvolávajúce dezorientáciu alebo dokonca závislosť. Dnes už vieme, že  ide o rozsiahlu tému, ktorej bude patriť minimálne ďalšie desaťročie.

Autori: Peter Balco, Peter Bajzík, Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave