ČO JE TO POISTENIE POHĽADÁVOK?

Pri obchodovaní vždy riskujete možnosť, že zákazník nezaplatí faktúru. Či už je dôvodom platobná neschopnosť alebo nevôľa, poistenie pohľadávok toto riziko pokryje a vy sa tak vyhnete zbytočnej finančnej strate. S poistením pohľadávok si môžete poistiť celé portfólio odberateľov, prípadne jeho časť a pokryť ako komerčné, tak aj politické riziká.

AKO TO FUNGUJE?

Pri žiadosti o poistenie pohľadávok najprv skontrolujeme bonitu vzorky vašich odberateľov. Naši analytici používajú dáta, ktoré získavajú zhromažďovaním finančných informácií a sledovaním ďalších zdrojov.

Okrem odberateľa posudzujeme aj riziko krajiny, a to na základe skupiny ukazovateľov ako je zadĺženie krajiny, veľkosť jej devízových rezerv, volatilita výmenného kurzu, ekonomická situácia a inflácia.

Po preverení vzorky odberateľov obdržíte na základe informácií z dotazníka ponuku s návrhom podmienok poistenia, a akonáhle podpíšete zmluvu, už poisťujeme jednotlivé transakcie. A keď sa stane, že váš zákazník nie je schopný alebo ochotný zaplatiť svoje záväzky a dlh nie je možné vymôcť, vyplatí vám pri splnení podmienok poisťovňa poistné plnenie.

PREČO VYUŽIŤ POISTENIE POHĽADÁVOK?

Pri obchodovaní na faktúru napriek vášmu kreditnému manažmentu a informáciám o vašich zákazníkoch vždy riskujete, že vaši zákazníci nezaplatia. Najmä pri exporte tovaru a služieb, či už v rámci Európy alebo mimo nej, existuje mnoho vecí, ktoré sú úplne mimo vašu kontrolu a ktoré sa môžu pokaziť. Zákazník môže skrachovať alebo sa dostane do  platobnej neschopnosti, ale už sme sa  stretli aj s tým, že zákazník nie je schopný zaplatiť z dôvodu situácie vo svojej krajine alebo jednoducho zmizne.

MUSÍM VYUŽIŤ POISTENIE POHĽADÁVOK PRE VŠETKÝCH SVOJICH ZÁKAZANÍKOV?

Poistenie pohľadávok je najvýhodnejšie, ak si poisťujete všetkých svojich zákazníkov. Nie je však nutné uzatvárať poistenie pohľadávok pre všetkých vašich zákazníkov. Pre niektorých zákazníkov môžete poistenie uzatvoriť, zatiaľ čo u ostatných sa môžete rozhodnúť niesť riziko sami. Ak si prajete poistiť celé svoje portfólio, odporúčame vám využiť poistenie pohľadávok Credirect. V závislosti na vašom produkte a platobných podmienkach  ponúkame v rámci skupiny Credendo oveľa viac variantov a ďalších typov poistenia pohľadávok.

AKÉ SÚ VÝHODY POISTENIA POHĽADÁVOK?

Poistenie pohľadávok je komplexný produkt, ktorý má veľa výhod. Na prvom mieste je to hlavne  istota, že vaše pohľadávky budú uhradené. Peniaze, ktoré vám dlhujú vaši zákazníci vám totiž pomôžeme vymôcť, a pokiaľ sa to nepodarí, vyplatíme vám náhradu škody. Poistenie pohľadávok ale nie je len o istote úhrad vašich faktúr. Prostredníctvom rozhodnutia o úverovom limite získate prístup k informáciám o bonite vašich zákazníkov a môžete získať aj ďalšiu výhodu: vaša banka vám môže poskytnúť financovanie, pretože poistené pohľadávky môžu slúžiť ako zabezpečenie úveru napríklad formou vinkulácie poistného plnenia.

KOĽKO ZA POISTENIE POHĽADÁVOK ZAPLATÍM?

Poistné závisí od viacerých faktorov: od bonity odberateľov; krajín, do ktorých dodávate; veľkosti poistnej sumy (veľkosti úverových limitov a maximálnej sumy odškodnenia); platobných podmienok (dlhodobé riziká sa hodnotia ťažšie než krátkodobé); toho, či si prajete pokryť ďalšie riziká, ako sú napríklad výrobné náklady alebo záväzné dodávky. Náklad na poistenie pohľadávok je rádovo v desatinách percenta z celkového poisteného obratu. 

MÁ VȎBEC ZMYSEL SA POISTIŤ?

Keď sa pozriete na interaktívnu mapu sveta na našich webových stránkach, môžete na základe krátkodobého politického rizika nadobudnúť dojem, že napríklad v rámci Európy nie je poistenie pohľadávok až tak veľmi potrebné. Koniec koncov väčšina krajín je zelená. Ak sa však pozrieme na riziko podnikateľského prostredia v Európe, získame razom odlišný obrázok. Či už obchodujete v Európe alebo mimo nej, poistenie pohľadávok rozhodne odporúčame. Nikdy si totiž nemôžete byť 100 % istí, že váš zákazník zaplatí. A ani dlhoročná znalosť zákazníkov nie je zárukou: v zaplatení im môžu brániť okolnosti, ktoré nemôžu ovplyvniť.

JE POISTENIE POHĽADÁVOK VHODNÉ PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY?

Určite áno. Poistenie pohľadávok je vhodné ako pre malé a stredné podniky, tak aj pre veľké spoločnosti. Dlhodobé poistenie pohľadávok malých a stredných podnikov prináša do týchto spoločností istotu zaplatenia, stabilitu cash flow a zlepšenie kreditného manažmentu.

ČO SA STANE, KEĎ MÔJ ZÁKAZNÍK NEZAPLATÍ?

Akonáhle nahlásite nezaplatenú faktúru, naše oddelenie vymáhania pohľadávok sa pokúsi peniaze získať späť. Aby sme zistili, kde je problém a našli vhodné riešenie, načúvame obom stranám. Pokiaľ ide o zvolený postup, hlavné slovo máte samozrejme vy ako náš klient a ak chcete, môžete viesť úvodné rokovania so svojím zákazníkom sami.

Keď tieto rokovania neprinesú požadované výsledky, prejdeme do ďalšej fázy, v ktorej (v prípade exportu do zahraničia) zapojíme služby miestneho právnika alebo miestnej inkasnej spoločnosti.

Ak ani to neprinesie požadovaný výsledok, ale stále existuje šanca pohľadávky vymôcť, skúsime to právnou cestou. Bez ohľadu na často krát dlhú cestu k vymoženiu pohľadávok vám pri splnení podmienok poistenia po skončení čakacej doby vyplatíme za utrpenú stratu poistné plnenie.