Bratislavská firma VUKI a.s. je ojedinelou firmou svojho druhu najmä vďaka netradičnej kombinácii sortimentu. Okrem širokého káblového programu firma ponúka pre európsky trh moderné ekologické impregnačné živice a zalievacie hmoty pre zapuzdrovanie a izoláciu vinutí motorov a transformátorov.

Chemická divízia firmy VUKI získala svoje postavenie v Europe najmä dodávkami pre významné európske výrobné entity ako je napríklad Siemens, Robert Bosch, BSH Group, Bauer Gear a ďalšie. Je členom medzinárodnej asociácie výrobcov izolačných materiálov EEIM so sídlom v Berlíne, členom  Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a od r. 2020 aj členom medzinárodnej obchodnej organizácia EASA s viac ako 1 800 elektromechanickými predajnými a servisnými firmami v takmer 70 krajinách.  Výskumno-vývojové aktivity sú definované požiadavkami zákazníka a legislatívnymi kritériami, určujúcimi limity pre výskum a vývoj impregnačných živíc:

Legislatíva VOC (smernica 1999/13 CE): Obmedzenie emisií prchavých organických látok v dôsledku použitia organických rozpúšťadiel, REACH (nariadenie 1907/2006): Redukcia karcinogénnych, mutagénnych, reprotoxických látok, ROHS (smernica 2002 95 / ES): Odpad z elektrických a elektronických zariadení, ATEX (smernica 1999/92 a 1994/9 CE): Regulácia rizika výbuchu. RISK Free, bezpečné pracovné prostredie.

NAB – nízkoemisné, bezpečné a bez zápachu

„Eko“ trendom budúcnosti je vývoj nových receptúr s  využitím tzv. bio-based“ surovín z obnoviteľných zdrojov a vývoj  nízko-emisných živíc, ktoré pri spracovaní uvoľňujú minimálne množstvo splodín do ovzdušia. Najnovšími požiadavkami zákazníkov sú: bezrizikové prostredie pre svojich zamestnancov a vysoká technologická úroveň produktov. VUKI  je jedinou slovenskou spoločnosťou, ktorá využíva vlastný know-how  a ponuka produkty spĺňajúce kritéria legislatívy a trhu pre túto oblasť.. Moderné živice s obsahom nedráždivých a takmer neprchavých akrylátových monomérov  poskytujú zmenu pracovného prostredia z výbušného, dráždivého prípadne horľavého na harmonické, bezpečné a bezzápachové. Pracoviská s impregnačnými linkami sa tak menia na čisté, komfortne a atraktívne prostredie. Výsledkom ďalšej inovácie  receptúr je preukázateľne lepšia  odolnosť impregnovaných povrchov voči vlhkosti a to aj pri zvýšenej teplote (98°C). Pomocou špeciálnych nano plnív majú tieto živice  zvýšenú schopnosť udržať sa vo vinutí  a pomocou aditív sa zlepšil aj parameter tepelnej vodivosti.  Moderne eko impregnanty tak dokážu  dosiahnuť  lepšie parametre finálneho produktu,  ktoré majú priamy vplyv na výkon a životnosť motora alebo transformátora. Kľúčovou činnosťou chemického a obchodného tímu VUKI  je technická podpora priamo u zákazníka.  Produkt a služby „na mieru“, flexibilita a stopercentný servis, to sú atribúty, bez ktorých nie je možné kooperovať s veľkými nadnárodnými firmami.

Zdroj: VUKI a.s.