Vyjednávanie = tanec obchodných partnerov Vyjednávanie je všadeprítomný jav. Nejde nevyjednávať. Môžeme sa iba vyjednávaniu vyhýbať. Každý z nás ale cíti, že v tom prípade niekto bude stratový. Vyjednávanie môžeme vidieť nielen v obchode, ale aj politike, osobnom živote a vo vzťahoch. Je to každodenná záležitosť...