Založiť si firmu na Slovensku je pre podnikateľov stále atraktívne. Potvrdzuje to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá skúmala, ako sa za posledné štyri roky vyvíja počet novozaložených firiem na Slovensku. Podľa analýzy u nás podnikatelia založili za prvých šesť mesiacov tohto roka až 11 401 spoločností, čo je najviac za posledné štyri roky. „Ide o zaujímavé zistenie, nakoľko dáta z konca roka 2018 naznačili stagnáciu trhu,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Od januára tohto roka založili podnikatelia na Slovensku 11 298 spoločností s ručením obmedzeným a 103 akciových spoločností. „Za prvých šesť mesiacov tak vzniklo na Slovensku o 324 viac spoločností ako vlani, a až o 1 066 viac, ako v roku 2016. Je zrejmé, že slovenskej ekonomike sa darí. No rozhodujúcim ukazovateľom budú čísla, ktoré nám ukáže analýza na konci roka 2019,“ zdôrazňuje Petra Štěpánová. Naráža tak na zistenia Bisnode z konca minulého roka, kedy počet novovzniknutých firiem vôbec prvýkrát od roku 2016 zaznamenal pokles.

Z analýzy bolo v tom čase zrejmé, že sa prudký nárast novozaložených firiem zastavil. Ku koncu roka bolo totiž na Slovensku zaregistrovaných 19 927 novovzniknutých firiem, teda približne o stovku menej ako rok predtým. A to aj napriek tomu, že na polrok 2018 podnikatelia založili rekordných 11 077 podnikov,“ vysvetľuje Štěpánová.

Ku koncu júna 2019 podnikalo na Slovensku dovedna 282 640 firiem, z toho 275 1230 spoločností s ručením obmedzeným a 7 510 akciových spoločností. Najviac nových firiem vzniklo v Bratislavskom kraji (2 776) a najmenej v Trenčianskom kraji (637).